Havnedirektør Ingvar Mathisen understreker at det kun er påpekt formalia-feil ved godkjennelse av reiseregningene. � Det er ingenting ved mine reiseregninger der det er påtalt overdreven pengebruk, sier Mathisen. Foto: Hans M. Borge
Havnedirektør Ingvar Mathisen understreker at det kun er påpekt formalia-feil ved godkjennelse av reiseregningene. � Det er ingenting ved mine reiseregninger der det er påtalt overdreven pengebruk, sier Mathisen. Foto: Hans M. Borge

Ny rapport om Oslo Havn: Ikke god nok kontroll av havnedirektørens reiseregninger

For to år siden ble Oslo Havns reiser til Kina gransket av kommunerevisjonen. Ansatte reiste på business class og bodde på luksushotell. Nå får det kommunale foretaket igjen kritikk for reiseregninger.

Publisert

Riktignok er det ikke overdreven luksus som er avdekket i kommunerevisjonens rapport. Det er rene formalia-feil ved havnedirektør Ingvar M. Mathisens reiseregninger som er påpekt i revisjonsrapporten.

— Etter kommunerevisjonens vurdering var det ikke etablert tilfredsstillende kontroll med
havnedirektørens reiseregninger, da det ikke var noen i Oslo Havn som foretok en reell
kontroll av disse, og bare en teknisk godkjenning i lønnssystemet, skriver kommunerevisjonens granskere i rapporten om det kommunale foretaket.

Holdt mottakelse før konferanse

Reiseregningene kommunerevisjonen sikter til er fra tre reiser havnedirektør Ingvar M. Mathisen foretok i 2018. To av reisene var i Europa mens en var til USA. I forbindelse med turen til USA fikk Oslos havnedirektør dekket opphold tre dager i forkant av konferansen.

— Direktøren viste til at dette var nødvendig for å forberede og gjennomføre en mottakelse i forkant av konferansen, der Cruise Norway var medarrangør. Direktøren var på den tiden styreleder for Cruise Norway. Oslo Havn hadde dekket oppholdet disse dagene, og direktøren viste til at det var en policy i styret for Cruise Norway at styremedlemmer og styreleder fikk opphold dekket av arbeidsgiver, skriver kommunerevisjonen i rapporten.

� Vi tar til etterretning at kommunerevisjonen mener det ikke er god nok kontroll av direktørens reiser, sier styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF. Foto: Gorm K. Gaare / IKT Norge
� Vi tar til etterretning at kommunerevisjonen mener det ikke er god nok kontroll av direktørens reiser, sier styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF. Foto: Gorm K. Gaare / IKT Norge

Cruise Norway er et selskap som eies av norske havneforetak og ulike reiselivsaktører. Selskapet ble opprettet i 1992 med formål om å fremme cruiseturisme i Norge, inkludert Svalbard, opplyser Cruise Norway på sine nettsider.

— Oslo Havn har opptrådt korrekt

— Det er ingenting ved mine reiseregninger der det er påtalt overdreven pengebruk. Det eneste som er påpekt av kommunerevisjonen er det de mener er formelle feil ved godkjenning av reiseregningene, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen til VårtOslo.

Havnedirektøren forklarer også at de tre dagene han fikk dekket før konferansen startet i USA var helt nødvendig.

— Utreise fredag var nødvendig for å forberede en stor mottakelse Cruise Norway og Cruise Baltic var vertskap for søndag, altså i forkant av selve konferansen. Jeg ankom sent fredag amerikansk tid, jobbet med forberedelser lørdag og var medarrangør søndag, sier Ingvar M. Mathisen.

Havnedirektøren mener Oslo Havn har opptrådt korrekt, men legger til at det kommunale foretaket vil be om nye retningslinjer for hvordan toppsjefens reiseregninger skal håndteres.

Kina-reisene i 2017

— Oslo Havn har opptrådt i tråd med Oslo kommunes rutiner for virksomhetslederes reiser. Det dreier seg altså ikke om summene. Noe som bekreftes av kommunens utviklings- og kompetanseetat. Men Oslo Havn vil, med basis i kommunerevisjonens rapport, be kommunen etablere retningslinjer for hvordan virksomhetslederes reiseregninger håndteres, sier Mathisen.

I 2017 skrev Dagbladet om hvordan ansatte i Oslo havn i årevis årlig skal ha reist til Kina på business class og bodd på luksuriøse femstjerners hotell. I tillegg skal ansatte ha spandert alkohol og mat på havnekunder. Oppslagene i Dagbladet førte til at Oslo bystyres kontrollutvalg ba kommunerevisjonen granske reisevirksomheten. I rapporten og den politiske behandlingen som fulgte fikk Oslo Havn kraftig kritikk for reisevirksomheten.

Men samtlige reiser til Kina ble gjort før dagens havnedirektør Ingvar Mathisen hadde tiltrådt som øverste leder i det kommunale foretaket. Og havnedirektøren påpeker at de tre reiseregningene som nå er omtalt i rapporten, ikke har noen sammenheng med reisene som ble gransket i 2017.

Havnestyret endrer kontrollrutiner

— Mine reiseregninger er blitt kontrollert på et lavere nivå, da de legges inn i reiseregningssystemet i Oslo Havn. Men deretter blir regningene kontrollert av av Oslo kommunes utviklings- og kompetanseetat, som håndterer regnskapsføringen for Oslo Havn.

— Deretter blir mine reiseregninger godkjent av en avdelingsdirektør. Det er i de undersøkte regningene ikke avdekket noen avvik hverken på art eller størrelse. Dette har ingenting med de omtalte Kina-reisene fra før min tid som havnedirektør, sier Ingvar M. Mathisen.

— Den siste rapporten fra kommunerevisjonen er diskutert i havnestyret. Og vil også være tema i neste styremøte. Oslo Havn har klare retningslinjer for både reiser og reiseregninger. Men det er klart at vi må skjerpe inn de feilene som kommunerevisjonen påpeker, og det skal vi selvsagt gjøre, sier havnedirektøren.

Styreleder i Oslo Havn, Roger Schjerva, bekrefter at styret vil arbeide med hvordan direktørens reiseregninger skal kontrolleres i fremtiden.

— Vi tar til etterretning at kommunerevisjonen mener det ikke er god nok kontroll av direktørens reiser. Derfor har styret allerede bestemt at kontrollen skal styrkes. Det er flere måter kontrollen kan styrkes. En måte er at styreleder kontrollerer direktørens reiseregninger, eller vi kan bruke en ekstern aktør som for eksempel et revisjonsfirma, sier Schjerva.

Powered by Labrador CMS