� Parkeringen ved Ullevål er fra før dårlig. Når handikapp-parkering brukes som snødeponi blir det helt håpløst, sier Ørjan Andersen Grut. Foto: André Kjernsli
� Parkeringen ved Ullevål er fra før dårlig. Når handikapp-parkering brukes som snødeponi blir det helt håpløst, sier Ørjan Andersen Grut. Foto: André Kjernsli

Vaktmesterkompaniet brukte HC-parkering som snølager ved Ullevål sykehus

� Jeg kan bruke vanlig parkering på sommeren, men i snø setter rullestolen seg fast, sier rullestolbruker Ørjan Andersen Grut. Vaktmesterkompaniet er ilagt dagbot for dårlig brøyting.

Publisert

Tirsdag i forrige uke skulle Ørjan Andersen Grut til legetime ved Ullevål sykehus. Han er avhengig av å bruke rullestol for å forflytte seg. Men han er også vant med at det er få p-plasser ved sykehuset. Derfor tok han sine forhåndsregler.

— Jeg kjørte inn på sykehusområdet en time før avtalen fordi jeg vet at det er vanskelig å finne både handikapp-parkering og vanlig parkering, forteller Ørjan Andersen Grut til VårtOslo.

— Håpløs parkering på Ullevål

— Jeg kjørte rundt inne på sykehusområdet og lette, men alle hc-plasser var enten opptatte eller var sperret med store snøhauger. Til slutt fant jeg imidlertid en korttids hc-parkering utenfor apoteket. Problemet her er imidlertid at det kun er tillatt å parkere i 30 minutter, sier Grut.

Slik så handikapp-parkeringen ut ved Ullevål sykehus tirsdag 12. februar da Ørjan Grut Andersen skulle til legetime. Foto: Ørjan Andersen Grut
Slik så handikapp-parkeringen ut ved Ullevål sykehus tirsdag 12. februar da Ørjan Grut Andersen skulle til legetime. Foto: Ørjan Andersen Grut

Ørjan Andersen Grut skulle til ganske omfattende undersøkelser ved Ullevål sykehus. Og visste at dette kom til å ta bortimot to timer.

— Heldigvis hadde jeg med en assistent for å bistå meg. Hun fikk også jobben med å løpe ut for å legge på mer penger hver halvtime. Det var jo nærmest en halvdagsjobb for henne, sier Grut lakonisk.

— Det hele er ganske håpløst. Fra før av er det få p-plasser. Og enda færre hc-plasser ved Ullevål sykehus. Og det er direkte ufint at hc-parkering brukes til å lagre snø, sier han.

Når VårtOslo tar kontakt med Ullevål sykehus, får vi først ikke vite hvem som er ansvarlig for snømåking inne på sykehusområdet. Firmaet omtales bare som "maskinentrepenør".

Ville ikke si hvem som brøyter

— Sykehuset har inngått avtale med maskinentreprenør for fjerning av snø samt strøing etter behov. Avtalen gjennomgås og fornyes hvert tredje år. Dette for kontinuerlig forbedring, sier avdelingsleder Jan Erik Søreide i Sykehusservice.

Ordinære p-plasser er brøytet. Men handikapp-parkeringen inne på sykehusområdet er brukt som snødeponi. Foto: Ørjan Andersen Grut
Ordinære p-plasser er brøytet. Men handikapp-parkeringen inne på sykehusområdet er brukt som snødeponi. Foto: Ørjan Andersen Grut

— Rydding av snø foretas etter en bestemt plan og når snødybde er på tre centimeter eller mer. Snøryddingen utføres i samarbeid med driftsavdelingene etter grundig gjennomgang av aktuelle areal, sier Søreide.

Kraftig reaksjon fra Handikapforbundet

— Ved store snømengder kan det skje at mellomlagring av snø må gjøres i kortere perioder før bort-transport. Lagring av snø på parkeringsplasser eller publikumsområder skal ikke skje, men kan forekomme. Ved hendelser av uheldig art, kontakter driftsavdelingen utførende firma for korrigering, sier Jan Erik Søreide.

Leder av Handikapforbundet i Oslo, Magnhild Sørbotten, synes det er uhørt hvordan de handikappede som må møte på Ullevål sykehus blir behandlet. Foto: Arnsten Linstad
Leder av Handikapforbundet i Oslo, Magnhild Sørbotten, synes det er uhørt hvordan de handikappede som må møte på Ullevål sykehus blir behandlet. Foto: Arnsten Linstad

— Her er det helt åpenbart at Ullevål sykehus og Sykehusservice ikke har gode nok prioriteringer og krav til dem som utfører snøryddingen. De burde være tydelige på at dersom mellomlagring av snø må skje på parkeringsplasser, skal det ikke skje på HC-plasser, sier leder av Handikapforbundet i Oslo, Magnhild Sørbotten til VårtOslo.

— Det virker ikke som de har skjønt at folk som har fått HC-parkeringstillatelse maksimalt har en ganglengde på 100-150 meter, de fleste kortere, og at gangevnen ikke blir bedre på vinterføre, påpeker Sørbotten.

Bekrefter til slutt dagbot

Men VårtOslo har opplysninger om at det er Vaktmesterkompaniet som har ansvaret for snørydding ved Ullevål sykehus. Og at det har vært flere problemer knyttet til snørydding ved sykehuset den perioden det har vært snø i vinter. I tillegg sitter VårtOslo med opplysninger om at Vaktmesterkompaniet er ilagt dagbot for manglende snørydding.

Først når VårtOslo konfronterer Ullevål sykehus med disse opplysningene for andre gang, bekreftes det at det er Vaktmesterkompaniet som utfører snørydding.

� Når det er bart kan jeg fint parkere på vanlige plasser. Men snø gjør at rullestolen setter seg fast, sier Ørjan Andersen Grut. Foto: André Kjernsli
� Når det er bart kan jeg fint parkere på vanlige plasser. Men snø gjør at rullestolen setter seg fast, sier Ørjan Andersen Grut. Foto: André Kjernsli

— Oslo sykehusservice er ansvarlig for snøbrøyting ved Oslo Universitetssykehus. Det firmaet som vi har avtale med for å utføre brøytingen er Vaktmesterkompaniet, skriver kommunikasjonsansvarlig Kirsti Tangen-Fosser i Oslo sykehusservice.

Litt senere får VårtOslo en ny epost der det bekreftes at det har vært problemer med snørydding denne vinteren, og at selskapet som utfører brøytingen, Vaktmesterkompaniet, er ilagt dagbot.

— Risikerer å miste legetime

— Oslo Universitetssykehus fikk nye rammeavtaler for snøbrøyting, strøing og bortkjøring av snø høsten 2018. Det har vært visse startproblemer i forbindelse med dette på flere lokalisasjoner i løpet av vinteren. På grunn av forsinket leveranse i henhold til kontrakt, ble det gitt en dagmulkt 25. januar i år. Denne er akseptert av leverandørene, skriver avdelingsleder Jan Erik Søreide i Sykehusservice i en epost til VårtOslo.

Handikapforbundet i Oslo påpeker at mangel på hc-parkering kan føre til at bevegelsehemmede ikke rekker viktig medisinsk behandling. Og at man da risikerer å få gebyr fra sykehuset for å ikke ha møtt til avtalt time.

— Nok tilgjengelige HC-plasser nær inngangen til alle behandlingsbygg er derfor viktig for at folk skal få den medisinske behandlingen. Mange med time på sykehuset har ventet lenge på timen og må vente tilsvarende lenge på ny time om de ikke kommer til konsultasjonen. På toppen av alt, vil sykehuset ilegge deg et ikke-møtt-gebyr på over 800 kroner om du ikke klarer å komme deg inn til timen, sier leder av Handikapforbundet i Oslo, Magnhild Sørbotten.

Vaktmesterkompaniet beklager til slutt

— Vi har oppfølgingsmøter med leverandørene ukentlig, og vil fortsette å følge dem opp tett i henhold til kontrakten. Til våren vil vi foreta en evaluering av deres arbeid etter første sesong, skriver avdelingsleder Søreide i Sykehusservice.

— Vi beklager at snømåkingen ikke har vært god nok. Vi vil umiddelbart ta det opp med entreprenør slik at området blir ryddet, sier avdelingslederen i eposten.

VårtOslo kontakter Vaktmestekompaniet fredag morgen og stiller spørsmål om hvorfor handikapp-parkering blir brukt til snølagring. Det får ikke VårtOslo noe svar på. Men Vaktmesterkompaniets daglige leder, Tomas Bratterud, kommer fredag kveld til slutt med en beklagelse etter epost-korrespondanse, flere telefoner og et telefonintervju.

— Jeg kjenner ikke til denne enkeltstående hendelsen, men vil undersøke saken. Dersom vi har deponert snø på en handikapplass, beklager vi selvfølgelig dette. Slikt skal ikke skje, og vi vil i så fall fjerne snøen så raskt som mulig, skriver daglig leder i Vaktmesterkompaniet, Tomas Bratterud, i en epost.

Powered by Labrador CMS