Sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen avviser bestemt at byrådet bevisst har valgt ut kristne organisasjoner som kutt-ofre. Foto: Barne- og likestillingsdepartementet / Flickr

Inga Marte Thorkildsen: – Vi er ikke fiendtlig innstilt til kristne organisasjoner

Publisert

– Det rødgrønne byrådet har ikke bevisst kuttet i støtten til kristne organisasjoner som driver rusomsorg, hevder sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

VårtOslo skrev i går om hvordan Rødt tvinger byrådspartiene Ap, SV og Miljøpartiet til å stanse budsjettkutt til flere kristne organisasjoner som driver rusomsorg. Også i fjor foreslo det rødgrønne byrådet å kutte i den kommunale støtten til Kirkens Bymisjons "Lønn som fortjent", Marita-stiftelsens ulike tilbud og Frelsesarmeens tilbud "Fyrlyset".

– Jeg blir helt matt

 

Kristelig Folkeparti har også reagert kraftig på at det nå er bystyreflertallet som for andre året på rad må stanse Ap/SV/MDG-byrådets kuttforslag til de kristne organisasjonene som driver lavterskeltilbud til rusmisbrukere i Oslo.

– Det faller på sin egen urimelighet når en organisasjon som Frelsesarmeen faktisk mottar rundt 15 prosent av totalsummen på 100 millioner kroner som kommunen bevilger til nærmere hundre forskjellige ideelle og frivillige organisasjoner på helse- og sosialfeltet. Kirkens Bymisjon får rundt 13 prosent. Jeg blir helt matt over påstanden om at byrådet skal ha et annet forhold til kristne organisasjoner enn andre som driver ideelt og frivillig arbeid, sier helse- og sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) til VårtOslo.

Fontenehuset på Tøyen ligger bak denne fasaden. Foto: Ssu

Reverserer kuttene til Fontene-husene

I sitt opprinnelige budsjettforslag kuttet byrådet også i støtten til psykiatri-tilbudet som drives av Fontene-husene i Oslo. Men i sin tilleggsinnstilling til budsjettet bystyret behandler i sin helhet onsdag 13. desember, har det rødgrønne byrådet reversert sitt opprinnelige kuttforslag. Nå skjermes Fontene-husene.

– Dette er dynamikken i budsjettprosessen. Vi rettet opp kuttforslaget til Fontene-husene, og erfaringsmessig retter bystyret opp i andre enkeltkutt til ulike organisasjoner, sier Thorkildsen.

Ønsker bedre samarbeid med ideelle og frivillige

– Rødt beskylder det rødgrønne byrådet for "dumt politikerspill", ettersom kutt til blant andre Kirkens Bymisjon og Marita-stiftelsen må rettes opp av bystyret for andre år på rad. Er dette kynisk forhandlingstaktikk fra byrådets side?

– Nei, dette er ikke skittent spill. Vi er ikke kyniske. Men vi må gjøre en vurdering ut fra at det er langt flere søkere enn det er penger til, og da må vi sikre både kvalitet og at vi deler søsterlig mellom mange gode formål. Når det er sagt, ønsker vi en bedre søke- og tildelingsprosess, der ideelle og frivillige organisasjoner skal ha større forutsigbarhet, sier Thorkildsen.

Ifølge sosialbyråden kommer byrådet tilbake med et forslag til en ordning som vil gjøre samarbeidet mellom de frivillige organisasjonene og kommunen bedre. – Vi ønsker mindre byråkrati og enklere rapporteringsrutiner, sier hun.

Powered by Labrador CMS