Dette er skoleveien for barna på Gamlebyen skole. En maskinoppstillingsplass vil gjøre veien enda mer uoversiktlig, mener beboerforeningen i Gamlebyen. Nå krever foreldrene ved Gamlebyen skole strakstiltak for tryggere skolevei. Foto: Anders Høilund

Foreldre ved Gamlebyen skole krever strakstiltak for tryggere skolevei

Utbygging av Follobanen og Sørenga har ført til enda verre og farligere trafikk, mener foreldre ved Gamlebyen skole. Nå krever de strakstiltak som gir barna tryggere skolevei.

Publisert

— Gamlebyen barneskole har et inntaksområde som spenner fra Galgeberg til Sørenga og fra Grønland til Ekebergskrenten. Skolen er innrammet av flere tungt trafikkerte veier som Schweigaards gate, St. Halvards gate, Oslo gate, Bispegata og Dyvekes vei, sier Gerrit Mosebach til VårtOslo.

Han er far til en gutt ved Gamlebyens skole og medlem av trafikksikkerhetsgruppa til foreldreutvalget, FAU, ved skolen.

Har samlet over 400 underskrifter

— Jeg uttaler meg på vegne av mange som i flere år har kjempet for å trygge skoleveien for ungene ved Gamlebyen skole. Dette har gått i arv ved FAU Gamlebyen skole, sier Mosebach.

Nå har FAU ved skolen samlet over 400 underskrifter til et innbyggerinitiativ de vil fremme for bystyret. Initiativet er utformet som et opprop med klare krav til hva foreldrene ved Gamlebyen skole mener må settes inn av strakstiltak.

Bispegata i Gamlebyen ble i feburar stengt etter et jordras i forbindelse med utbygging av Follobanen. Nå må skolebarn og andre fotgjengere bruke omveien om Grønland og Schweigaards gate. Foto: Anders Høilund

"Nesten alle elevene må daglig krysse en eller flere av disse veiene. Manglende skilting, manglende sykkelfelt, manglende lyskryssregulering og fotgjengeroverganger, manglende fortau og manglende universell utforming av undergang under toglinjen er bare noen av utfordringene", skriver foreldrene i oppropet.

Lister opp krav til politikerne

— Utbyggingen av både Follobanen og Sørenga har økt trafikkproblemene i Gamlebyen. Skolens foreldreutvalg har gjort oppmerksom på disse kritiske punktene i mange år, men å henvende seg til bymiljøetaten eller politikere har vist seg å ha liten effekt, mener Gerrit Mosebach og foreldrene bak innbyggerinitiativet.

Gerrit Mosebach er medlem av trafikksikkerhetsgruppa ved FAU Gamlebyen skole. Foto: Privat

I innbyggerinitiativet som de vil fremme for bystyret, listes det opp krav i prioritert rekkefølge; umiddelbar fjerning av anleggsområde Oslogate og St. Halvards gate inn mot minneparken i Gamlebyen, det må lages en plan for skoleveien fra Sørenga gjennom alle de ulike utbyggingsfasene.

— Dette er skoleveien til alle barna som kommer fra Sørenga, sør i Gamlebyen eller fra Ekebergskrenten. Et allerede farlig og trafikkert kryss blir enda farligere. Vi har ingen barn å miste, sier Gerrit Mosebach.

Og det må bli skolveiskilting eller lysregulering av fotgjengeroverganger ved Sørengkaia, Arups gate, Schweigaards gate og St. Halvardsgate.

30-sone og hyppigere fartskontroll

I tillegg krever foreldreutvalget at bystyreflertallet vedtar flere 30-sone skilt i Arups gate, Schweigaards gate og St. Halvardsgate. Og de vil ha hyppigere fartskontroller i gatene.

Samtidig må det settes i gang oppgradering og universell utforming av undergangen under jernbanen i Klostergata, skriver foreldrene.

Og til slutt krever foreldreutvalget at parkeringsplasser rundt den sørlige nedgangen til undergangen i Klostergata erstattes av fortau.

Powered by Labrador CMS