En fersk granskningsrapport avdekker hvordan renholdsetaten holdt tilbake omfanget av søppelkaoset for miljøbyråden. Foto: Vegard Velle
En fersk granskningsrapport avdekker hvordan renholdsetaten holdt tilbake omfanget av søppelkaoset for miljøbyråden. Foto: Vegard Velle

Renovasjonsetaten feilinformerte miljøbyråd Lan Nguyen Berg om omfanget av søppelskandalen

Publisert

Ledelsen i renovasjonsetaten holdt tilbake informasjon og feilinformerte den politiske ledelsen i Rådhuset, viser Deloittes granskning av søppelskandalen i Oslo.

Granskningen viser samtidig at både miljøbyråden og renovasjonsdirektøren var forberedt på søppelkaoset i vinter. Allerede i oktober, da det private selskapet Veireno akkurat hadde tatt over all søppeltømming i Oslo, skrev tidligere renovasjonsdirektør Pål A. Sommernes en e-post til sine sjefer i Oslo rådhus. I e-posten til byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel ber han dem ha "is i magen" og avvise alle klager på manglende søppeltømming han forutså ville komme til Rådhuset.

Titalls tusen klager

Utover senhøsten 2016 og helt frem til midten av februar i år strømmet flere titalls tusen klager på manglende søppeltømming inn til renovasjonsetaten, Veireno og byrådsavdelingen i Oslo rådhus. Deloitte beskriver hvordan omfanget av klager var så stort at alle involverte parter til slutt mistet oversikten, og at klager ikke ble behandlet. Hvilket igjen førte til at folk som klagde både to og tre ganger fortsatt sto igjen med fulle søppelkasser.

Deloitte har gransket søppelkaoset i hovedstaden.
Deloitte har gransket søppelkaoset i hovedstaden.

Granskningen viser at det private selskapet Veireno var totalt uforberedt på å håndtere all søppeltømming. Og hovedansvaret for at det private selskapet vant anbudet blir plassert hos daværende renovasjonsdsdirektør Pål A. Sommernes og renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten undervurderte selv alvorligheten

Ifølge rapporten holder renovasjonsetaten tilbake omfanget av problemene for miljøbyråden, eller som rapporten sier det: Utfordringene med avfallsinnsamlingen ble «underkommunisert». Men når direktøren for renovasjonsetaten er på ferie i desember, tar byråden direkte kontakt med en kommunikasjonsrådgiver i renovasjonsetaten, som overleverer andre og mer alvorlige tall.

Det fører til at byråd Nguyen Berg blir mer pågående overfor direktør Sommernes: «Som kjent har det til sammen vært nesten 30.000 klager i samme periode i år. Dette gjør meg usikker på hvordan renovasjonsetaten vurderer at det er mulig å oppfylle serviceerklæringen…»

Men Sommernes bagatelliserer internt nok en gang problemene: «Sammenligningsgrunnlaget blir feil, da vi har vært i en innkjøringsperiode i høst. Vi kan ikke sammenligne klagetall i en innkjøringsperiode opp mot klagetall i normal drift (etter seks års drift).»

Hvorfor skjer dette? Når Deloitte spør representanter på «overeordnede nivåer» hva årsaken til feilinformeringen kan være, svarer disse at det kan «skyldes/indikere at renovasjonsetaten selv undervurderte alvorligheten av situasjonen.»

Miljøbyråd ble varslet tidlig

Men heller ikke miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og hennes avdeling slipper unna riper i lakken.

Også miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) kjente til det massive klagetrykket for manglende søppelinnhenting.
Også miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) kjente til det massive klagetrykket for manglende søppelinnhenting.

Kort tid etter at Veireno har tatt over renovasjonen i hovedstaden sender direktør Sommernes en e-post til miljøbyrådens avdeling. Meldingen, datert 11. oktober 2016, viser at Nguyen Bergs folk i rådhuset ble varslet om et mulig forestående søppelkaos:

«(..) Min vurdering: Nå gjelder det at vi har «is i magen». REN (renovasjonsetaten) er forberedt! Vi har beredskapsplaner og nå må våre fagfolk få gjøre jobben – løse de konkrete utfordringer. SYSTEMET – mao. At folk klager til Oslo kommune, REN og IKKE direkte til rådhuset/politikere. Da bør de avvises!»

Pål A. Sommernes ble i januar i år fjernet fra stillingen som direktør for Renovasjonsetaten. Men han fikk beholde både direktørlønn og jobb i kommunen. Med seg på veien til en kommunal rådgiverstilling, fikk han også 75.000 kroner som en slags sluttpakke.

Vil ikke gi intervju

Da VårtOslo i dag kontakter Sommernes med ønske om en kommentar til Deloittes granskningsrapport kom en tekstmeldingen som svar:

Tidligere direktør i renovasjonsetaten, Pål A. Sommernes ønsker ikke uttale seg om Deloitte-rapporten. Foto: renovasjonsetaten
Tidligere direktør i renovasjonsetaten, Pål A. Sommernes ønsker ikke uttale seg om Deloitte-rapporten. Foto: renovasjonsetaten

"Til VårtOslo. Takk for henvendelsen! Jeg viser til mine øvrige uttalelser til Deloitte. Øvrige spørsmål bes rettet til min arbeidsgiver. Vennlig hilsen Pål A. Sommernes."

Først 19. februar i år, etter at søppelkaoset hadde vart i fire og en halv måned, grep byrådsleder Raymond Johansen (Ap) inn, og Oslo kommune tok over ansvaret for søppeltømming i hovedstaden.

Kommunale søppel-detektiver

På samme tid som kommunen overtok ansvaret for både Veireno-ansatte og renovasjon i Oslo, gikk Veireno-eier Johnny Enger til skifteretten og begjærte oppbud. Selskapet ble umiddelbart slått konkurs.

Samtidig hentet miljø- og samferdselsbyråd Nguyen Berg inn kommunens ryddegutt - Arild Sundberg - som ny direktør for renovasjonsetaten. Nesten umiddelbart sank antallet søppelklager til normalt nivå. Og i VårtOslo kunne man lese om kommunale "detektiver" som skygget søppelbiler for å sikre at renovasjonsjobben ble gjort.

Kommuneadvokat advarte mot å heve Veireno-kontrakt

Revisjonsrapporten fra Deloitte avdekker også korrespondansen mellom en bekymret byrådsavdeling for miljø- og samferdsel, som ser søppelklagene strømme inn utover vinteren, og en kommuneadvokat som samtidig advarer byrådet på det sterkeste mot å heve kontrakten med Veireno. Kommuneadvokaten skriver at et slikt kontraktsbrudd vil kunne føre til en stor økonomisk belastning for Oslo kommune.

Samtidig vurderes det fortløpende i byrådsavdelingen å ilegge Veireno store dagbøter for manglende søppeltømming. Men i Rådhuset frykter byrådsavdelingen at det private selskapet har så dårlig økonomi at Veireno vil gå konkurs, uten at kommunen har en plan B for å overta søppeltømmingen. Mens dette dramaet utspiller seg, kommer Arbeidstilsynet med avsløringen om grove lovbrudd i Veireno.

Også omfanget av brudd på arbeidsmiljøregler er massivt. Foto: Vegard Velle
Også omfanget av brudd på arbeidsmiljøregler er massivt. Foto: Vegard Velle

Feilinformert byråd og forvirret bystyre

Arbeidstilsynet avdekker at Veireno begår grove brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser. Sjåførene og renovatørene jobber for lenge, for mye og får ikke skikkelige arbeidsavtaler. Samme kveld går miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) på talerstolen i bystyret. Hun informerer medlemmene av Oslos øverste organ om Arbeidstilsynets funn. Problemet var bare at bystyrerepresentantene satt i salen med sine iPad-er og samtidig leste på Dagbladets nettsider at de grove bruddene på arbeidsmiljøloven var langt høyere enn det miljøbyråden oppga.

Revisjonsrapporten fra Deloitte slår fast at Dagbladets tall var de korrekte tallene, og at miljøbyråden hadde fått feil tallkolonne fra en excel-fil.

Data-fil på avveie

Miljøbyråd Nguyen Berg blir i Deloitte-rapporten renvasket for å ha bevisst feilinformert bystyret om brudd på arbeidsmiljøloven. I rapporten slår Deloitte fast at en intern excel-datafil med oversikt over samtlige lovbrudd i Veireno ble filen ufiltrert levert til Dagbladet mens miljøbyråden sto på bystyrets talerstol med ufullstendige tall fra samme excel-fil.

På dette tidspunktet varsler Rødts gruppeleder i bystyret, Bjørnar Moxnes, at hans parti vurderer å fremme mistillitsforslag mot byråden. Et mistillitsforslag som med støtte fra de borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF ville kunne veltet hele Raymond Johansens rødgrønne byråd.

– Aldri mer privat søppeltømming

Bjørnar Moxnes. Foto: Privat
Bjørnar Moxnes. Foto: Privat

Men etter å ha lest Deloitte-rapporten i dag er Rødts Bjørnar Moxnes klar på at det ikke ligger an til å reise mistillit mot miljøbyråd Nguyen Berg. Han viser til at søppeltømmingen i Oslo fungerer etter at kommunen selv tok over ansvaret.

– Denne saken er den siste spikeren i kista for søppeltømming på anbud. Aldri mer privat søppeltømming må være konklusjonen, sier Moxnes til VårtOslo.

Han legger også til at for Rødt vil denne saken være et viktig og grelt eksempel på privatisering, som partiet vil minne om også i kommunevalgkampen om drøyt to år.

Powered by Labrador CMS