Høyre i oslo ønsker å slippe til narkotikahunder og uniformert politi i byens skolegårder. Illustrasjonsfoto: Kim Matthäi Leland / flickr.com
Høyre i oslo ønsker å slippe til narkotikahunder og uniformert politi i byens skolegårder. Illustrasjonsfoto: Kim Matthäi Leland / flickr.com

Oslo Høyre vil ha narkohunder og uniformert politi i skolegården

Høyre vil ha narkotikahunder og uniformert politi inn i osloskolen. Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er skeptiske til forslaget.

Sist uke vedtok bystyre-flertallet kameraovervåking i Oslo-skoler. Nå vil Høyre gå lengre og foreslår politihunder som sniffer opp narkotika. Partiet mener narkohandel må ta skylden for vold i videregående skoler.

Ved flere videregående skoler oppbevares narkotika i skolegården, ifølge politi og skoleledere. Dette har igjen ført til flere voldsepisoder der Høyre mener økt tilstedeværelse av uniformert politi og narkohunder, kombinert med kameraovervåkning, vil kunne stanse voldsspiralen.

— Politiets narkohunder skal ikke sjekke hver enkelt elev eller klasserom. Men vi ønsker at politiet går inn med hunder i skolegården for å søke etter stoff når elevene er inne i klasserommene, sier Eirik Lae Solberg, Høyres gruppeleder i Oslo bystyre.

Høyre og gruppeleder Eirik Lae Solberg vil ha med seg bystyreflertallet på mer enn bare kameraovervåking - partiet ønsker narko-hunder og uniformert politi i skolegårder. Foto: Arnsten Linstad.
Høyre og gruppeleder Eirik Lae Solberg vil ha med seg bystyreflertallet på mer enn bare kameraovervåking - partiet ønsker narko-hunder og uniformert politi i skolegårder. Foto: Arnsten Linstad.

Høyres forslag behandles av utdanningskomiteen

Det er i et såkalt privat forslag Høyre foreslår å gå lengre enn bystyreflertallets vedtak, som åpner for kameraovervåkning. Høyre-forslaget er nå behandlet i bystyrets forretningsutvalg og fremmes som egen sak i utdanningskomiteen.

Ett av flere punkter i forslaget er at skolehelsetjenesten styrkes med mer vekt på psykiatri og mental helse. I tillegg vil partiet ha flere miljøarbeidere inn i skolen.

Partiet fremmer også forslag om at tiendeklassinger som er faglig svake bør få tilbud om gratis sommerskole for å være bedre forberedt ved oppstarten i videregående skole.

— Vi håper og tror at bystyreflertallet blir med på disse forslagene. Her er det viktig at alle partiene står samlet og gir barn og unge det beste utdanningstilbudet vi kan gi, sier Lae Solberg.

Eleveorganisasjonen sier nei

Leder av Elevorganisasjonen i Oslo, Julian Søderberg, er svært kritisk til forslaget fra Høyre. Han mener en slik praksis kan være et brudd på retningslinjer fra justisdepartementet.

Leder i Elevorganisasjonen i Oslo, Julian Søderberg, er mot politihunder i skolegården. Foto: Elevorganisasjonen
Leder i Elevorganisasjonen i Oslo, Julian Søderberg, er mot politihunder i skolegården. Foto: Elevorganisasjonen

— Vi er svært skeptiske til et slik forslag. Skal politiet ha noe som helst mulighet til å gå inn på skolens område for å lete etter narkotika, må de har en skjellig grunn til mistanke mot elever ved den aktuelle skolen. Justisdepartementet slo i 2013 fast at det ikke er tillat med forebyggende aksjoner i skolen, sier han.

Søk kan sidestilles med ransaking

Søderberg understreker at organisasjonen mener at narkotika ikke har noen plass i skolehverdagen.

— Går politiet inn i en skolegård og søker, blir det det samme som en ransaking. Da må man ha en godkjennelse for å gjennomføre, sier han.

Også Utdanningsforbundet i Oslo er skeptiske til forslaget. Første nestleder, Therese Fagerhaug, viser til at man hadde en liknende debatt i 2013. Da kom det fram at justisdepartementet mente slik praksis ikke var forenlig med norsk lov.

— Vi er opptatt av at vi har trygge og gode skoler, men vi er også opptatt av at norsk lov følges. Vi vil derfor vente til vi ser forslaget før vi tar endelig stilling til det, sier hun til VårtOslo.

Powered by Labrador CMS