Carl I. Hagen mener byrådet må gå. 20. juni kommer mistillitsforslaget opp i bystyret. Foto: Christian Vassdal

Carl I. Hagen fremmer mistillit mot Oslos rødgrønne byråd. Men byrådet gjør bare som Sylvi Listhaug bestemte

Oslopolitikkens merkeligste mistillitsforslag noensinne ble fremmet av Frp onsdag kveld. Carl I. Hagen vil felle Raymond Johansens mannskap fordi byrådet følger reglene Frps Sylvi Listhaug innførte som eldrebyråd i Oslo.

Publisert

Etter siste ordinære sak under bystyrets møte onsdag kveld, gikk Frps gruppeleder, Carl I. Hagen, opp på talerstolen og fremmet et generelt mistillitsforlag mot hele byrådet.

— Frp mener byrådets nedbygging av sykehjemsplasser bare noen få år før alle vet at eldrebølgen kommer, med behovet for langt flere plasser, er både uansvarlig og forkastelig. Derfor fremmer Frp følgende mistillitsforslag: Bystyret beklager at byrådet systematisk avvikler privatdrevne sykehjemsplasser. Noe som medfører en økning i ventelister og et dårligere tilbud til byens eldre, sa Frps gruppeleder Hagen.

Frp foreslo og stemte for krav om dusj og do

Men både Hagen og Frp medgir at Ap/SV/MDG-byrådet ikke har brutt noen regler eller ført bystyret bak lyset. Ei heller kan byrådet beskyldes for å ha trikset med penger. All dokumentasjon tyder på at byrådet kun fulgt opp de kvalitetskravene og reglene Frp og resten av bystyreflertallet tidligere har vedtatt for sykehjem.

Det var Sylvi Listhaug som fikk gjennom reglene som Carl I. Hagen nå ønsker å fremme mistillit på. Foto: Bård Gudim, FrPMedia

Disse reglene fører nå til at enkelte private sykehjem i Oslo ikke lenger oppfyller kvalitetskrav om do og dusj inne på hver enkelt beboers rom. Dermed legges flere private sykehjem ned. I tråd med Frps eget forslag, vedtatt i 2008.

Det var til alt overmål Fremskrittspartiets daværende eldrebyråd i Oslo, Sylvi Listhaug, som førte i pennen eldreomsorgsplanen om at alle sykehjem må tilby beboerne do og dusj på rommet.

— Det er i og for seg korrekt som VårtOslo hevder, at mistillitsforslaget vårt ikke går på at byrådet har brutt regler eller lover, sier Carl I. Hagen.

— Frp tar feil. Byrådet styrker eldreomsorgen

Det betyr at dersom mistillitsforlaget blir behandlet neste onsdag, har Frp etablert en helt ny praksis i Oslos byparlamentarisme. En praksis ukjent også på Stortinget. Da åpnes det nemlig for at et parti kan fremme mistillit på politisk uenighet. I prinsippet kan det da reises mistillit i hver eneste sak der ikke alle bystyrets partier er enige.

� Frp tar feil. Vi har styrket eldreomsorgen i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Arnsten Linstad

— Fremskrittspartiet tar feil. Ap/SV/MDG-byrådet har styrket eldreomsorgen med 110 årsverk siden vi tiltrådte. Og husk at nå er det 4.000 færre eldre i Oslo enn i 2005. Men så vil vi få en økning av eldre med behov for eldreomsorg igjen om noen år. Det tar vi høyde for ved at vi styrker hjemmetjenestene til eldre med 500 årsverk i løpet av dette året og neste år, sier byrådsleder Raymond Johansen til VårtOslo.

— Men hvordan stiller du deg til at Frp fremmer mistillit mot hele byrådet?

— Det er Frps rett og privilegium å fremme mistillit. Slik er reglene. Jeg ønsker ikke å kommentere noe som bystyret skal ta stilling til. Det blir helt feil av meg som byrådsleder. Jeg har respekt for bystyrets behandling av mistillitsforslaget, sier Raymond Johansen.

Listhaug dukker opp for andre gang

Frp presiserer imidlertid at det ikke er reglene om do og dusj de er mot, men at det stilles tøffere krav til private enn til kommunale sykehjem. Frp mener måten privatdrevne Frognerhjemmet og St. Hallvardshjemmet er blitt behandlet på er urettferdig. Og at nedleggelsene av flere private sykehjem burde vært stanset av byrådet.

Frognerhjemmet er et av de private sykehjemmene som nå legges ned fordi det ikke oppfyller kvalitetskrav Frp var med på å innføre i 2008. Foto: Arnsten Linstad

I dokumentene vedlagt mistillitsforslaget legger Frp skylden på byrådet for at bostedsløse romfolk i vinter fikk bo i det nedlagte St.Hallvardshjemmet. Men VårtOslo har undersøkt saken. Igjen dukker Frps Sylvi Listhaug opp.

Før hun ble tvunget til å trekke seg som justisminister, satte hennes departement, justisdepartementet, i gang arbeidet med å finansiere omlag 70 prosent av kostnadene med å leie St.Hallvardshjemmet fra Kirkens bymisjon. Nå styres departementet av en annen Frp`er, Tor Mikkel Wara. Justisdepartementet gikk inn for leie av det nedlagte sykehjemmet fordi det skulle brukes til å huse blant andre bostedsløse romfolk da det var som kaldest i Oslo.

Senere har det rødgrønne byrådet i Oslo sørget for å følge opp daværende Frp-statsråd Listhaug og Høyre/Frp/Venstre-regjeringens bevilgning. Byrådet har vært med på å dekke den resterende leiesummen på 30 prosent.

— Useriøst forslag fra Carl I. Hagen

— Det er helt underlig at Frp beskylder Ap/SV/MDG-byrådet for å huse romfolk på bekostning av eldre. Dette har jo Frp selv gått i spissen for å betale mesteparten av. Deres egen regjering og statsråd betaler mesteparten. Så har byrådet fulgt opp Frp/Høyre/Venstre-regjeringens bevilgning, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Flere av Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiets bystyrerepresentanter leste med forbauselse mistillitsforslaget under onsdagens møte.

Frp fremmer altså mistillit mot det rødgrønne byrådet fordi de gjennomfører den politikken bystyret og Frp selv har vedtatt. Og de fremmer mistillit fordi byrådsleder Raymond Johansen følger norsk lov. Dette er useriøst, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Frode Jacobsen til VårtOslo.

Får neppe støtte fra Høyre og KrF

Heller ikke Høyres eller KrFs representanter klarte å skjule sin forbauselse over det svært uortodokse mistillitforslaget fra Carl I. Hagen og Frp onsdag kveld. Men begge de borgerlige partiene var varsomme i sine kommentarer.

— Jeg klarer ikke helt å se hvilket grunnlag Frp har for å stille dette mistillitsforslaget. Men nå skal Høyres gruppe lese grundig gjennom og vurdere dette. Så får vi komme tilbake til hva vi vil mene, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

— KrF deler Høyres syn. Vi kan heller ikke helt se hva slags grunnlag mistilliten reises på. Men vi skal også vurdere det nøye, sier KrFs Erik Lunde.

Stemmer trolig over mistillit neste onsdag

Reglene for behandling av mistillitsforslag er at det skal fremmes i et bystyremøte. Deretter må bystyrets "presidentskap", forretningsutvalget, fatte en beslutning på når mistillitsforslaget skal debatteres og voteres over. Vanligvis beslutter forretningsutvalget at saken behandles i det første bystyremøtet etter at mistilliten ble fremmet.

Det innebærer at Frps mistillitsforslag mot byrådet trolig blir debattert og votert over onsdag 20. juni. Det forutsetter at forretningsutvalget aksepterer Frps høyst uvanlige grunnlag for mistillit.

Powered by Labrador CMS