— Bygdøy allé er trase for busslinjene 30, 31 og 20. Alle linjer er berørt av forsinkelsene. Utgående busser, mot vest, har fått størst forsinkelser siden det er i denne retningen det var kollektivfelt tidligere, opplyser Ruter. Foto: Arnsten Linstad

Nye tall fra Ruter: Alle busser i Bygdøy allé forsinket etter at sykkelvei erstattet kollektivfelt

— Vi advarte mot kø og forsinkelser allerede da kollektivfelt i Bygdøy allé ble bestemt erstattet med sykkelfelt, sier Camilla Wilhelmsen (Frp). Nå viser tall fra Ruter store forsinkelser for alle bussruter.

Publisert

I 2015 utarbeidet det daværende borgerlige Høyre/KrF/Venstre-byrådet en sykkelveiplan for Oslo. Etter valget for fire og et halvt år siden giret de rødgrønne partiene opp arbeidet med sykkelveiplanen.

En plan der kollektivfeltet i Bygdøy allé ble erstattet med sykkelfelt. Kun ett parti stemte mot planen da den ble behandlet i bystyret i 2018.

8 minutter forsinket på 700 meter

— Frp stemte mot fordi vi faktisk så hvor dette bar av sted, og så konsekvensene lokalt. I planen der det skal brukes over 13 milliarder kroner på sykkelvei i Oslo, var Bygdøy allé tydelig angitt, sier Camilla Wilhelmsen.

Nye tall fra Ruter viser at busslinje 31 pådrar seg forsinkelser på 7-8 minutter bare på den 700 meter lange strekningen mellom Frogner kirke og Olav Kyrres plass i Bygdøy allé.

Forsinkelsene er registrert etter at kollektivfeltet vestover ble fjernet og erstattet med sykkelfelt.

Målepunktene da de ble satt opp der sykkelfelt nå har erstattet kollektivfelt viser at det i snitt er 173 syklister daglig i Bygdøy allé. Antallet syklister er målt av kommunen i begge retninger. Foto: Oslo kommune

— I blandet trafikk, der buss og bil kjører sammen, vil det alltid forekomme forsinkelser for bussen i perioder med mye trafikk. Bygdøy allé er en viktig ferdselsåre fra vest mot Oslo sentrum og det har alltid vært store variasjoner, skriver Ruters pressevakt Cathrine Myhren i en epost til VårtOslo.

— Ber bystyret gjenopprette kollektivfelt

— Imidlertid har det være en økning i forsinkelsene hvis vi sammenligner 2018 med 2019, skriver pressevakten.

Tallene fra Ruter ble nylig presentert på et seminar for bystyrets miljø- og samferdselsutvalg. Nå fremmer Fremskrittspartiet et privat forslag for bystyret.

— Vi ber bystyret gjenopprette kollektivfeltene i Bygdøy allé, sier Frps gruppeleder Camilla Wilhelmsen.

— Symbolpolitikk uten mål og mening, sier Frps gruppelder i bystyret, Camilla Wilhelmsen. Foto: Arnsten Linstad

— Ruter viste i seminaret med miljø- og samferdselsutvalget til at mange kunder opplever det som vanskelig. Bygdøy allé ble også klassifisert som en av de mest utfordrende strekningene i Oslo, sier Wilhelmsen.

173 syklister daglig i Bygdøy allé

Oslo kommune har egne målepunkter med en egen nettside der antallet syklister telles ved en rekke ulike steder i byen. Også i Bygdøy allé er det satt opp to bokser som registrer syklister i begge retninger.

Tallene fra det kommunale målepunktet i Bygdøy allé viser at det daglig i gjennomsnitt er 173 syklister som passerer de to målepunktene. Registreringen viser syklister i begge kjøreretninger.

Dette er grafen Ruter presenterte for bystyrets miljø- og samferdselsutvalg. Kurven som går kraftig opp viser økning i forsinkelser mellom Frogner kirke og Olav Kyrres plass etter at kollektivfeltet ble fjernet. Den grønne er trafikken i 2018, og de to øvrige er fra årene før. Foto: Arnsten Linstad

— Det er ikke bare et problem at bussene i Bygdøy allé er forsinket. Økt kø av både busser og biler gir økt lokal forurensning, sier Frp-politiker Camilla Wilhelmsen.

Ruter bekrefter at kjørehastigheten er lavere etter at kollektivfeltene ble fjernet og erstattet med sykkelfelt.

— Må gjøres prioriteringer

— Konsekvensen er at kundene våre opplever variabel reisetid og det er dermed vanskelig å planlegge reisen. I tillegg vil forsinkelser resultere i klumping av bussene, to-tre busser kommer samtidig, slik at kundene ikke opplever jevn frekvens, skriver selskapets pressevakt Cathrine Myhren.

— Vil gjenopprettelse av kollektivfeltet ført til færre forsinkelser?

— Kollektivfelt gir buss full fremkommelighet og er en fordel for de reisende.  Skal vi oppnå målene om grønn mobilitet i Oslo så må det gjøres prioriteringer, og det er mange hensyn å ta. Det må settes av areal til både gående, syklende og kollektivtrafikk, samtidig som at jo nærmere vi kommer sentrum jo knappere blir det med areal, skriver Ruters pressevakt.

— Alle busslinjer forsinket

— I Oslo er det bred enighet om at flere skal gå og sykle, samt at kollektivtrafikken skal øke sin markedsandel på bekostning av privatbilen. Noen steder blir derfor kollektivtrafikken prioritert, andre steder prioriteres myke trafikanter – selv om kollektivtrafikken isolert sett nok kunne kommet raskere frem med kollektivfelt, skriver Myhren.

Slik kjørte bussene i Bygdøy allé i fjor høst, før kollektivfeltet ble erstattet med sykkelvei. Foto: Arnsten Linstad

Er også andre bussruter enn linje 31 rammet av forsinkelser i Bygdøy allé?

— Bygdøy allé er trase for busslinjene 30, 31 og 20. Alle linjer er berørt av forsinkelsene. Utgående busser, mot vest, har fått størst forsinkelser siden det er i denne retningen det var kollektivfelt tidligere, opplyser Ruter.

— Busser og biler stamper i kø

Frps gruppeleder i bystyret, Camilla Wilhelmsen, bor på Frogner. Og sier hun har sett forverringen i trafikken etter at kollektivfeltene ble fjernet.

— Men da vi fikk se og høre Ruters tall, som ble lagt frem for bystyrets miljø- og samferdselspolitikere, var det på tide at noen tok ansvar. Derfor fremmer vi forslaget om at kollektivfeltene må gjeninnføres, sier Wilhelmsen.

— Men Frp vil også fjerne sykkelfeltene?

— Ja, de må fjernes. Alle som er i Bygdøy allé ser jo at sykkelfeltene er ganske tomme. Jeg vil påstå at det bare er symbolpolitikk uten mål og mening. Ingen bruker sykkelfeltene. Samtidig står busser og biler stampende i kø i Bygdøy allé, sier Frps gruppeleder i bystyret.

Powered by Labrador CMS