Inntektsøkningen skyldes i hovedsak innføring av tre bomringer med betaling begge veier. Her er en av de nye bomstasjonene i Fagerheimgata. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Inntektsøkningen skyldes i hovedsak innføring av tre bomringer med betaling begge veier. Her er en av de nye bomstasjonene i Fagerheimgata. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Inntektene i Oslos bomring økte med 153 millioner i fjor. Nytt bomsystem ga solid inntektsøkning

Med ny indre bomring og betaling i begge retninger i Oslos tre bomringer fra 1. juni i fjor, endte Fjellinjens inntekter for 2019 på over 3,6 milliarder kroner.

Publisert

Sju måneder med et nytt bomsystem, der bilister betaler i begge retninger i tillegg til at det er anlagt en indre bomring i Oslo, gir ikke bare en kraftig inntektsøkning for Fjellinjen.

Det er også en formidabel økning i antallet registrerte bompasseringer etter at det nye systemet ble innført 1. juni i fjor.

Nesten hver fjerde passering var elbil

— Totalt antall registrerte bompasseringer i 2019 var 267,6 millioner mot 108,5 millioner i 2018, skriver Fjellinjen i en pressemelding.

Årsstatistikken for 2019 fra Fjellinjen viser også at antallet passeringer med elbil øker.

Kart over bomsystemet som ble innført 1. juni i fjor. De oransje strekene markerer Bygrensa, mens de blå er Osloringen. Grønt markerer den nye Indre ring, som i hovedsak følger Ring 2. Illustrasjon: Statens vegvesen
Kart over bomsystemet som ble innført 1. juni i fjor. De oransje strekene markerer Bygrensa, mens de blå er Osloringen. Grønt markerer den nye Indre ring, som i hovedsak følger Ring 2. Illustrasjon: Statens vegvesen

Tallene er brutt ned på hver enkelt av de tre bomringene, og gir derfor et forholdsvis presist bilde av antallet passeringer i bomsystemet som eksisterte både i 2018 og 2019.

— Tendensen er at elbilandelen fortsetter å øke. I desember 2018 var den på 19,2 prosent. I desember 2019 var andelen elbiler økt til 22,3 prosent. Det er også noe høyere elbilandel i Osloringen enn ved Bygrensa og Indre ring, skriver Fjellinjen.

Og fra 1. mars i år må elbiler betale 10 og 15 kroner for å passere bomringen i Oslo, nesten en dobling fra dagens nivå.

Økte inntekter i desember

Fjellinjens samlede inntektsøkning fra 2018 til 2019 var 153 millioner kroner.

— Økningen skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger, skriver bomselskapet som eies av Oslo kommune og Viken.

Bare i desember 2019 økte inntektene fra passeringer i de tre bomsystemene med 34 millioner kroner sammenlignet med den siste måneden i 2018.

Fjellinjen understreker at tallene som presenteres er basert på foreløpig materiale.

Powered by Labrador CMS