Det kommunale foretaket Boligbygg har vært preget av skandaler og gransking siden høsten 2017. Nå er styret også bekymret for et vedlikeholdsetterslep på over 3.8 milliarder kroner. Foto: Arnsten Linstad

Kommunale Boligbyggs vedlikeholdsetterslep økte med 550 millioner kroner på ett år

Samtidig som Boligbyggs salgs- og leieinntekter på kommunale boliger har økt med 227 millioner kroner siden 2015, vokser vedlikeholdstetterslepet seg større og større for hvert år.

Publisert

Bare iløpet av fjoråret økte vedlikeholdsetterslepet på Boligbyggs eiendomsmasse med 550 millioner kroner.

Men det kommunale foretaket Boligbyggs årsberetning viser også en kraftig økning i inntekter fra salg- og husleie på kommunale boliger i Oslo. Leie- og salgsinntektene til Boligbygg har økt med over 227 millioner kroner de tre siste årene.

Samlet vedlikeholdsetterslep på 3.3 milliarder

Samlet tok det kommunale foretaket inn nær 1.4 milliarder kroner i salg- og leieinntekter bare i 2018. Men parallelt med økning i inntekter, øker også vedlikeholdsetterslepet, viser regnskapet.

Omlag 25.000 mennesker bor i drøyt 11.000 kommunale boliger i landets hovedstad. Det gjør det kommunale foretaket Boligbygg til Norges desidert største utleier av boliger.

Av årsrapporten fremgår det at vedlikeholdsetterslepet ved utgangen av 2018 var anslått til 3,85 milliarder kroner inklusive merverdiavgift. Mens det tilsvarende beløpet ett år tidligere var 3,3 milliarder. I løpet av fjoråret har altså vedlikeholdsetterslepet økt med 550 millioner kroner, skriver Estate nyheter.

— Styret ser med bekymring på at foretaket, til tross for en omfattende rehabiliteringsinnsats de senere årene, ikke har tilstrekkelige økonomiske midler til å klare å holde investeringene på et nivå som innebærer at vedlikeholdet holder tritt med forfallet, skriver styret i årsberetningen.

Powered by Labrador CMS