Helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) setter en hånd foran kamera og hindrer VårtOslo i å fotografere byrådsleder Raymond Johansen (Ap) etter at de rødgrønne partiene har stemt ned et Høyre/Frp-forslag om å reversere gjengs leie for utviklingshemmede. Foto: Arnsten Linstad

Her hindrer Ap-byråd Tone Tellevik Dahl VårtOslo å ta bilde etter at rødgrønne partier stemte mot husleie-kutt for utviklingshemmede

De rødgrønne partiene stemte ned Frp/Høyre-forslag om husleie-kutt for utviklingshemmede i kommunale boliger. Da VårtOslo ville ta bilde av Raymond Johansen (Ap) etter møtet, hindret helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) fotograferingen.

Publisert

Da bystyremøtet startet onsdag ettermiddag, ba Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg, om ordet. Sammen med Frp, ønsket Høyre å få fremme og hastebehandle et forslag om å stanse markedsleie, eller såkalt gjengs leie, på Oslo kommunes boliger for utviklingshemmede.

Venstre og Kristelig Folkeparti stilte seg også bak forslaget og kravet om å få det hastebehandlet i bystyret.

Fotografering etter møteslutt

Et motvillig rødgrønt flertall gikk, under tvil, med på å behandle de borgerlige partienes forslag ved møteslutt. Under bystyremøtene har hverken publikum eller media adgang til salen der bystyrerepresentantene og byrådene sitter. Men når ordføreren har hevet møtet, har journalister og fotografer adgang til salen.

� Denne uretten fra de rødgrønne rammer de mest sårbare i Oslo, sier Eirik Lae Solberg (H). Bildet er tatt etter at bystyrets møte er hevet og bare noen få meter fra der VårtOslo minutter før ble hindret i å fotografere av helesebyråd Tone Tellevik Dahl. Foto: Arnsten Linstad

Etter at de fire rødgrønne partiene Ap, SV, MDG og Rødt dannet bystyreflertall mot reversering av husleien for utviklingshemmede og møtet var hevet, ønsket VårtOslo å ta bilde av byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Arbeiderpartiets Frode Jacobsen.

Men fotograferingen ble hindret av helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap). Uten at hverken helsebyråd Tellevik Dahl, byrådsleder Johansen eller gruppeleder Jacobsen ga noen forklaring på hvorfor VårtOslo ikke kunne ta bilder.

Ap innkalte rødgrønne til hastemøte

Saken om utviklingshemmede, som under rødgrønt styre, har opplevd dramatisk økning i kommunal husleie, er en kinkig og vanskelig sak for særlig Arbeiderpartiet. Da Høyre og Frp, med støtte fra Venstre og KrF, fremmet sitt forslag onsdag ettermiddag, innkalte Aps gruppeleder de tre andre rødgrønne partiene til hastemøte i bystyrets middagspause.

Aps Frode Jacobsen (sittende til høyre) hasteinnkalte rødgrønne politikere til et grupperom i Rådhusets vestre tårn i bystyrets middagspause. Ap ønsket å diskutere hvordan de skulle hindre Høyre og Frp i å få bystyreflertall for å redusere husleia til utviklingshemmede i kommunale boliger. Foto: Arnsten Linstad

Byrådspartiene Ap, SV og MDG har ikke rent flertall i bystyret. I de fleste saker er partiene avhengig av støtte fra Rødt. Sistnevnte parti kom til enighet med Ap, SV og MDG under hastemøtet om å ikke sikre flertall for de borgerliges forslag om å reversere utviklingshemmedes leie tilbake til 2006-nivå.

Rødgrønne økte husleie

Dermed var det klart at heller ikke denne gangen blir det bedring for Marion Risa og andre utviklingshemmede som har fått husleier økt med opp mot 300 prosent under Raymond Johansen og hans Ap/SV/MDG-byråd.

Oslo Rødts leder, Siavash Mobasheri, møtte som vararepresentant i onsdagens bystyremøte. Og deltok på hastemøtet, der de rødgrønne ble enige om å stanse de borgerlige partienes forslag om husleie-kutt for utviklingshemmede.

Leder av Rødt Oslo, Siavash Mobasheri, forlater møtet der hans parti er blitt enig med Ap, SV og MDG i å stemme ned et forslag fra Høyre og Frp om å gi utviklingshemmede tilbake den subsidierte husleia de hadde før de rødgrønne kom til makten i Oslo. Foto: Arnsten Linstad

— Ansvaret for denne uretten må plasseres der det bør ligge. Det daværende borgerlige byrådet innførte gjengs leie i 2006, og dagens byråd har ført den samme kalde og kyniske boligpolitikken. Oslo kommune har også vært landets råeste hushai, sier Rødts fylkesleder.

— Borgerlige uten oversikt

— Gjengs leie har ført til at Oslos ressurssvake har betalt en urettferdig høy husleie, sier Siavash Mobasheri til VårtOslo.

— Men hvorfor er Rødt med på byrådspartiene Ap, SV og MDGs nedstemming av de borgerliges forslag om husleie-kutt i bystyret i kveld? Her kunne jo Rødt vært med på å reversere gjengs leie?

— De borgerlige har fremma forslag uten å ha oversikt over noe som helst, ikke en gang hvem som berøres. Flertall for dette nå vil ikke hjelpe noen, ettersom byrådet fremdeles jobber med å finne ut av hvem som er berørt av de forskjellige endringene. Dette skal legges fram i forbindelse med revidert budsjett om en uke, sier Mobasheri.

Rødt har siden valget i 2015 hatt en budsjettavtale med byrådspartiene Ap, SV og MDG. Budsjettavtalen har vært helt avgjørende for at byrådsleder Raymond Johansen og hans rødgrønne byråd i hovedsak har fått sine budsjettforslag vedtatt av bystyret.

— Rødt ikke bundet av budsjettavtale

Stemmer Rødt mot de borgerliges forslag om husleie-kutt for utviklingshemmede fordi dere er bundet av en budsjettavtale med byrådspartiene?

— Nei. Budsjettavtalen med byrådet sier at vi skal søke å finne enighet om budsjettet, ikke at vi må bli enige. Om det byrådet legger fram ikke er godt nok og vi heller ikke klarer å trekke dem langt nok i riktig retning, stemmer vi nei, hevder Siavash Mobasheri.

� Det er bare å beklage, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Marion Risa i februar. Da trodde utviklingshemmede og deres familier at Johansen skrotet gjengs leie i de kommunale boligene. Men den nye husleia er fortsatt over 9.400 kroner i måneden for trygdede Marion Risa. Hun og foreldrene føler seg sveket og lurt av Oslos rødgrønne politikere. Foto: Arnsten Linstad

— Rødgrønn urett rammer svake

Men etter det VårtOslo erfarer er budsjettavtalen med byrådspartiene Ap, SV og MDG svært kontroversiell innad i Rødt. Flere Rødt-politikere mener partiet er blitt forledet til å føre en politikk som er i strid med Rødts verdier.

Høyre, Frp, Venstre og KrF øynet under onsdagens bystyremøte håp om å få med seg Rødt på å danne et flertall for å reversere husleiene for utviklingshemmede i kommunale boliger tilbake til 2006-nivå. Da de borgerlige styrte Oslo, var mange utviklingshemmede unntatt fra gjengs leie.

Her har SVs Ivar Johansen akkurat holdt sitt innlegg der han forsvarer de rødgrønne byrådspartienes beslutning om å ikke stemme for husleie-kuttet. Fotograferingen skjer, i tråd med bystyrets regler, fra presselosjen under møtets gang. Foto: Arnsten Linstad

— Ikke troverdige forsikringer

— Jeg er både overrasket og dypt skuffet over at vi ble nedstemt. Denne uretten fra de rødgrønne rammer de mest sårbare i Oslo, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg til VårtOslo.

-- Men nå sier både Rødt og de tre byrådspartiene Ap, SV og MDG at det vil komme med forslag til løsning på husleiene i byrådets forslag til revidert Oslo-budsjett kommende uke. Tror du ikke på en løsning da?

— Høyre håper selvfølgelig på en løsning for utviklingshemmede i kommunale boliger. Men nå har byrådet med byrådsleder Raymond Johansen sagt de skal løse dette flere ganger. I kveld kunne de fått en løsning ved å stemme på forslaget fra Høyre og Frp. Det ville de ikke. Samtidig sliter mange utviklingshemmede med de dramatiske husleieøkningene som er innført av de rødgrønne partiene. Så byrådets forsikringer er ikke veldig troverdige, sier Lae Solberg.

Byråd viser til revidert budsjett

Hovedbegrunnelsen fra Ap, SV, MDG og Rødt mot de borgerliges forslag om å reversere husleia for utviklingshemmede er at det ikke skal være godt nok økonomisk utredet. De rødgrønne partiene sier de frykter vedtaket kunne ha uante økonomiske konsekvenser.

� Det er viktig for meg å sørge for at de som skal ha den samme leien de hadde før 2017 får det, i tråd med vedtaket fra 2006, skriver næringsbyråd Marthe Scharning Lund (Ap) i en epost til VårtOslo. Bildet er tatt fra presselosjen, i tråd med de retningslinjene bystyret har for fotografering under bystyremøter. Foto: Arnsten Linstad

VårtOslo forsøkte flere ganger onsdag å få svar på hva de rødgrønne partiene mener når de viser til en mulig løsning når byrådet legger frem sitt forslag til revidert Oslo-budsjett neste uke. Uten å få konkret svar.

Boligbygg har gjort jobben

Men næring- og eierskapsbyråd Marthe Scharning Lund (Ap), som er ansvarlig for det kommunale utleieforetaket Boligbygg, har sendt følgende skriftlige (og ikke helt enkelt å forstå) kommentar til VårtOslo.

— Det er viktig for meg å sørge for at de som skal ha den samme leien de hadde før 2017 får det, i tråd med vedtaket fra 2006. Boligbygg har fulgt opp bystyrets vedtak fra februar, om å redusere husleien for de med samlokaliserte boliger med personalbase med 15 prosent, skriver Marthe Scharning Lund.

— Bydelene vil sørge for at de som var omfattet av vedtaket om subsidiert leie mellom 2006 og 2017 får tilbakebetalt det de har betalt for mye de siste to årene. Så har jeg stor forståelse for at flere mener de tilhører dem som omfattes av denne ordningen. Jeg har derfor bedt Boligbygg å vurdere om det er enkeltkontrakter som likner så mye på de som i dag får satt ned husleien til før 2017, at de også burde få dette. Det er en komplisert jobb, men jeg har som mål å komme tilbake til dette i forbindelse med revidert budsjett om kort tid, skriver næring- og eierskapsbyråden i en epost.

Powered by Labrador CMS