Sofienberg kirke er en av ni kirker i Oslo som kan bli lagt ned for å spare 10 millioner kroner. Foto: Kirken.no

— Nedleggingstruede Sofienberg kirke blir aldri nattklubb

� Ingenting er avgjort om nedleggelser av Oslo-kirker. Men en ting er sikkert; Sofienberg kirke blir ikke nattklubb eller bar, sier kirkeverge Robert Wright.

Publisert

Sist tirsdag ble det kjent at ni kirker i Oslo kan bli lagt ned. En av de nedleggingstruede kirkene er Sofienberg kirke i bydel Grünerløkka. Kirken ligge bare noe hundre meter fra gjenåpnede Paulus kirke ved Birkelunden. Begge kirkene er organisert i en og samme menighet.

Kan bli spesialkirke for konserter

Oslos kirkeverge Robert Wright forstår at det kan komme sterke reaksjoner på forslaget om å legge ned ni kirker i Oslo. Men det må spares inn 10 millioner, sier den tidligere KrF-politikeren og NHO-direktøren. Foto: Den norske Kirke

— Vi ser for oss at Sofienberg kan bli en spesialkirke som blant annet kan leies ut til konserter og andre kulturformål. Den har unik akustikk og et flott orgel, sier kirkeverge Robert Wright til VårtOslo.

— Men i andre europeiske storbyer som London og Dublin har kirker i sentrale bydeler blitt gjort om til nattklubber og restauranter. Ser du for deg noe sånt?

— Nei, nei, jeg gjør ikke det, ler den tidligere KrF-politikeren og NHO-direktøren, som nå bestyrer de fleste av Oslos kirker og flere hundre ansatte. Men Wright legger til med alvor i stemmen at det faktisk er helt uaktuelt.

Store kristne innvandrermiljøer i Oslo

The Church i Dublin var tidligere en kirke, men er omgjort til en pub. Foto: Simon Leśniak

— Ingen kirker i Oslo blir nattklubber, barer eller restauranter på min vakt. Hvis, og jeg understreker hvis, vi må legge ned kirker vil de forhåpentligvis fortsatt i hovedsak bli brukt til kristne formål.

— Det er for eksempel mange store, kristne innvandrermiljøer bestående av eritreere og ghanesere som alle trenger forsamlingshus til sine menigheter.Jeg vet at også koptiske kristne i Oslo trenger forsamlingshus. Det kan være aktuelt å leie ut til slik virksomhet. Men jeg understreker at ingenting er avgjort. Nå tenker jeg bare høyt overfor VårtOslo, sier Robert Wright.

Reagerer med fortvilelse, sinne og sorg

Nordre Aker prosti rommer både Lilleborg kirke i bydel Sagene og Sofienberg kirke. Neste søndag har Paulus og Sofienberg menighetsråd årsmøte rett etter gudstjenesten. Da er det ventet at mange medlemmer av menigheten vil komme med sterke synspunkter på nedleggingsforslaget.

— Flere jeg har snakket med reagerer med sinne. Andre med sorg og fortvilelse. Jeg har stor forståelse for reaksjonene. Du må huske at folk gjennom generasjoner er blitt døpt, konfirmert, giftet seg og begravet sine kjære i Sofienberg, sier sogneprest Arne Jor til VårtOslo.

� Mange er både lei seg og sinte, forteller sogneprest Arne Jor. Foto: Den norske Kirke

Har visst om vanskelig økonomi

Sognepresten forteller at han i noen år har vært kjent med den vanskelige økonomiske situasjonen Oslo felleskirkelige råd sliter med. Og at det de siste årene er blitt diskutert ulike løsninger for å bedre økonomien.

— Nå er det aktivitet med gudstjenester jevnlig i Sofienberg. Men det er klart, jeg ser også at det er kort vei mellom kirkene Paulus og Sofienberg. Og vi er en menighet fordelt på to kirkebygg. Men jeg sier til folk i menigheten at dette kun er et forslag. Nå skal vi finne ut hvordan vi på best mulig vis forholder oss til forslaget fra en arbeidsgruppe, sier sogneprest Jor.

Forslaget fra arbeidsgruppen i felleskirkelig råd innebærer at disse ni Oslo-kirkene kan bli nedlagt:

Bakkehaugen kirke på Tåsen, Sofienberg, Lilleborg, Iladalen, Klemetsrud, Stovner, Ellingsrud, Romsås og Østre Aker kirke på Ulven.

Må se på dette som en mulighet

Paulus kirke ved Birkelunden ble gjenåpnet i november i fjor etter nesten fire år med oppussing ute og inne. Foto: Anders Høilund

— Selv om det er folk som er triste og opprørte må vi ikke glemme at dette også er en spennende diskusjon. Vi må fra tid til annen diskutere hvordan fremtidens kirke skal se ut. Vi må også se hva vi kan vinne, og hva som kan være positivt og interessant for oss i fremtiden, sier menighetsrådsleder Oddrun Remvik i Paulus og Sofienberg menighetsråd til VårtOslo.

— Rett etter gudstjenesten i Paulus kirke neste søndag, skal vi ha vårt årsmøte. Det er et åpent møte, og jeg håper mange tar turen både til gudstjenesten og møtet, sier Remvik.

 

Powered by Labrador CMS