En glad gjeng som alle har kjempet for åpnere sprøyterom. Fra venstre: instiusjonssjef Marta Bjørke, Michelle Alexandra Muren (Foreningen for Human Narkotikapolitikk), stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V), Arild Knutsen (Foreningen for Human Narkotikapolitikk). Foto: Thomas Lien

Nå blir sprøyterommene i Oslo åpne for andre enn heroinister

– Dette vil redde liv. Hele poenget med sprøyterom er å gi rusavhengige et trygt og klinisk alternativ, i stedet for å sette et skudd i en park eller på gata og risikere overdose.

Publisert

I dag endrer regjeringen sprøyteromslovenen. Det betyr at andre inntaksmåter enn injisering med sprøyte og andre narkotiske stoffer enn heroin blir tillatt i sprøyterommene.

– Heretter kan flere enn de som bruker heroin innta stoffene under langt tryggere forhold. Både de som bruker flere stoffer enn kun heroin og de som har problemer med andre stoffer enn heroin, blir endelig inkludert. Liv vil bli reddet, ettersom ingen noensinne har dødd av overdose på noe sprøyterom i verden, sier Arild Knutsen, leder av Foreningen for Human Narkotikapolitikk.

– Vi er veldig glade

Loven betyr at færre blir avvist ved et skadereduserende og livreddende tiltak i Oslo og Bergen.

– Det er i tråd med rusreformen at tiltaket blir mer inkluderende og fornuftsbasert utformet. Vi er veldig glade for denne utviklingen, sier Knutsen.

– Vil redde liv

Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad, fra Venstre, er saksordfører i saken fra helsekomiteen på Stortinget. I dag besøkte han sprøyterommet på Prindsen mottakssenter i Storgata, sammen med Arild Knutsen, leder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk og Michelle Alexandra Muren. De ble vist rundt av institusjonssjef Marta Bjørke.

– Dette vil redde liv. Hele poenget med sprøyterom er å gi rusavhengige et trygt og klinisk alternativ, i stedet for å sette et skudd i en park eller på gata og risikere overdose. Norge er i overdosetoppen, og det er langt på overtid at denne endringen kommer, sier Carl-Erik Grimstad.

Ønsker en human rusomsorg

Venstre har i mange år jobbet for å endre dagens lov, etter modell fra brukerrom i resten av Europa. Det fikk de gjennomslag for i den nye regjeringsplattformen, og nå blir endringen regjeringens politikk.

– Alle som sliter med rusavhengighet, må få tilbud om riktig hjelp umiddelbart. Å redde liv og sikre verdighet må alltid ligge i bunn for en human rusomsorg, sier Grimstad.

Lovendringen kan misforstås

Ifølge formuleringene som flertallet i helse- og omsorgskomiteen vedtok, åpner ikke sprøyterommene for at ordinær røyking av heroin skal være mulig der. Lovendringen gjelder bare for opplæring til mer skånsomme måter å innta narkotika enn injisering, altså ikke regulær bruk.

Men denne formuleringen i vedtaket kan lett misforstås, mener Grimstad. – Det skal gis en stor grad av skjønn ved håndhevelse av bruken av sprøyterommene. I praksis blir det opp til den enkelte håndhever, det vil si byrådene i Oslo og Bergen, å vurdere bruken. Nesten alle partiene, med unntak av Krf og Frp, støtter at flere typer av rusbrukere får tilgang på sprøyterommene, sier en fornøyd Grimstad.

Powered by Labrador CMS