Bygdøy allé har fått sykkelfelt etter at kollektivfeltet ble fjernet. Nå stenges gaten også for gjennomkjøring i rushtiden.
Bygdøy allé har fått sykkelfelt etter at kollektivfeltet ble fjernet. Nå stenges gaten også for gjennomkjøring i rushtiden.

Byrådet stenger Bygdøy allé og Drammensveien for gjennomkjøring i rushtiden

— Bymiljøtaten bes snarest skilte gjennomføring forbudt i rushtid i Bygdøy allé og Drammensveien, skriver miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) i et notat til bystyret.

Publisert

Da kollekivfeltet ble fjernet og erstattet med sykkelfelt i Bygdøy allé toppet trafikkproblemene seg. Plutselig ble bussene stående å stampe i kø med privatbiler. Særlig vestover på ettermiddagen var problemene store i rushtrafikken.

Miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) lovet å komme med en løsning før sommerferien. I dag kom byrådets løsning til bystyrets samferdselskomité.

Stengt for gjennomkjøring i hele sommer

— Bymiljøetaten er blitt bedt om fortsatt å holde Løkkeveien stengt og opprettholde sykkelfeltene i Bygdøy allé, skriver Hermstad.

Byrådet varsler at kollekivfelt kan bli gjeninnført i Bygdøy allé, på strekningen mellom Thomas Heftyes gate og Olav Kyrres plass, dersom stenging i rushtiden ikke fører til færre biler og bedre fremkommelighet for bussene.
Byrådet varsler at kollekivfelt kan bli gjeninnført i Bygdøy allé, på strekningen mellom Thomas Heftyes gate og Olav Kyrres plass, dersom stenging i rushtiden ikke fører til færre biler og bedre fremkommelighet for bussene.

— Bymiljøetaten bes snarest skilte gjennomføring forbudt i rushtid i Bygdøy allé mellom Olav Kyrres plass og Thomas Heftyes gate i Drammensveien mellom Olav Kyrres plass og Halvdan Svartes gate (Ring 2), skriver Arild Hermstad.

— Dersom tiltakene ikke har tilstrekkelig effekt innen utgangen av august i år, kan etaten reetablere kollektivfeltet i Bygdøy allé mellom Thomas Heftyes gate og Olav Kyrres plass på bekostning av sykkelfeltet, i påvente av den helhetlige utredningen av tilrettelegging for kollektiv inn og ut av Oslo vest, skriver miljø- og samferdselsbyråden.

Dermed opprettholdes stenging av Løkkeveien, en av gjennomfartsårene for bilister til og fra E18. I over 50 år slåss beboere på Ruseløkka for å få veien stengt. Til slutt vedtok oslopolitikerne å prøvestenge gaten i ett år. Det er denne stengingen som nå forlenges.

— Gir økt trafikk i sidegatene på Frogner

Samtidig stenges Bygdøy allé og Drammensveien for gjennomkjøring i rushtiden i sommer. Dette er også to av de viktigste veiene for bilister som enten kommer vestfra til Oslo eller som skal vestover fra byen.

Miljøbyråd Arild Hermstad har bestemt seg for å stenge Bygdøy allé og Drammensveien for gjennomkjøring i rushtiden.
Miljøbyråd Arild Hermstad har bestemt seg for å stenge Bygdøy allé og Drammensveien for gjennomkjøring i rushtiden.

Fremskrittspartiet reagerer kraftig på at Bygdøy allé og Drammensveien stenges for gjennomkjøring i rushtiden. Frp mener steningen blant annet vil føre til økt trafikk i sidegatene på Frogner og Skillebekk.

— Det å stenge viktige gjennomfartsårer for bilkjøring er ingen god løsning. Det vil føre til at trafikken flytter seg til sidegatene rundt som ikke er dimensjonert for slik trafikk. Det fører også til køer og mer forurensing. Dette vil føre til en opphopning av trafikk i sidegatene på Frogner og i Drammensveien vestover, og dermed også problemer for trikken, sier Frps gruppeleder i bystyret, Camilla Wilhelmsen.

Byrådet har flertall for stengingen

Bystyret har nå tatt sommerferie. Men byrådspartiene Ap, SV og MDG har flertall for tiltakene i Bygdøy allé.

Det er opprinnelig Venstre som først foreslo stenging av Bygdøy allé og Drammensveien i rushtiden. Dermed har byrådspartiene det nødvendige bystyreflertallet i ryggen.

— Nå er kaoset ganske komplett i Bygdøy allé, med flere personbiler enn noen gang. Ved å stenge gaten for personbiler i rushtiden kan vi oppnå bedre fremkommelighet for buss, samtidig som syklistene har en trygg trasé , sa Venstres bystyrerepresentant Marit Kristin Vea til VårtOslo tidligere i sommer.

Venstre-forslaget kommer opprinnelig fra partiets lokalpolitiker Tore Wilken Nitter Walaker i bydel Frogner. Men i bydelsutvalget fikk ikke Venstre-forslaget noe gehør. Der danner Høyre og Frp flertall. Nå er det imidlertid klart at Venstre får viljen sin. Det liker Frp dårlig.

— Forundret over at Hermstad tar seg til rette

Både Frp og Høyre har ment at sykkelfeltene i Bygdøy allé må fjernes og at kollektivfeltet vestover må gjeninnføres.

— Trafikkforholdene på Frogner har til nå vært ille. Med ytterligere stenging vil forholdene gå fra ille til enda verre. Frogner har til nå vært en trivelig bydel, men jeg er redd for at dette grepet vil skape meget dårlige forhold for de som bor og oppholder seg i bydelen, sier Camilla Wilhelmsen.

Frp reagerer også på at Løkkeveien fortsatt skal holdes stengt. Prøvestengingen er vedtatt å vare frem til 31. juli. Men nå skriver miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad at Løkkeveien fortsatt blir holdt stengt etter den vedtatte datoen.

— Jeg er forundret over at byråden så lettvint skriver at Løkkeveien fortsatt skal holdes stengt. Det er plan- og bygningsetaten som eventuelt vil gjøre et slikt vedtak, ikke byråden, sier Camilla Wilhelmsen.

— Dette er en tilsidesettelse av bystyrets vedtak, og jeg er forundret over at byråden tar seg slik til rette, sier Frps gruppeleder i bystyret.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS