Politiets sikkerhetstjeneste (PST) justerer ned terrortrusselnivået til nivå 3 moderat.
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) justerer ned terrortrusselnivået til nivå 3 moderat.

Terrortrusselnivået nedjustert – situasjonen rundt Oslo-skytingen mer avklart

At flere ting er avklart rundt Oslo-skytingen i juni, gjør at Politiets sikkerhetstjeneste nå endrer terrortrusselnivå fra nivå 4 høy til 3 moderat.

Publisert

Terrortrusselnivået endres fordi situasjonen etter skytingen ved utestedene London Pub og Per på hjørnet i Oslo 25. juni er ytterligere avklart, og en rekke tiltak er iverksatt, skriver PST på sine nettsider.

Terrortrusselnivå 3 moderat betyr at en eller flere aktører «kan ha evne eller vilje til å gjennomføre terror i Norge».

Etter skytingen i slutten av juni endret PST terrortrusselnivået til nivå 4 høy. Bakgrunnen var bekymring for planlagte følgehandlinger knyttet til skytingen i Oslo, og potensiell inspirasjonseffekt.

PST skriver i sin nye trusselvurdering at de har avdekket reaksjoner og sympatierklæringer på angrepet fra både ekstreme islamister og høyreekstremister.

Fortsatt trusler fra ekstremister

Ved endringen i terrortrusselnivået trekker PST fram at trusselen fra ekstremister fortsatt er til stede.

– Den potensielle inspirasjonseffekten reduseres over tid. Dette utelukker imidlertid ikke at terrorangrep kan fortsette å inspirere andre terrorister mange år etter at de ble utført, heter det.

De mener imidlertid at det at terrorister blir inspirert av og forsøker å gjenskape deler av andres terrorangrep, hører til normalbildet i et moderat terrortrusselnivå, og at dette tilsier at man ikke skal forbli på trusselnivå 4 høy.

PST vurderer det likevel som mulig at både høyreekstremister og ekstreme islamistiske aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge.

– Det er til enhver tid flere personer i Norge som inngår i både digitale og fysiske nettverk som fremmer ekstreme holdninger. Det er imidlertid ikke ulovlig å ha eller uttrykke ekstreme holdninger, skriver de.

Powered by Labrador CMS