Daglig leder Nasreen Begum i Bydelsmødre fikk i 2021 Oslos høyeste utmerkelse - St. Hallvard-medaljen. Til høyre ordfører Marianne Borgen (SV).

Nå fryses også kommunale penger til Bydelsmødre: En million utbetales ikke før varslingssak er avklart

Tidligere har varslingssakene mot innvandrerorganisasjonen Bydelsmødre ført til frys i statlig støtte. Nå blir også en million kroner fra Oslo kommune holdt tilbake, varsler integreringsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Publisert

I Ap/SV/MDG-byrådets budsjettforslag for 2023, som ble lagt frem halvannen uke siden, er innvandrerorganisasjonen Bydelsmødre oppført med en million kroner i kommunale støtte.

Men inntil videre blir pengene holdt tilbake, opplyser sosial- og integreringsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) i et notat til bystyret.

Fikk Oslo bys høyeste utmerkelse i fjor høst

— Bydelsmødre har store utfordringer i sin organisasjonsdrift, og det behandles en varslingssak, skriver integreringsbyråden.

— Det vil være nødvendig å sette strenge vilkår for utbetaling av tilskuddet. Fram til forholdene knyttet til varslingssaken er avklart vil det ikke bli utbetalt tilskuddsmidler til organisasjonen, skriver Rina Mariann Hansen.

Siden i sommer har det vært uro i den prisbelønte organisasjonen, der daglig leder Nasreen Begum i fjor høst mottok Oslo bys høyeste utmerkelse, St. Hallvard-medaljen.

— Nasreen Begum har gjennom flere tiår jobbet for integrering og å se ressurser i mangfoldet, sa ordfører Marianne Borgen (SV) i begrunnelsen for utdeling av Oslos høyeste utmerkelse.

Skarp kritikk i rapport fra Arbeidstilsynet

— Gjennom sitt arbeid med Bydelsmødrene har hun bidratt til å bygge ned terskelen for å delta i samfunnet og gitt frivillige en arena å bidra på. Resultatet er tettere dialog og deltakelse i lokalmiljøet som også kommer unge til gode, sa ordføreren i fjor høst.

Høsten 2020 jublet Venstres Trine Skei Grande (til h.) og Tina Shagufta Munir Kornmo (til v.) sammen med Nasreen Begum (i midten) da Bydelsmødre ble fast post på regjeringens forslag til statsbudsjett

Tidligere ansatte har sendt varsler om arbeidsforholdene i Bydelsmødre både til Oslo kommune og til Integerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Et tilsyn fra Arbeidstilsynet i juni retter skarp kritikk av arbeidsmiljøet. Tilsynsrapporten retter skarp kritikk mot både HMS-rutiner, betaling for overtid og verneombud.

I varslene VårtOslo har fått innsyn i hevdes det i tillegg midlertidige ansatte er blitt lovet fast ansettelse uten at de har fått det.

Har fått 21 millioner kroner i offentlig støtte

Bydelsmødre er opprettet i åtte av Oslos 15 bydeler. I tillegg er organisasjonen etablert i flere andre kommuner. Etter å ha mottatt kommunal støtte i fem år havnet Bydelsmødre på statsbudsjettet i 2021, og mottok dermed også statlig støtte.

Samlet har organisasjonen de siste fem årene mottatt 16 millioner kroner i tilskudd fra Oslo kommune. I tillegg kommer fire millioner kroner fra statlige IMDi.

Rett før byrådet la frem sitt budsjettforslag for neste år, krevde leder av bystyrets helse- og sosialutvalg, Cecilie Lyngby (Folkets parti) at den kommunale støtten skulle holdes tilbake.

— Nå er det på tide at all støtte til Bydelsmødre, også den kommunale, blir stanset inntil det blir ryddet ordentlig opp i organisasjonen, sa Lyngby til VårtOslo.

Ønsker ikke å kommentere varslene

Lederen av bystyrets helse- og sosialutvalg krevde at alle fakta kom på bordet om hva som skjer i organisasjonen, for å sikre at kommunens penger ikke blir brukt på en feil måte.

— Dette er jo ikke første gang vi ser at det kommer varsler i saker hvor det gis kommunale tilskudd. Sett fra mitt ståsted burde vi fått en mye bedre ordning for å følge opp bruken av tilskuddene, sa Lyngby.

Etter å ha forelagt kritikken for Nasreen Begum, opplyser hun i en epost til VårtOslo at hun ikke ønsker å kommentere eventuell enkeltstående kritikk eller påstander.

— Gjør vårt ytterste for å følge regler

Hun svarer at Bydelsmødre, etter påleggene fra Arbeidstilsynet og varslene til kommunen, jobber sammen med et eksternt konsulentselskap. I tillegg samarbeider de med Arbeidstilsynet og velferdsetaten for å løse alle utfordringer til det beste for både ansatte og organisasjonen.

— Vi er neppe Norges mest profesjonelle arbeidsgiver, men gjør vårt ytterste for å følge alle lover og regler, og vi respekter og behandler våre ansatte godt, skriver Begum i mailen.

Powered by Labrador CMS