Skrøpelige eldre blir flyttet for ofte, mener Oslos eldreombud. Foto: Flickr

Eldre dement kvinne ble tvangsflyttet mellom fem sykehjem i Oslo på like mange år

To av tvangsflyttingene var fra sykehjem Oslo kommune la ned. Ektemannen protesterte til ingen nytte da kommunen i fjor tvangsflyttet den sterkt demente kvinnen til et nytt sykehjem for femte gang på like mange år.

Publisert

Den eldre kvinnen lider av langt fremskredet demens og har mistet alt språk. Hun er avhengig av trygge, stabile forhold og spesialkompetanse fra sykehjemspersonalet. Etter tre flyttinger roet imidlertid kvinnen seg på Grünerløkka sykehjem. Både ektemannen og pårørende kunne puste lettet ut.

Fikk beskjed om å benytte fritt sykehjemsvalg

Men da kom nyheten om at kvinnen måtte flytte på nytt. Grünerløkka sykehjem skulle legges ned. Dermed ble kvinnen tvangsflyttet igjen. Og for andre gang på et par-tre år opplevde hun og ektemannen tvangsflytting, fordi sykehjemmet Oslo kommune hadde plassert henne ved, ble lagt ned.

Da den demente kvinnen hadde roet seg ved Grünerløkka sykehjem, ble hun tvangsflyttet igjen. Sykehjemmet skulle legges ned. Foto: Oslo kommune

— Om dere ikke er fornøyd kan dere jo bare benytte dere av fritt sykehjemsvalg, svarte en saksbehandler i Oslo kommune da kvinnens ektemann protesterte etter den femte tvangsflyttingen.

— Hva slags verdighet er dette, spør eldreombudet

Eldre- og sosialombud Anne-Lise Kristensen er svært kritisk til måten Oslo kommune behandlet den demente kvinnen og hennes ektemann. Foto: Flickr

I fjor fikk den fortvilte ektemannen for femte gang beskjed fra Oslo kommune om at hans kone måtte flyttes. Da tok en pårørende av mannen og den demente kvinnen kontakt med Oslos sosial- og eldreombud. Ombudet er sterkt kritisk til hvordan både den eldre demente kvinnen og hennes ektemann er blitt behandlet.

— Ombudet setter spørsmålstegn ved verdigheten i denne saken. Selvfølgelig skal beboere på sykehjem bo på den type avdeling som er korrekt ut fra den enkeltes hjelpebehov. Men i denne saken etterspør vi likevel en individuell vurdering tatt i betraktning kvinnens fortid, skriver sosial- og eldreombud Anne-Lise Kristensen i sin årsrapport for 2017.

Skrøpelige eldre flyttes fra sted til sted

— Vi mottar også andre historier om skrøpelige eldre som i sine sykdomsforløp har svært mange forflyttinger. Fra hjemmet via fastlege og legevakt til sykehus, eller til kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser og deretter hjem igjen. Hele tiden en ny seng og et nytt sted. Ofte i en svært skrøpelig tilstand, forteller eldreombud Kristensen.

Saksbehandler rådet pårørende om å ikke søke sykehjemsplass

Datteren til en pleietrengende, eldre kvinne kontaktet i fjor sosial- og eldreombudet og fortalte at hun var blitt frarådet å søke om sykehjemsplass av en saksbehandler i Oslo kommune. Saksbehandleren skal ha sagt: «Det er ikke noe vits i å søke for det er så vanskelig å få».

Etter en samtale med Oslos eldreombud søkte imidlertid datteren og moren likevel om sykehjemsplass. En uke senere var moren innvilget korttidsopphold i påvente av fast plass på sykehjem.

— Mange fler som oppfyller krav for å få sykehjemsplass

— Etter møter med beboere og pårørende på alle Oslos sykehjem, samt samtaler med
ansatte i bydelene og helsehusene, er det grunnlag for å mene at det er flere enn dem som har det i dag, som oppfyller vilkårene for å få tildelt plass på sykehjem, skriver eldeombud Anne-Lise Kristensen i årsrapporten.

 

Powered by Labrador CMS