Det er en skam at Oslo behandler sin historie og sine verneverdige hus på denne måten mener Venstres bystyrerepresentant Haakon Riekeles og BU-medlem fra samme parti Anita Wold

Fortsatt ingen planer for Villa Sorgenfri på Carl Berner. En skam, mener Venstres Haakon Riekeles

Når Villa Sorgenfri så sørgelig forfaller, peker eierskapsbyråd Maria Victoria Evensen på eieren, det kommunale foretaket Omsorgsbygg. Men de har heller ingen konkrete planer for den tidligere så staselige villaen.

Publisert

Venstres Hallstein Bjercke har spurt byråden om når kommunen kan begynne å bruke eiendommen igjen. Byråd Victoria Marie Evensen svarte i september at det var et meget stort vedlikeholdsetterslep på villaen, og at Omsorgsbygg KF mente det var farlig å bevege seg inne i bygningen.

En tilstandsvurdering og et kostnadsoverslag fra mai 2017, viser at utbedring av villaen vil koste 72,5 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Siden den gangen har antakelig vedlikeholdsetterslepet blitt større og et nytt kostnadsoverslag vil antakelig vise et større beløp.

Byråden skrev også at det var knyttet stor usikkerhet til dette tallet.

Ansvarsfraskrivelse

– Det er nylig kunngjort oppstart av planarbeid for Sophies Minde med tilliggende eiendommer hvor Villa Sorgenfri er inkludert. I dag er bygget regulert til spesialområde bevaring. Ett alternativ som Omsorgsbygg vurderer er, å videreføre nåværende reguleringsformål av eiendommen i den nye plansaken, sier byråd Evensen til VårtOslo.

Villa Sorgenfri likner et sorgens kapittel

På spørsmålet fra Bjercke i september svarte Evensen at det ikke foreligger konkrete planer om rehabilitering av villaen. Hun svarte videre at hun ville be Omsorgsbygg arbeide for en videre behovsavklaring for Villa Sorgenfri.

– Hvis det ikke kan realiseres, vurderes mulighetene for salg av eiendommen, sa byråd Evensen.

Med det svaret spilte byråd Evensen ballen over til det kommunale foretaket Omsorgsbygg, som overtok Sorgenfri i 2007. På den tiden, like etter at barnehageløftet kom, ønsket Omsorgsbygg å sikre seg tomter og bygninger hvor det kunne etableres barnehager.

En skam for kommunen

– Det er en skam at Oslo kommune behandler byens historie og verneverdige bygg på denne måten, sier venstres bystyrerepresentant Haakon Riekeles. Han mener at byråd Evensen driver med ansvarsfraskrivelse når hun dytter saken over på Omsorgsbygg.

– Dersom det ikke er et kommunalt behov for bygget, er salg et alternativ jeg mener det er naturlig at Omsorgsbygg vurderer, svarer byråd Maria Victoria Evensen.

Det lokale engasjementet rundt saken har vært stort. Å restaurere villaen starte en lokal kafé eller drive et ungdomshus, er bare et par eksempler på hva naboene på Carl Berner har foreslått.

– Ønsker ikke boligblokk

– Vi liker å gå tur i parken her. Vi liker at det er litt vilt. Vi håper at bygningen Villa Sorgenfri kan brukes til noe nyttig i framtiden, og at den ikke blir liggende som en stygg flekk i nærområdet. Det vi aller minst ønsker oss er en ny boligblokk, og at parken forsvinner, sier nabo Gry Luke Muggerud, som går tur med hunden Freddie. Hun og Freddie liker at området rundt villaen framstår som litt frittvoksende.

Rett sør for villaen ligger en gravhaug som er med i samme reguleringsområde.

Gravhaugen og Barnehagen utenfor Villa Sorgenfri blir trolig regulert under samme planen

– Det er visst en vikinggrav, men noen sier også at det er der rakkeren i Kristiania gravde ned hestekadavre, sier Gry Luke Muggerud.

En de av byens historie

Haakon Riekeles mener det er uhørt at bygninger i byen blir overlatt til forfall. Han peker også på at denne gamle villaen er en del av byens historie. Venstres Bydelsutvalgsmedlem i bydel Grünerløkka, Anita Wold er enig.

Kommunikasjonssjef Marte Svenneby hos KF Omsorgsbygg sier at det ikke foreligger noen konkrete planer for Sorgenfri per i dag.

– Det jobbes med et planforslag for området siden Sophies Minde skal rehabiliteres og bygges om. Det er uavklart om Sorgenfri blir en del av dette, sier hun.

Statsrådinnens villa

Ifølge Oslo byleksikon var Villa Sorgenfri fra tidlig 1800-tall et løkkehus. I 1860-årene ble løkkehuset erstattet av en herskapelig villa, bygd av kvinnen Caroline Sørensen som hadde tittelen statsrådinne. Hun eide Sorgenfri løkke fra 1856 til 1894. Eiendommen ble deretter solgt til major Otto Fougner og rundt århundreskiftet ble den solgt videre til A/S Nasjonalbryggeriet. I 1933 flyttet Sophies Mindes hjem for barn med funksjonsnedsettelse inn i det ombygde bryggeriet. Villa Sorgenfri var, inntil 1960-årene, internatskole for barn med funksjonsnedsettelse. Deretter ble det barnehage for de ansatte ved Sophies Minde i villaen. Fra 2004 eies bygningen av Oslo kommune og administreres av Omsorgsbygg. Villaen er registrert på Byantikvarens gule liste.

Powered by Labrador CMS