� Det er bare å beklage, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Marion Risa etter at et enstemmig bystyre vedtok å skrote gjengs leie for utviklingshemmede i kommunale boliger. Men den nye lei er fortsatt over 9.400 kroner i måneden for Marion Risa.. Hun og foreldrene føler seg sveket og lurt av Oslos politikere. Foto: Arnsten Linstad

Utviklingshemmede Marion og foreldrene føler seg lurt. Fortsatt høy husleie selv om politikerne lovet å skrote gjengs leie

� Beklager, Marion. Nå skroter vi gjengs leie for deg, sa byrådsleder Raymond Johansen til utviklingshemmede Marion Risa i februar. Hun fikk i 2017 husleieøkning på 300 prosent. Men nå er husleia bare redusert med 15 prosent.

Publisert

— Det er helt umenneskelig og totalt uakseptabelt. Det rødgrønne AP/SV/MDG-byrådet har ført utviklingshemmede i kommunale boliger bak lyset, sier leder av Norsk Forbund for utviklingshemmede i Oslo, Shahram Ariafar.

27. februar gikk byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på bystyrets talerstol og beklaget innføring av såkalt gjengs leie for utviklingshemmede i kommunale boliger.

Oslo kommunes foretak Boligbygg om gjengs leie: "Gjengs leie kan kort defineres som det leienivået som er etablert på stedet, ved leie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Gjengs leie må forstås som en forsinket speiling av utviklingen i markedsleien."

Marion fikk sjokkøkning av husleie

— Det er urettferdig og det er ikke likeverdig. Derfor foreslår vi nå at alle som har fått økt husleie, og som tidligere var omfattet av unntaksbestemmelsen, vil få husleia nedjustert til subsidiert leie med umiddelbar virkning, sa Raymond Johansen til et samlet bystyre.

Ordfører Marianne Borgen (SV) og Marion Risa fotografert etter bystyrevedtaket 27. februar i år. Både Marion Risa og søsteren oppfattet det slik at et enstemmig bystyre skrotet såkalt gjengs leie for utviklingshemmede i Oslo. Foto: Arnsten Linstad

På galleriet i rådhusets bystyresal den kvelden satt utviklingshemmede Marion Risa sammen med søsteren Birgitte og hørte på byrådslederen. Marion betalte 3.524 kroner i husleie til Oslo kommune frem til juli 2017.

Så fikk hun et husleiesjokk av de sjeldne etter et forslag fra Raymond Johansens Ap/SV/MDG-byråd. Husleie på den kommunale boligen var plutselig på 11.063 kroner per måned.

— Marion har ingen hvis vi dør

— Det er helt umulig for Marion å klare den kommunale husleia og andre utgifter med sin lille trygdeutbetaling. Hun har i tillegg ganske store utgifter til medisiner hver måned, forteller moren, Mette Risa til VårtOslo.

� Det viser seg at beslutningen ble fattet på et for tynt grunnlag. Det gjaldt flere boliger enn vi var kjent med, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fra bystyrets talerstol 27. februar i år. Foto: Arnsten Linstad

Marions mor forteller at hun og mannen hver måned siden sjokkøkningen av husleia for snart to år siden, har måttet betale for datteren.

— Vi kan faktisk ikke forlate denne verden. Selv om vi er eldre og ikke så spreke som før, så kan vi rett og slett ikke dø. Da har ikke Marion noen som kan hjelpe henne, sier Mette Risa.

— Men nå vedtok et enstemmig bystyre å redusere husleia for utviklingshemmede i kommunale boliger. Hjalp ikke det noe?

— Nei, det hjalp fint lite. Leien er redusert med 15 prosent. Fortsatt må Marion betale 9.404 kroner per måned. Det er helt håpløst. Vi trodde jo på politikerne i bystyret og byrådet da de sa de kuttet ut markedsleie, og at Marion skulle få tilbake den husleien hun hadde før august 2017, sier Risa.

— Politikernes løfter betyr ingenting

— Men har hun fått tilbakebetalt de pengene politikerne lovet at hun skulle få tilbake?

— Nei, jeg sitter med brevet fra Boligbygg her. Og der står det at Marion kun får tilbakebetalt for mars og april i år. Hun får altså tilbake 3.319 kroner. Det politikerne i bystyret og byrådet sa i februar betyr jo ingenting. Situasjonen er jo egentlig nesten like ille som før, sier Mette Risa.

� Det verste er at ingen har tatt kontakt med oss. Ingen fra det rødgrønne byrådet eller Boligbygg har snakket med NFU. Brukermedvirkning er på papiret en selvfølge i vårt samfunn, sier fylkesleder I NFU Oslo, Shahram Ariafar. Foto: Anders Høilund

VårtOslo kontaktet Boligbygg etter å ha snakket med Mette Risa om datteren Marions situasjon. Men det kommunale foretaket viser kun til at de følger direktiv fra byrådet og sosialbyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

— Det er bystyret som fatter beslutning om leiefastsettelsesprinsipper og som begrunner disse. Dette tilligger ikke Boligbygg. Boligbyggs oppgave er å sette disse bystyrets beslutninger ut i livet, skriver Boligbyggs kommunikasjonsrådgiver Anine Johnsen i en epost til VårtOslo.

— De beklaget så ærlig

— Boligbygg har tidligere innført gjengs leie på bakgrunn av bystyrets vedtak. I løpet av april 2019 har vi også effektuert vedtaket i bystyresak 42 som gjelder punktet om 15 prosent leiereduksjon i perioden 1. mars 2019 – 31. desember 2019 for leietakere i «samlokaliserte omsorgsboliger med fellesareal og bemannet personalbase», skriver Johnsen i eposten.

Det var Rødt og Eivor Evenrud som reiste saken om gjengs leie for utviklingshemmede i bystyret. Her er Evenrud sammen med Marion Risa under bystyrets møte 27. februar i år. Foto: Arnsten Linstad

Fylkesleder i Norsk Forbund for utviklingshemmede i Oslo, Shahram Ariafar, var selv tilstede i bystyret da byrådsleder Raymond Johansen beklaget det rødgrønne byrådets vedtak om å innføre markedsleie, såkalt gjengs leie, også for utviklingshemmede.

— Både byrådslederen og andre politikere i bystyret beklaget så ærlig at vi trodde på dem. Vi trodde jo at for eksempel Marion Risa og andre i samme situasjon ville få husleia justert tilbake til det nivået de opprinnelig hadde. Og at de skulle få tilbakebetalt at de hadde betalt for mye i leie, sier Ariafar.

— Økte husleie med 300 prosent

— Men dette er egentlig blitt enda verre. Vi stolte jo på byrådslederen, byrådet og politikerne i bystyret, sier Shahram Ariafar.

— Det rødgrønne byrådet økte husleiene med 300 prosent for utviklingshemmede. Og nå kutter de den økningen med 15 prosent. Vi er blitt lurt. Men mest av alt har jeg problemer med å forstå at dette er i tråd med sosialdemokratiske verdier. Er det slik Raymond Johansen og Tone Tellevik Dahl mener samfunnet skal ta vare på de aller svakeste blant oss, spør fylkeslederen i Norsk Forbund for utviklingshemmede.

� Jeg kan ikke kommentere på enkeltsaker, så her må enten ansvarlig bydel eller Boligbygg svare, avhengig av hvor fakturaen kommer fra, skriver helsebyråd Tone Tellevik Dahl i en epost til VårtOslo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Da byrådsleder Raymond Johansen avsluttet sitt innlegg i bystyret 27. februar, takket han alle utviklingshemmede som hadde stått frem i media med sine historier.

— Vi politikere er valgt for å agere når innbygger sier fra om urettferdighet. Når de roper på oss skal vi forsøke å være der med løsninger. Ingen skal bli kastet ut av sine hjem som følge av vedtak fattet i 2015. Det som er viktig er at de som er rammet av denne beslutningen skal kunne leve gode liv og fortsette den hverdagen de er vant til, sa Raymond Johansen.

— Burde gjort det annerledes

Deretter slo byrådslederen fast, fra bystyrets talerstol, at hans eget byråds forslag om å skru opp husleia for utviklingshemmede var feil.

— Det viser seg at beslutningen ble fattet på et for tynt grunnlag. Det gjaldt flere boliger enn vi var kjent med. I ettertid har vi sett at konsekvensene ble langt større og endringene omfattet langt flere enn de som lå til grunn da vi behandlet saken, sa Johansen.

— Vi derfor burde gjort det på en annen måte. Det er ikke bra og vi ønsker ikke å klappe oss selv på skulderen. Vi har hørt om innbyggere som ikke har råd til husleia. Fått doblet husleia si. Vegard, som jeg fikk brev fra rett før møtet, har ikke råd til å gå på kino eller spise pizza, eller reise til et sted det der det er varmt, sa byrådslederen fra Arbeiderpartiet.

Vil ikke kommentere enkeltsaker

VårtOslo kontaktet tirsdag denne uken byrådsavdelingen til helse- og eldrebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) og la frem husleieutgiftene for Marion Risa.

— Jeg kan ikke kommentere på enkeltsaker, så her må enten ansvarlig bydel eller Boligbygg svare, avhengig av hvor fakturaen kommer fra, skriver helsebyråd Tone Tellevik Dahl i en epost til VårtOslo.

— Det byrådslederen sa stemmer med bystyrets vedtak, men det er viktig å huske på at det er snakk om to forskjellige vedtak. Bystyret vedtok at de som har hatt subsidiert leie (verbalvedtak H17 fra 2006), og som har fått en uvanlig stor husleieøkning på kort tid, skal få nedjustert leien. Og kan søke om tilbakebetaling for leie tilbake til 2015, sier Tone Tellevik Dahl.

— Videre visste vi at kommunen har flere samlokaliserte omsorgsboliger som ikke var omfattet av vedtaket vi ønsket opphevet. Byrådet mente det var rimelig å innvilge disse en husleiereduksjon på 15 prosent, noe bystyret sluttet seg til, skriver helsebyråden.

— Ingen brukermedvirkning

Med andre ord slår helsebyråd Tone Tellevik Dahl fast at Ap/SV/MDG-byrådet nå kun forholder seg til et vedtak gjort av et enstemmig bystyre.

Et vedtak som gjør situasjonen helt håpløs for Marion Risa og andre utviklingshemmede i kommunale boliger, mener Norsk Forbund for utviklingshemmede.

— Det verste er at ingen har tatt kontakt med oss. Ingen fra det rødgrønne byrådet eller Boligbygg har snakket med NFU. Brukermedvirkning er på papiret en selvfølge i vårt samfunn. Brukermedvirkning skal forhindre at sånne ting som dette skjer, sier fylkesleder i Oslo NFU, Shahram Ariafar.

— Dette er jo helt håpløst. Det rødgrønne byrådet overkjører de svakeste i samfunnet. Og de tenker sikkert at det ikke betyr noe. Vi burde aldri stolt på dem før det bystyremøtet i februar da vi avlyste en demonstrasjon i Borggården. Vi avlyste demonstrasjonen fordi Tone Tellevik Dahl lovet å rydde opp, avslutter Ariafar.

Powered by Labrador CMS