Lokalpolitiker Tore Wilken Nitter Walaker (V) mener Skattkammerets ulånstilbud må opprettholdes i dagens lokaler på Frogner stadion.

Tilbudet om utlån av sports- og fritidsutstyr står i fare for å forsvinne i bydel Frogner. — Dette må vi verne om!

Bymiljøetaten og idretten ønsker å kaste Norges største utlånssentral for idretts- og friluftsutstyr ut av lokalene på Frogner stadion. — Tilbudet må opprettholdes, mener lokalpolitiker Tore Wilken Nitter Walaker (V).

Publisert

Norges største utlånssentral for sports- og fritidsutstyr, Skattkammeret på Frogner stadion, har holdt dørene åpne siden høsten 2020, til stor glede for barn og unge i bydel Frogner.

Nå har utlånssentralen fått et varsel om at de må ut av lokalene. Bymiljøetaten mener utlånsvirksomheten tar for stor plass i de ærverdige lokalene. Det har de konkludert med etter innspill fra brukerne av den gamle skøytestadionen.

Sliter med å se mulige erstatningslokaler

Lokalpatriot og bydelspolitiker Tore Wilken Nitter Walaker (V) var en av de som kjempet hardest for å få opprettet utlånstilbudet. Nå er han svært skuffet over nyheten om at Skattkammeret kan måtte flytte.

— Det er veldig trist om den største utlånssentralen i landet må ut av lokalene på Frogner stadion. Jeg sliter med å se hvor i bydelen det skulle være mulig å finne en ny plassering av tilbudet, sier Venstre-politikeren til VårtOslo.

Han synes det er tragisk at et slikt lavterskeltilbud er truet av nedleggelse dersom man ikke finner egnede lokaler et annet sted i bydelen.

--- Dette er et utrolig viktig tilbud vi må verne om. Det sørger for at alle, uansett egne muligheter, får delta i sports- og fritidsaktiviteter, sier Walaker.

Bak disse veggene på Frogner stadion mener bymiljøetaten det ikke lenger er plass til utlånstilbudet til Kirkens Bymisjon.

— Konflikten er ikke god nok grunn

Barnefaren sliter med å forstå begrunnelsen for flyttingen som bymiljøetaten gir.

— Det er ikke veldig mange som bruker Frogner stadion i dag, og i mange måneder av året er det så og si ingen aktivitet der. Jeg har derfor store vansker med å skjønne hvordan en konflikt om bruk av arealene kan være god nok grunn til å kaste ut utlånstilbudet, sier han.

Bydelen vil verne om tilbudet

I bydel Frogner ser de på utlånstilbudet til barn og unge som en svært viktig del av det å kunne gjøre idretts- og fritidsaktiviteter tilgjengelig for alle. Derfor vil de strekke seg langt for å sikre at tilbudet kan opprettholdes et eller annet sted i bydelen, og da helst på Frogner stadion.

— Vi har forståelse for at det er ønskelig å skape mer aktivitet på stadionet, men dette kan ikke gå på bekostning av utlånsordningen, sier kommunikasjonsrådgiver i bydel Frogner, Anette Alexandra Dey.

Dette er en holdning bydelen har frontet også i møter med bymiljøetaten og Oslo idrettskrets.

I denne dialogen, hvor man ser på bedre utnyttelse av lokalene, har partene hatt felles forståelse av at skøytemuseets lokaler kan utnyttes bedre , og at dette må komme i orden før det blir plass til både idrettslag og utlånssentral.

— Bydelen har tilbudt seg å stille seg bak en prosess der skøytemuseet forberedes på utfasing. Bydelen etterlyser hva som skjer i denne prosessen, sier Dey.

Ønsker å gi idretten et samlingssted

Presseansvarlig i bymiljøetaten, Monica T Olsen, forklarer til VårtOslo at det er viktig for etaten og idrettskretsen at stadionen skal være et samlingssted for idretten, og med dette bidra til mest mulig aktivitet for barn og unge i bydelen. Ifølge henne er det flere lokale idrettslag som i dag føler de ikke har et anlegg de har tilhørighet til.

— Idrettene i bydelen trenger et samlingssted og det er ikke tilgjengelig i dag, ettersom Skattkammeret låner de lokalene som egentlig er et samlingssted, skriver hun i en epost.

Olsen forsikrer at etaten har en god dialog med drifterne av utlånstilbudet og at hun er sikker på at de gjennom samarbeid vil finne en god løsning på lokaliseringsproblematikken.

Leder for utlånstilbudet i Kirkens Bymisjon, Kristian Randen, ønsker ikke å kommentere saken nærmere på nåværende tidspunkt. Han bekrefter likevel at de nå venter på et svar fra bymiljøetaten i forhold til framtidig oppholdssted for Skattkammeret Frogner.

Powered by Labrador CMS