Sofia Rana og Rødt vil ha bystyredebatt om amerikanske baser. Det vil ingen andre partier være med på

Tidligere har bystyret vedtatt atomvåpenforbud i Oslo. Men å la Rødt holde interpellasjonen "Nei til baseavtale med USA" vil ikke noen andre partier være med på. — Vi driver ikke med utenrikspolitikk, mener bystyreflertallet.

Publisert

Utplassering av kjernefysiske våpen er ikke noe utbredt problem i landets hovedstad. Likevel gikk Ap, SV, MDG, Rødt, Venstre og KrF inn for et forbud mot atomvåpen i hovedstaden i 2019.

— Det politiske flertallet i Oslo ønsker å presse den borgerlige regjeringen og stortingsflertallet til å undertegne den internasjonale avtalen mot kjernefysiske våpen, sa ordfører Marianne Borgen (SV) den gangen.

— Bør drøftes med partiene på Stortinget

Nå ønsket Rødts Sofia Rana å holde en interpellasjon i bystyret, altså reise et spørsmål for å ha en påfølgende debatt, om hvorvidt USA bør tillates å ha militære baser på norsk jord.

— Jeg mener vi skal være noe varsomme med å dra alle store, internasjonale utenriksspørsmål inn i bystyret. Så jeg mener dette er noe partiene bør drøfte med sine partier på Stortinget, og få sine synspunkter frem der, sier ordfører Marianne Borgen (SV).

Ordfører Marianne Borgen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) feiret bystyreflertallets nei til atomvåpen med bløtkake i 2019.

Samtidig påpeker Borgen at atomvåpenforbudet hun selv var med på å vedta i 2019 også var omdiskutert i bystyret.

Både Høyre og Fremskrittspartiet mente den gang at saken hørte hjemme i Stortinget og ikke i bystyret. Likevel ble atomvåpenforbudet vedtatt av flertallet.

— En oppfølging av atomvåpenforbudet

Nå påpeker Rødt at spørsmålet om amerikanske baser på norsk jord er en forlengelse av atomvåpenforbudet bystyret vedtok for tre år siden.

— Dette er tenkt som en oppfølging av bystyrevedtaket i 2019, hvor vi sluttet oss til flere byer rundt om i verden som vil forby atomvåpen. I det vedtaket sier Oslo kommune at vi støtter FN-traktaten som forbyr atomvåpen og oppfordret Norge til å bli en del av den avtalen, sier Rødts gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud.

— Det kan potensielt lagres atomvåpen ved Rygge flystasjon, og den sikkerhetspolitiske situasjonen til Oslo kommune tror jeg ikke vi får noen annen mulighet å uttale oss om, mener Evenrud.

Var uenighet i bystyret i 2019

Men i bystyrets forretningsutvalg fikk ikke Evenrud og Rødt gehør for at interpellasjonen "Nei til baseavtale med USA" henger sammen med atomvåpenforbudet vedtatt i 2019.

Bakgrunnen for bystyrevedtaket var at fredsprisvinneren i 2017, organisasjonen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), mobiliserte folk over hele verden til å overbevise og presse sine myndigheter til å starte forhandlinger for en avtale som forbyr atomvåpen.

— Jeg synes ikke Rødts interpellasjon er en direkte oppfølging av ICAN cities appeal, som er et bynettverk som ønsket at byene skulle markere seg. Så vet jeg at det den gangen også var uenighet i bystyret om vi skulle mene noen om det, sier Marianne Borgen.

— Utenfor bystyrets virkeområde

Ordføreren får støtte av både Arbeiderpartiet og Høyre. Og til slutt stemte samtlige partier, unntatt Rødt, i bystyrets forretningsutvalg mot at Sofia rana skal få holde interpellasjon mot amerikanske baser på norsk jord.

— Vi har veldig mange ting å ta tak i som bystyret har ansvaret for. Og vi bør primært bruke tiden i bystyret til det, og ikke utenrikspolitiske saker eller saker som ligger utenfor bystyrets virkeområde, sier Anne Haabeth Rygg (H).

— Selv om dette kunne vært morsomt å diskutere, så er dette en diskusjon som ikke er innenfor bystyrets virkeområde, mener Andreas Halse (Ap).

Powered by Labrador CMS