Om juristene i næringsetaten får det som de vil, kan Stargate på Grønland igjen miste skjenkebevillingen. Saken er nå til behandling i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Vegard Velle

Puben Stargate på Grønland kan miste skjenkebevillingen på nytt

For andre gang på kort tid kan puben Stargate på Grønland miste skjenkebevillingen. � Nå skal departementet vurdere lovverket, opplyser byrådsavdeling for næring og eierskap.

Publisert

Rett etter nyttår kunne den brune puben Stargate på Grønland igjen begynne å servere alkohol. Det skjedde etter at Fylkesmannen i Oslo og Viken gikk til det utradisjonelle skrittet å oppheve kommunes vedtak om å inndra skjenkestedets bevilling.

Næringsetatens jurister satt tilbake og klødde seg i hodet over det forsmedelige nederlaget og har siden den gang vurdert hva de nå skulle gjøre. Men allerede i midt av januar sendte næringsetaten et brev til Helse- og omsorgsdepartementet, der de ber om hjelp til å tolke bestemmelsene rundt inndragning av skjenkebevillinger.

Dermed kan det ligge an til omkamp om det skal serveres øl ved nedgangen til Grønland T-banestasjon eller ikke.

Stargate preges av slitasje, men på den andre siden av gaten, skal Olafiagangen rustes opp. Foto: Vegard Velle

Strides om juridiske vurderinger

Striden står nå om hvorvidt fire rapporter fra Oslo politidistrikt kan brukes som grunnlag for å inndra en skjenkebevilling. Her er kommunen og Fylkesmannen uenige.

Fylkesmannen mener at politirapportene, så lenge de ikke er forelagt eier for tilsvar, heller ikke kan brukes som dokumentasjon for å inndra skjenkebevillingen. Kommunens jurister mener på sin side at rapportene fra oslopolitiet kan brukes.

— Oslo kommune ber om departementets vurdering av om alkoholforskriftens regler gjelder politiets undersøkelser, skriver avdelingsdirektør Anders Aurmo i næringsetaten i et hemmeligstemplet brev til Helse- og omsorgsdepartementet.

Prinsipielt spørsmål

Næringsetaten mener Fylkesmannens avgjørelse ikke går sammen med den uttalte målsettingen om samarbeid mellom ulike myndigheter i skjenkespørsmål.

Næringsetaten og direktør Gunnhild Haugen vurderer nå å ta skjenkebevillingen fra Stargate for andre gang på kort tid. Foto: Næringsetaten

— Oslo kommune vil vanligvis ikke henvende seg til Helse- og omsorgsdepartementet på grunn av uenighet med Fylkesmannen i en enkeltsak. Fylkesmannens avgjørelse reiser imidlertid generelle rettsspørsmål som vil få stor betydning for bevillingsmyndighetens adgang til å reagere med tilbakekall av serveringsbevilling og inndragning av skjenkebevilling etter innrapporteringer fra annen offentlig myndighet, heter det i brevet.

Kan miste skjenkebevillingen på nytt

Etter avgjørelsen hos Fylkesmannen ligger nå Stargate-saken til ny behandling hos juristene i næringsetaten. Her har de fortsatt ikke konkludert.

En eventuell ny inndragning av skjenkebevillingen vil komme når kommunen får svar fra Helse- og omsorgsdepartementet.

— Fram til saken er ferdig behandlet i departementet har Stargate lov til å servere alkohol. Får kommunen medhold i at våre vurderinger er riktige, vil næringsetaten inndra bevillingen etter krav til vandel i alkoholloven og serveringsloven, opplyser kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdeling for næring og eierskap, Kristin Stormo, til VårtOslo.

VårtOslo har foreløpig ikke fått noe svar fra departementet på når kommunens henvendelse i saken kan forventes ferdigbehandlet.

Powered by Labrador CMS