Christopher Nielsen utmerker seg som multikunstner og får Oslo bys kulturpris.

Christopher Nielsen får Oslo bys kulturpris

Christopher Nielsen mottar Oslo bys kulturpris for 2021 for sitt langvarige og omfattende virke som tegneserieskaper, dramatiker, forfatter, animatør og konseptualist.

Publisert

Mottakere av de fem kunstnerprisene er Eva Lie, Tigerstadsteatret, Blank Space Oslo, SALT og Anastasia Isachsen og Frank Isachsen for Fjord Oslo lyskunstfestival.

Kulturprisen deles årlig ut til en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid, minst tre år, har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv. Prisen har vært delt ut siden 1966 og består av et diplom og 150 000 kr.

Tigerstadsteatret

Oslo bys kunstnerpriser for 2021

  • Eva Lie tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2021 for blant annet «… å videreføre og fornye håndverkskunst, der tradisjonelle metoder møter nye farger og mønstre som gir mulighet for et uendelig antall variasjoner over et kjent tema ...».
Eva Lie.
  • Tigerstadsteatret tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2021 for sin visjon om å spre teaterglede til alle byens barn og unge, og sin aktivt oppsøkende virksomhet med gratis forestillinger for sin målgruppe i hele Oslo.
  • Liz Ramsey for Blank Space Oslo tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2021 for sin rolle som sosial og kreativ møteplass, og katalysator for en mengde prosjekter i Oslos kunstliv, og for raskt å omstille til digital drift og opprettholde aktivitetsnivået i en vanskelig periode for kunstlivet under nedstengningen.
Liz Ramsey i Blank Space Oslo.
  • SALT tildeles Oslo bys kunstnerpris 2021 for å ha tilført havnebyen Oslo en ny dimensjon og en særegen ramme for kulturopplevelser.
Salt tilfører byen kulturopplevelser.
  • Anastasia Isachsen og Frank Isachsen tildeles Oslo bys kunstnerpris 2021 for Fjord Oslo lysfestival som en nyskapende, sterk, sosial og inkluderende opplevelse av kunst og lys.
Anastasia Isachsen og Frank Isachsen mottar Oslo bys kunstnerpris for 2021.

Kunstnerprisene deles årlig ut til personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste årene har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv. Prisene ble opprettet i 1978 og består av et diplom og 75 000 kr.

Prisutdeling 3. mai

Prisene deles ut i Rådhuset 3. mai av ordfører Marianne Borgen og leder for kultur- og utdanningsutvalget, Eivor Evenrud.

Powered by Labrador CMS