Illustrasjon av AMK-ansatt på vakt foran pc-skjerm.
Lang ventetid hos fastlege i Oslo: — Da blir det en betydelig større belastning for 113-sentralene våre, sier klinikksjef Stephen Sollid ved AMK Oslo.

Flere enn før ringer nødtelefon 113 i Oslo når de ikke får tak i fastlegen

Stadig flere ringer AMK-sentralen i Oslo. Det er også flere enn før som ringer nødetelefonen fordi de ikke har fått tak i fastlegen, forteller klinikksjef Stephen Sollid.

Publisert

Stephen Sollid er sjef for prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Han forteller til NRK at i fjor måtte AMK-sentralen i Oslo svare på 273.000 nødsamtaler, og at det er nesten 40.000 flere enn for to år siden.

Peker på fastlegekrisen

Tallet øker videre, og flere av innringerne sier de har prøvd fastlege eller legevakt først.

— Fordi de ikke kommer igjennom velger de til slutt å ringe 113, sier Sollid.

Ifølge han er det ingenting som tyder på at folk er sykere enn før, men påpeker at mange steder i landet er det krise i fastlegeordningen.

Mange kommuner mangler fastleger. Mens andre, som Oslo, har nok fastleger, men lang ventetid for å komme inn til legen.

— Da blir det en betydelig større belastning for 113-sentralene våre, sier Sollid.

Ikke hjelp på sykehjem - ringer 113

Sollid har også en annen bekymring. Han forteller at i Oslo skjer det ofte, særlig i helgene, at ansatte på sykehjem ringer 113.

Han anslår at hver tredje utrykning til sykehjem unødvendig, fordi de ansatte kunne fått hjelpen de trenger på sykehjemmet.

Leder for Norsk Sykepleierforbund i Oslo, Bård Eirik Ruud, sier han kjenner seg igjen.

— Mange ganger blir sykepleierne stående alene i vanskelige og komplekse situasjoner. Og da kan det hende de blir nødt til å ringe 113, sier han.

Powered by Labrador CMS