Slik kan landsbyen bak Slottet bli seende ut dersom Erling Okkenhaug og Allgrønn får bestemme. Illustrasjon: Siv.ark Arne Sødal, Homansbyen Vel, Allgrønn

Fylkesmannen stanser bygging av sju etasjer høy murblokk bak Slottet

� Dette har jeg aldri opplevd i løpet av mine over 35 år som aktivist, sier Erling Okkenhaug. Både byrådet og plan- og bygningsetaten hadde sagt ja til en ny 22 meter høy boligblokk på sju etasjer i Hegdehaugsveien 26.

Publisert

Men nå setter fylkesmannen punktum for utbyggingen bak Slottet.

— Bygget er for høyt og bryter med nabogrensene, skriver fylkesmannen i sin avgjørelse.

— Dette er en gledens dag! Jeg har formidlet gladmeldinger i øst og vest, sier Erling Okkenhaug.

Han har i over 35 år kjempet mot en rekke større utbygginger i både Oslo og andre deler av landet. Erling Okkenhaug er mannen som i 1991 startet organisasjonen Allgrønn.

Dette er bilder fra Grape arkitekter som ble sendt til plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Illustrasjon: Grape arkitekter

— Aldri har jeg opplevd det som skjedde nå. Når en klagesak går til fylkesmannen er løpet stort sett kjørt til utbyggers fordel. Nå har fylkesmannen vært usedvanlig hard i klypa. Det er jeg veldig glad for, sier Okkenhaug.

Utbygger vil ikke si noe

Bak planene om en sju etasjer høy boligblokk med forretningslokaler på gateplan, står Union-gruppen. Da VårtOslo mandag kveld ønsket å få selskapets reaksjon på fylkesmannens beslutning om å stanse byggeprosjektet i Hegdehaugsveien 26, er dette svaret vi får:

— Det passer ekstremt dårlig nå. Jeg er ikke interessert i å snakke med deg om dette. Du får heller ta det en annen gang, sier partner og medeier i Union-gruppen, Bjørn Henningsen.

Kvartalet der Union-gruppen ønsket å bygge en sju etasjer høy murblokk ligger nærmest i Oslos "kultur-kryss" der Slottsparken møter Fritt Ord, Litteraturhuset og den tradisjonsrike restauranten og skjenkestedet Lorry.

— Hele saken er underlig

Motstanderne av utbyggingen i Hegdehaugsveien fryktet at dette kulturhistoriske miljøet, med de fredede 1840-talls villaer mot Parkveien og 1850-talls byrom mot Hegdehaugsveien, skulle bli ødelagt av den nye blokka.

� Jeg har delt ut gladmeldinger i øst og vest, sier Erling Okkenhaug. Foto: Privat

— Hele saken var underlig. Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) ga overraskende sin tilslutning til utbyggingen i vår. Det samme gjorde plan- og bygningsetaten. Det er noe som skurrer her. Jeg lurer egentlig veldig på hva som har foregått. Men nå blir det heldigvis ikke noe av den planlagte utbyggingen. Fylkesmannens vedtak er endelig, sier Erling Okkenhaug.

Byantikvar og riksantikvar var motstandere av bygging

Kvartalet, der den nye blokka var planlagt, ligger i det som kalles Lille Uranienborg. Ofte blir området også bare kalt landsbyen bak Slottet. Både byantikvaren og riksantikvaren har definert dette som et område av stor kulturhistorisk og nasjonal verdi. Og byantikvar Janne Wilberg har vært motstander av utbyggingen. Også velforeningen i området har engasjert seg i kampen mot den 22 meter høye murblokka som var planlagt.

Med Parkveien i sør og Hegdehaugsveien i øst ser Allgrønn og Homansbyen vel for seg at kvartalet de kaller landsbyen bak Slottet kan bli seende slik ut. Illustrasjon: Siv.ark Arne Sødal, Homansbyen Vel, Allgrønn

— Det er en gledens dag for oss i Homansbyen vel. Det er godt vi har en ventil som fylkesmannen. Nå er feilen byråkratene i plan- og bygningsetaten begikk, og som politikerne i byrådet ikke rettet opp, heldigvis ordnet opp i, sier leder Pål J. Klouman i Homansbyen vel.

— Merkelig at byrådet ikke skjønte saken

� En gledens dag for oss i Homansbyen vel, sier leder Pål J. Klouman. Foto: Privat

Fylkesmannen skriver i sin avgjørelse at det planlagte bygget bryter nabogrensene og er for høyt.

"Det omsøkte tiltaket er plassert inntil nabogrensen mot et åpent areal på naboeiendommen Hegdehaugsveien 28. Hensynet til lys og luft gjør seg derfor gjeldende med tyngde i vurderingen av dispensasjon fra lovens avstandsbestemmelse. Det tilsier etter Fylkesmannens syn en skjerpet vurdering av dispensasjonskriteriene fordi lovens avstandsbestemmelse må ses på som den primære bestemmelse som ivaretar nabohensyn, når disse hensynene ikke er veid mot hverandre i en demokratisk planprosess. Selv om gavlveggen mot Hegdehaugsveien 28 ikke har vinduer vil en slik høy vegg i eller nær nabogrensen medføre ulemper for naboeiendommen. Det er etter vårt syn klart at tiltaket vil medføre ulemper for klagerne i form av dårligere lys- og solforhold, luftighet og forringet utsikt"

— Dette har vi ment hele veien. Og det er uforståelig for oss at byrådet ikke skjønte dette da de behandlet saken. Det er helt opplagt at bygget både var planlagt for tett på naboer og er alt for høyt i denne delen av byen, sier Pål J. Klouman.

Powered by Labrador CMS