DEBATT

– I vår bydel er områdene rundt Hegdehaugsveien og Bogstadveien pekt ut som mulige områder for søndagsåpne butikker, utrykker trekløveren fra Frogner SV. Her fra Bogstadveien med mange folk ute i gaten en vårlig finværsdag i helgen.

– La søndagen forbli en annerledes dag

– Hva ønsker du å bruke søndagen din til? Gå på museum, trene, gå en tur i parken, besøke venner og familie eller noe helt annet? Dette kan mange av oss tenke på fordi vi ikke skal på arbeid, men nå ønsker byrådet i Oslo å begrense denne friheten ved å tillate søndagsåpne butikker.

Publisert

I Hammersborgserklæringen til byrådet står det at byrådet vil søke statlige myndigheter om å få ha søndagsåpne butikker i definerte sentrumsområder. 

Særlig er områder i bydelene Frogner, Gamle Oslo, Grünerløkka og St.Hanshaugen pekt ut. I vår bydel er områdene rundt Hegdehaugsveien og Bogstadveien samt Aker Brygge og Tjuvholmen pekt ut som mulige områder for søndagsåpne butikker. 

Det var egentlig bare et spørsmål om tid før byrådet med Høyre og Venstre ville komme med forslaget om søndagsåpne butikker, for det er ikke noen ny politikk. 

Kampen om søndagen som en annerledes dag har stått på i flere år med varierende styrke, men vi er nå klare for å ta kampen igjen. 

Ikke bare butikkjobber

Hvorfor skal vi bevare søndagen som en annerledes dag? For det første handler det om arbeidsfolk, ikke bare de som jobber i butikkene, men også de andre yrkesgruppene som må på jobb fordi butikken skal holde åpent. 

Renholdere, elektrikere, ansatte på kundesenter, og kanskje også ansatte i barnehagen og på SFO for noen må også passe barna til de som skal på jobb. 

For mange virksomheter uten tariffavtale vil de ansatte ikke ha krav på tillegg for å arbeide på søndager. 

Altså vil du som ansatt få ødelagt helgen ved å arbeide når andre har fri og får heller ikke noe mer igjen for det enn om du hadde jobbet en mandag. 

Erfaringer fra Danmark

For det andre er det ikke sikkert at det fører til økt omsetting og flere sysselsatte, noe høyresiden liker å påstå. 

Kanskje det vil bli noen flere renholdere og håndverkere som får mer å gjøre grunnet økende behov for vedlikehold, men erfaringer fra Danmark viser derimot at det ikke bidrar til økning i omsetning og sysselsetting. 

De som før handlet på en ukedag handlet heller i helgene og særlig søndag. Derfor ble bare omsetningen og sysselsettingen forskjøvet. 

Samtidig er også mange av NHOs og Virkes medlemsbedrifter innen service og handel negative til søndagsåpne butikker. 

Mer svevestøv 

For det tredje vil også søndagsåpne butikker stimulere til økt trafikk flere dager i uken. Både folk som skal til og fra jobb, varelevering og folk som skal besøke butikkene vil presse på veisystemet. 

I en by som alt er plaget av svevestøv og utslipp fra trafikken vil ikke dette bedre situasjonen for klima. 

Men hva så med turistene? Oslo er en levende by, vi har mer å tilby enn butikker. Hvis du som turist befinner deg i bydel Frogner på en søndag er det å anbefale en tur på Bygdøy og Huk, tur i Vigelandsparken eller på Vigelandsmuseet eller sjekke ut noen av de flotte kafeene som finnes i bydelen.Powered by Labrador CMS