DEBATT

Folk langs Karl Johan og Krfs representanter i Oslo, Øyvind Håbrekke, Ingvild og Marcus Eriksen.
Krfs representanter i Oslo, Øyvind Håbrekke, Ingvild og Marcus Eriksen, er opptatt av at vi beholder en annerledesdag, søndagen.

– Selvfølgelig bør Oslo beholde søndagsfri

Når FrP vil ha søndagsåpne butikker, setter de hensynet til barnefamilier og arbeidstakere i andre rekke.

Publisert

KrF er en tydelig stemme for fortsatt søndagsstengte butikker i Oslo. Det er det gode grunner til.

Mange opplever en hektisk hverdag der det er utfordrende å balansere jobb og familieliv. For de fleste familier gir søndagen et etterlengtet pusterom. Derfor står det noe viktig på spill om enda flere må tilbringe søndagen på jobb.

Gir større lønnsutgifter

Det er ingen enighet blant næringsdrivere om at søndagsåpne butikker vil være gunstig for deres virksomheter. Fremskrittspartiet uttrykker bekymring for de store butikkene, dersom de ikke får holde åpent.

KrF er vel så bekymret for helt vanlige varehandelsbedrifter. Med en ekstra åpningsdag tyder mye på at butikkenes omsetning spres ut over flere dager, og gir større lønnsutgifter.

Er det ikke motsatt?

I VårtOslo hevder FrP at de som ikke ønsker søndagsåpent «henger etter». Vi vil spørre om det ikke heller er motsatt. I en tid hvor utslippene og forbruket må ned, er det umusikalsk å avvikle annerledesdagen som gir pusterom fra materialisme og kommersielt press.

Det finnes også andre kvaliteter i et samfunn enn de som kan måles i kroner og øre. På søndager er det folkeliv i marka, og kjøpesentrene er tomme. Hvem ønsker vel at det skal bli motsatt?

Ren symbolpolitikk

Vi oppfatter byrådets forsøk på å innføre søndagsåpne butikker som ren symbolpolitikk. To ganger tidligere har Oslo kommune søkt om det samme. Begge ganger har Statsforvalteren avslått søknaden.

Lite tyder på at det vil bli annerledes denne gangen. Derfor mener vi at Høyre og Venstre burde bruke tiden sin i byråd på saker som faktisk kan gjøre en forskjell for innbyggerne i byen.

Powered by Labrador CMS