På en varm augustdag er det svalt på den nyanlagte plenen mellom Bentsebrugata 13 og Akerselva. – Her er det fint å sette ut hagemøblene sine, sier Per Østvold ironisk.

Oppgitt over at Akerselvas bredder privatiseres

Miljøforeningen Akerselvas Venner og Oslo Elveforum er på krigsstien. De vil bevare tilgangen til elva for allmenheten, men mener kommunen har lagt til rette for at elvebredden privatiseres.

Publisert

Passasjen mellom Bentsebrugata 13 og elva ble på 1990-tallet regulert til å tilhøre Akerselva miljøpark, og planen var den gang å legge gang- og sykkelvei der. At det nå blir lagt en plen på området gjør at det ser ut som et privat område, mener Miljøforeningen Akerselvas Venner og Oslo Elveforum.

– Monteringen av soveromsvinduer og senkningen av terrenget i den forbindelse gjør det i praksis blir umulig å etablere den regulerte gang- og sykkelveien, mener Miljøforeningen Akerselvas Venner.

I september 2018 ga plan- og bygningsetaten tillatelse til at bygningen i Bentsebrugata kunne utvides og omgjøres til boliger. Akerselvas Venner og Oslo Elveforum klagde da vedtaket inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som sa seg enig med de to foreningene og ba Oslo kommune om å gå igjennom saken på nytt.

Plan- og bygningsetaten er ikke enig med miljøforeningen Akerselvas Venner, og mener at området ikke oppfattes som privat.

Redd for privatisering av rekreasjonsområder

Det gjorde plan- og bygningsetaten, men kom til samme konklusjon og støttet ikke klagene fra Miljøforeningen Akerselvas Venner og Oslo Elveforum.

– Vi vurderer at etableringen av vinduer i sokkeletasjen ut mot Akerselva ikke er problematisk med tanke på privatisering av utearealene, og at en eventuell fremtidig gang- og sykkelvei ikke vil påvirkes. Veien vil bli utformet som en tydelig offentlig trase og det ikke vil være noen tvil om at den er allment tilgjengelig, kontrer etaten med den 6. april i år.

Ny rammetillatelse

I rammetillatelsen som ble gitt i april heter det, ordrett:

«Det gjøres ingen terrenginngrep i friarealene langs Akerselva miljøpark ut over hva som allerede er etablert av adkomstvei og ramper etc langs den eksisterende bebyggelsens fasade mot nord. Det settes inn større vinduer på deler av bygningens sokkel, men disse plasseres slik at de ikke henvender seg direkte ut mot allment tilgjengelige ferdselsårer forbi bygget. Følgelig vil ikke tiltaket medføre at regulerte friarealer langs Akerselva privatiseres».

Tidligere gikk en gangvei langs elva mellom Bentsebrugata 13 og Akerselva.

Blir det utemøbler neste?

Per Østvold, leder i Oslo Elveforum, og nestleder i Miljøforeningen Akerselvas Venner, er oppgitt over at Oslo kommune kan akseptere at friområder langs Akerselva privatiseres.

– Når plan- og bygningsetaten aksepterer at det bygges soveromsvinduer ut mot elva, hvor det kun er en smal passasje, sier det seg selv at området i realiteten blir privatisert. Huseieren har tidligere hugget trær langs Akerselva og har nå lagt beslag på hele området. Han har tydeligvis fått klarsignal fra PBE om å ta seg til rette. Det neste er vel utemøbler som sperrer hele området, sukker en oppgitt Per Østvold

Powered by Labrador CMS