STORTINGSVALG21

Når bystyret sier nei, er det for meg uakseptabelt at staten kommer trekkende med en egen reguleringsplan for å få vilja si, sier førstekandidat for Venstre ved årets stortingsvalg Ola Elvestuen.

Hele bystyret bortsett fra Høyre vil bevare Ullevål sykehus. — Vi må ikke godta et statlig diktat, mener Ola Elvestuen (V)

På Stortinget kan Høyre og Arbeiderpartiet sørge for at Ullevål sykehus blir lagt ned. Da blir det et nytt storsykehus på Gaustad. I Oslo bystyre står Høyre alene om å ville legge ned Ullevål.

Publisert

Debatten rundt lokaliseringen av et nytt storsykehus for Oslo-regionen kan bli et hett tema i høstens Oslo-valgkamp. Lokalt er det bred motstand mot nedleggelse av Ullevål sykehus og bygging av et nytt sykehus på Gaustad, ved siden av Rikshospitalet. Bare Høyre er for å legge ned Ullevål.

Rikspolitisk støtter både Høyre og Arbeiderpartiet planene fra Helse Sør-Øst. På Stortinget er det i dag dermed flertall for byggingen av et nytt sykehus på Gaustad og en nedleggelse av Ullevål.

— Vi må ikke la staten overkjøre oss

Onsdag tjuvstartet Oslo legeforening valgkampen med en nettbasert debatt om den framtidig sykehusløsningen. Til stede var bystyre- og stortingspolitikere fra samtlige av byens partier.

Her kom det tydelig fram at de fleste var svært skeptiske til det lille flertallet på Stortinget som vil overkjøre det store flertallet av folkevalgte i hovedstaden.

Oslo Arbeiderparti-leder Frode Jacobsen sier nei til nedleggelse av Ullevål. Jonas Gahr Støre sier ja.

— Det er viktig å stoppe sykehusplanene slik de nå foreligger. Planene må være akseptert av Oslos bystyre. Når vi sier nei, er det for meg uakseptabelt at staten kommer trekkende med en egen reguleringsplan for å få vilja si, sier førstekandidat for Venstre foran årets valg, Ola Elvestuen.

Venstre-politikeren var en av flere som, i debatten, pekte på det faktum at Helse Sør-Øst mener det i nær framtid kan bli nødvendig med et tredje stort sykehus i Oslo.

Håper å slippe tvang

— Når det allerede planlegges for at det er behov for et tredje sykehus i byen, er det like greit å bevare Ullevål, sa gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret, Frode Jacobsen.

Oslo Høyre-leder og stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde var i debatten alene om å støtte dagens utbyggingsplaner. Hun håper dette kan skje uten statlig tvang.

— Jeg håper vi sammen kan komme fram til en god løsning som sørger for at Oslos sykehustilbud blir best mulig ivaretatt også i framtiden, uten at staten må inn og tvangsregulere, understreket hun.

Mer effektivt med storsykehus

Oslo Høyre viser til at en bevaring av Ullevål vil umuliggjøre bystyrets ønske om å bygge ut Aker sykehus som et lokalsykehus for Groruddalen. Det å drifte tre store sykehus vil, ifølge Høyre, bli for dyrt.

— Det er ikke realistisk å se for seg tre store sykehus i Oslo. Det er lite produktivt å gå inn for bevaring av Ullevål når en ønsker et lokalsykehus på Aker, sier Heidi Nordby Lunde.

Nordby Lunde mener det vil være mye penger å spare på stordriftsfordelene med et nytt stort sykehus på Gaustad og et lokalsykehus på Aker.

— En bevaring av sykehusdriften på Ullevål vil umuliggøre realiseringen av Aker sykehus som egt lokalsykehus for Groruddalen, mener Heidi Nordby Lunde (H).

Hennes argumenter fikk til dels hard medfart av flere av de andre debattdeltakerne.

— Hvis du ser på Vestre Viken har de fire store sykehus. Da blir ikke tre store sykehus for Oslo mange. Det er ikke antallet sykehus, men hvordan du utnytter kapasiteten ved hvert enkelt som er viktig, mener førstekandidat for Senterpartiet i Oslo, Jan Bøhler.

Også muligheten for en sykehusutbygging i framtiden ble trukket fram som et argument for å bevare Ullevål.

— På Ullevål er tomta stor nok til å utvide når vi trenger flere sykehus i framtiden. Det er det ikke på Gaustad, sa SVs førstekandidat Kari Elisabeth Kaski.

Powered by Labrador CMS