Fra onsdag kan det gå mot arbeidskonflikt mellom arbeidsgiverne og de ansatte i Oslo kommune.
Fra onsdag kan det gå mot arbeidskonflikt mellom arbeidsgiverne og de ansatte i Oslo kommune.

Mekling i Oslo kommune i gang

Klokka 13 startet meklingen om tariffoppgjøret i Oslo kommune. Blir ikke partene enige innen midnatt onsdag, blir det streik.

Publisert

Meklingen starter etter at det i midten av september ble brudd i lønnsforhandlingene mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans og de fire forhandlingssammenslutningene Kommuneansattes Hovedsammenslutning, Unio, YS og Akademikerne.

KAH består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo – forbundet for kunst og kultur.

Kan bli streik

Blir det ikke enighet innen meklingsfristen onsdag 14. oktober klokken 24, har KAH varslet plassoppsigelse for 1.677 medlemmer, YS for 50 medlemmer og Unio for 40 medlemmer.

Av dem som KAH har varslet vil bli tatt ut i streik, er rundt 1.400 organisert i Fagforbundet. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil en rekke virksomheter i Oslo kommune rammes, blant annet aktivitetsskoler, barnehager og bydelsadministrasjon i bydelene Østensjø, Alna og Frogner. I tillegg tas det ut medlemmer i en rekke av kommunenes etater.

Akademikerne avventer utviklingen og resultatet av meklingen i Oslo før det eventuelt meldes ut folk i konflikt med fire dagers varsel.

Powered by Labrador CMS