Akademiet videregående skole i Oslo er blant skolene som må betale tilbake statsstøtte etter et tilsyn av Udir.

Staten mener Akademiet i Oslo leide bort datamaskiner ulovlig dyrt. Skolen må betale tilbake millioner

Akademiet på Bislett i Oslo må betale tilbake penger for det Utdanningsdirektoratet mener var brudd på utbytteforbudet. – Vi ser svært alvorlig på dette.

Publisert

Den private videregående skolen Akademiet holder til i en rekke byer. Kravet om tilbakebetaling gjelder skolens filialer i Oslo, Drammen, Sandnes, Ålesund og Molde. Vedtaket mandag er siste omdreining i en langvarig sak som startet etter tilsyn tilbake i 2010 og 2011.

Utdanningsdirektoratet mener de aktuelle skolene har handlet med selskaper som står skolene nær og foretatt skjulte overføringer av midler til eierne. Det innebærer at skolene har brutt loven som sier at eierne ikke har lov til å ta utbytte.

– Handel med eierne er lov, men det må skje på markedsmessige vilkår, og vi mener at det ikke er tilfellet her, sier Idun Klette Låhne, avdelingsdirektør i avdeling for tilsyn i Utdanningsdirektoratet til NTB.

– Svært alvorlig

For de fem Akademiet-skolene dreier sakene seg om leie av datamaskiner fra skolenes morselskap til skolene. Utdanningsdirektoratet mener leien ble priset for høyt, og at morselskapene ikke hadde lov til å ta deler av stordriftsrabatten de fikk på innkjøp av datamaskiner, men at skolene skulle hatt hele rabatten.

Utdanningsdirektoratet mener overordnet at skolenes eiere skulle ha gått inn med kapital og kjøpt utstyr til skolene og ikke lånt dem penger eller leaset utstyr.

– Vi ser svært alvorlig på det som har kommet fram i tilsynet. Friskolene har påtatt seg et viktig samfunnsansvar. De skal først og fremst gi elevene den opplæringen de har rett på, og når skolene da betaler indirekte utbytte til eierne, er det i strid med kravet om at statsstøtte fullt ut skal komme elevene til gode, sier Låhne.

– Omkamp fra Utdanningsdirektoratet

– Utdanningsdirektoratets konklusjon bygger på store feil og mangler. Vi er ikke enige i direktoratets vurderinger, og kommer derfor til å klage saken inn til Kunnskapsdepartementet. Vår fremste prioritet er å fortsette jobben med å lage Norges beste skole, sier Hilde Dramdal, daglig leder i Akademiet Oslo.

– Utdanningsdirektoratet mener at vårt felles innkjøpskontor har tatt for høy pris på Macene til Akademiet. Det mener de til tross for at prisen er lavere enn det Akademiet Oslo selv kunne forhandlet seg frem til og til tross for at vi selv ikke kunne fått noen annen form for finansiering av de nye maskinene.

Akademiet Oslo mener saken er gammel og at Utdanningsdirektoratet fremmet denne saken for lagmannsretten i 2017 og tapte. De synes derfor saken fremstår som en omkamp.

– Akademiet skal selvsagt følge loven til punkt og prikke. Det mener vi at vi har gjort hele veien, sier Dramdal.

Vil klage

Også styreleder for Akademiet Ålesund, Jan Ove Otterlei, sier skolen vil klage på vedtaket som de mener er uriktig.

Kjetil Eide, styreleder for Akademiet Drammen, sier skolen vurderer å klage saken inn. Han mener direktoratets konklusjon om Akademiet i Drammen bygger på store feil og mangler.

– Vedtaket gjelder forhold fra 2010 og 2011 og er i hovedsak nøyaktig samme vedtak som ble underkjent av lagmannsretten i 2017, skriver Eide i en epost til NTB.

Begge understreker at saken ikke vil få noen konsekvenser for driften eller elevene.

NTB har ikke lyktes med å få kommentar fra ledelsen ved Akademiet i Oslo, Molde og Sandnes.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS