� I januar måned klarte jeg det akkurat. Akkurat, altså. Men da snakker vi om lønn til de ansatte. Jeg har ikke penger til å betale skatt og avgifter, sier Tom Olsen. Foto: Arnsten Linstad

Tom Olsen på Bryn mistet skjenkebevilling. Åtte måneder senere har byrådet fortsatt ikke behandlet klagen hans

Olsen på Bryn står på konkursens rand etter åtte måneder uten skjenkebevilling. Innehaver Tom Olsen klagde i juni i fjor. Åtte måneder senere har ikke næringsetaten og byrådet behandlet klagen.

Publisert

— Jeg har alltid drevet ryddig. Vi har aldri hatt problemer før næringsetaten mente vi hadde bagatellmessige feil i arbeidslistene og fratok oss skjenkebevillingen i fjor sommer, sier innehaveren av konsert- og spisestedet Olsen på Bryn.

VårtOslo møter en fortvilet arbeidsgiver og innehaver på Bryn. Tom Olsen forklarer at han har klaget på vedtaket om å frata ham skjenkebevillingen. Den klagen sendte han i juni i fjor.

Fylkesmannen ber om fortgang

Men over åtte måneder senere har hverken næringsetaten i Oslo kommune eller byrådsavdelingen for næring behandlet klagen hans. Næringsetaten og byrådet svarer heller ikke på VårtOslos spørsmål om hvorfor klagen ikke er behandlet.

Nå har Fylkesmannen i Oslo og Viken sendt brev til Oslo kommune og anmodet om at klagen fra Tom Olsen behandles. Men da kan det være for sent for innehaveren av Olsen på Bryn og et titalls mennesker som har sitt levebrød ved konsert- og spisestedet.

� Jeg har alltid drevet ryddig. Vi har aldri hatt problemer før næringsetaten mente vi hadde bagatellmessige feil i arbeidslistene og fratok oss skjenkebevillingen i fjor sommer, sier Tom Olsen. Foto: Arnsten Linstad

— Fylkesmannen kan ikke se at kommunen har foretatt forberedende klagebehandling i saken. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge skal kommunen oversende klagesaken til Fylkesmannen for endelig behandling, skriver seniorrådgiver Ole Hjalmar Fagerlie ved juridisk avdeling hos Fylkesmannen.

Brevet fra Fylkesmannen til næringsetaten i Oslo kommune er datert 13. februar i år. Det er nøyaktig sju måneder og tre uker etter at Tom Olsen klagde på etatens vedtak.

— Det er bare et tidsspørsmål før det ikke går lenger, sier Tom Olsen til VårtOslo der vi møter ham i lokalene på Bryn.

Men du har jo ansatte som har levebrødet sitt her. Hvor lenge kan du klare  lønne dem? En måned til? To måneder? Hvilket tidsperspektiv har du?

—  I januar måned klarte jeg det akkurat. Akkurat, altså. Men da snakker vi om lønn til de ansatte. Jeg har ikke penger til å betale skatt og avgifter. Det er helt umulig i den situasjonen jeg er i nå, sier han stille over en kopp kaffe.

— Næringsetaten har begått flere feil

Lokalet er nesten tomt. Men noen trofaste gjester kommer innom for å spise lunsj. Men uten mulighet til å selge øl og vin er det stille på kveldene. Olsen på Bryn har iløpet av årene blitt en viktig konsertscene også.

Artister som Ole Paus og Jonas Fjeld er bare noen av de utallige stjernenavnene som har spilt her. Men nå er det stille i lokalene på Bryn.

Hvor står saken nå? Du har jo klaget på næringsetatens inndragelse av skjenkebevillingen. Hva har skjedd?

— Advokaten min sier at vi må ha svar på den klagen, svarer Tom Olsen.

Men det har du jo ikke fått. Du klagde i juni ifjor, og nå er det gått over åtte måneder. Hva har du fått vite?

— Vi har ikke fått noe svar. Og mest sannsynlig er det flere saksbehandlingsfeil som er begått av næringsetaten og kommunen, sier han.

Svarer ikke på spørsmål

VårtOslo har stilt en rekke spørsmål til næringsetaten. I en sms lovet etaten å svare.

Men mandag denne uken kom det i stedet en epost fra byrådsavdelingen for næring- og eierskap.

I eposten var det vedlagt en pdf-fil med et skriflig svar fra næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) til Frps bystyrerepresentant Aina Stenersen. Ingen av spørsmålene fra VårtOslo var besvart.

I pdf-filen vedlagt eposten skriver Victoria Marie Evensen at saken er "juridisk komplisert".

— Saksbehandlingstid kan bli lang

Jeg vil understreke at det er viktig at klagesaker behandles så raskt som mulig i kommunen. Imidlertid er det slik at disse sakene ofte er omfattende saker med kompliserte juridiske vurderinger. Dette gjør at saksbehandlingstiden både i næringsetaten og i byrådsavdelingen kan bli lang, skriver Arbeiderpartiets næringsbyråd.

Konkret for Olsen på Bryn, så ble skjenkebevillingen inndratt den 06.06.2019 og saken ble påklaget den 24.06.2019. Den 08.08.2019 mottok Byrådsavdeling for næring og eierskap klagen for videre behandling. Saken er nå under behandling, skriver Victoria Marie Evensen i epost-vedlegget som er datert 14. februar i år.

� Personallister, kaller næringsetaten det. Men arbeidslister har vi. Og arbeidsplan har vi jo også. Det er vanskelig å forstå hva jeg skal ha gjort galt, sier Tom Olsen. Foto: Arnsten Linstad

 Saken er omfattende og det har kommet inn ytterligere anførsler til byrådsavdelingen fra både klager selv og advokaten som nå representerer klager, fortsetter Ap-byråden i brevet.

— Har aldri betalt noen svart

Hos Olsen på Bryn sitter innehaver Tom Olsen over en ny kopp kaffe. Han ser ut over det nesten tomme lokalet.

Hvor mye lavere er omsetningen nå i forhold til da du hadde skjenkebevilling? Kan du anslå det?

— Det kan være… Ja, det kan være nærmere 70 prosent lavere omsetning, tenker jeg. Det jeg har prioritert er at de ansatte får lønningene sine og at leverandørene får betalt for varene sine, sier Tom Olsen.

La oss gå tilbake til da du mistet skjenkebevillingen i fjor sommer. Hva har du fått beskjed om at du har gjort galt?

— Det næringsetaten egentlig sier er at jeg er uegnet til å drive et sted som dette her. Men det er så fort gjort å glemme å skrive seg inn eller ut av en arbeidsliste.

Har du betalt ansatte lønn svart?

— Nei, ikke i det hele tatt. Ikke i nærheten av det. Ikke i det hele tatt, sier Tom Olsen mens han rister på hodet.

Har du betalt noen andre svart? Har artister som har opptrådt her blitt betalt med svarte penger?

— Nei. Artistene får alle billettinntektene som kommer inn i døra. Og vi har betalingsterminal der med ordnede former. Men inntektene i døra tilfaller artistene. Dette har ingenting med de feilene næringsetaten påstår jeg har begått å gjøre i det hele tatt, sier Olsen.

Fire eller fem feilføringer i arbeidslister

Da er vi tilbake til disse arbeidslistene eller timelistene, ikke sant?

— Personallister, kaller næringsetaten det. Men arbeidslister har vi. Og arbeidsplan har vi jo også. Det er vanskelig å forstå hva jeg skal ha gjort galt.

VårtOslo har fått innsyn i sakens dokumenter fra næringsetaten. Det dreier seg om et 30-talls ulike dokumenter der en håndfull er sladdet og unntatt offentlighet. Ut fra sakens dokumenter å dømme er stridens kjerne fire-fem feilføringer i inn- og utsjekkingslister for ansatte ved Olsen på Bryn.

Slik har Tom Olsen og hans advokat også forstått saken. Og de fire-fem feilføringene, av flere tusen inn- og utsjekkinger, førte til at Olsen på Bryn mistet skjenkebevillingen.

Det er ikke dokumentert overskjenking eller skjenking av mindreårige ved Olsen på Bryn.

Tom Olsen sitter på scenen der utallige artister har spilt de siste årene. Nå er det stille hos Olsen på Bryn. Foto: Arnsten Linstad

I dokumentene VårtOslo har fått innsyn i fra næringsetaten er det ingenting som tyder på svart arbeid eller annen arbeidslivskriminalitet ved Olsen på Bryn.

— Næringsetaten mener at noen av oss har glemt å enten sjekke oss inn eller ut av en personalliste, sier Tom Olsen.

Hvor mange ganger skal det ha skjedd? Og over hvor lang periode?

— Næringsetaten sier at det har skjedd fem ganger. Men det  korrekte er at det har skjedd fire ganger. Og det har jeg erkjent. Jeg har til og med betalt en bot for det. Men sett i ettertid skulle jeg ikke hatt noen av disse bøtene, sier Tom Olsen.

— Har aldri bevisst gjort noe feil

Over hvor lang periode har dette skjedd? Hvor lang tid har det gått mellom de fire feilføringene i listene?

— Det var over en periode på fire år og seks måneder.

Dersom det du sier stemmer, så betyr jo det at det har vært mange tusen føringer ut og inn av arbeidslister iløpet av fire og et halvt år. Men det er altså oppdaget fire-fem feilføringer. Har jeg forstått det korrekt da?

— Ja, det er riktig. Og det har jeg sagt også, at det er så fort gjort å glemme akkurat det. Men at vi skal ha gjort dette bevisst, det er jo det som hevdes, det er jo helt feil, sier Tom Olsen.

— Det hele startet med at en ansatt i Skatteetaten ga oss en bok med regelverket som hadde trådt i kraft. Den brukte vi jo og fulgte. På den første kontrollen etter det bemerket han fra Skatteetaten at ulike ansattes håndskrift var vanskelig å tyde, og han mente det var uoversiktelig.

— Så han rådet oss til å finne en annen løsning som er mer oversiktlig. Det gjorde vi. Vi lagde en oversikt i arbeidsplanen med personnummer og fullt navn på alle ansatte, og en egen rubrikk for inn- og utsjekking på jobb, forklarer Tom Olsen.

Tidsspørsmål før konkurs

— Det er bare løse antakelser at vi har drevet med svart arbeid. Det har vi jo ikke, sier innehaveren.

Tom Olsen følger VårtOslo ut på gaten. Intervjuet er over og innehaveren står igjen på fortauet. Da kommer en godt voksen mann gående. Han hilser og roper;

— Hei, Tom! Hvordan går det?

— Joda, det går bra vet du, svarer Tom Olsen før han tar farvel med VårtOslo.

Men Olsen vet det bare er et tidsspørsmål før han går konkurs.

I mellomtiden venter han på at næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) skal behandle klagen hans. Nå har han ventet over åtte måneder.

Spørsmålene næringsetaten og byrådet ikke svarer på

Her er de skriftlige spørsmålene VårtOslo stilte næringsetaten og som ikke er besvart. De samme spørsmålene ble videresendt til byrådsavdelingen for næring- og eierskap. Heller ikke byrådsavdelingen har svart på VårtOslos spørsmål:

— Inndragningen av skjenkebevilling ble påklaget av innehaver Tom Olsen 24. juni 2019. Hvorfor er ikke klagen behandlet av næringsetaten?

Hva er behandlingstiden hos næringsetaten for klager på inndragning av skjenkebevilling?

— Fylkesmannen er klageinstans over kommunale vedtak om inndragning av salgs- og skjenkebevillinger, jf. alkoholloven § 1-16. Men i brev av 13. februar 2019 skriver Fylkesmannen at de kan ikke se at kommunen har foretatt forberedende klagebehandling i saken. Hvorfor er ikke dette gjort?

— Tom Olsen har nå ventet på et svar på klagen i over åtte måneder. Er dette vanlig praksis hos næringsetaten? Er det vanlig at næringsdrivende i Oslo må vente så lenge?

Powered by Labrador CMS