Et flertall av partiene i bystyret slår ring om Arild Knudsens ønske om et fristed for tunge narkomane i Oslo sentru,. Fra venstre: Ivar Johansen (SV), Aina Stenersen (Frp), Mari Morken (Ap), Juliane Ferskoug (V) og Eivind Trædal (MDG). Foto: Christian Boger

Tunge narkomane kan få sitt eget fristed i Oslo sentrum. Kan være flertall i bystyret

� Det er ingen grunn til at Oslo skal gi et dårligere tilbud til de tunge narkomane enn hva Bergen gjør, sier Venstre-politiker Julianne Ferskaug.

Publisert

Siden det åpne rusmiljøet i hovedstaden ble etablert på 1960-tallet, har de narkomane blitt jaget fra tilholdssted etter tilholdssted. Fra Slottsparken til Spikersuppa. Derfra via Egertorget og nedre del av Karl Johan til sjøsiden på Oslo S. De siste årene har miljøet fått tilhold i Brugata. Men også her henger miljøet i en tynn tråd.

Leder for Foreningen for en human narkotikapolitikk, Arild Knudsen, har lenge ønsket at de tunge narkomane kan få et fast tilholdssted med trygge rammer i sentrum. Nå kan det synes som hans bønner er i ferd med å bli hørt av byens politikere.

Flertall vil fremme eget forslag

— Se på Bergen der bruker de ti millioner på å skape et eget tilholdssted for de tunge rusmisbrukerne. Jeg kan ikke skjønne hvorfor vi her i Oslo skal være noe dårligere. Det er på tide vi slutter å jage de svakeste i samfunnet rundt. Vi burde heller tar vare på dem og gir dem et tilbud vi kan være stolte av, sier bystyrerepresentant for Venstre, Julianne Ferskaug, til VårtOslo.

Ferskoug og bystyrerepresentanter fra fire andre partier ble denne uken invitert av Foreningen for en human narkotikapolitikk til debatt om hvor kommunen skal gjøre av byens tunge narkomane. Ved avslutningen av møtet tok SV-nestor Ivar Johansen ordet. Han oppfordret alle deltagerne til å fremme privat forslag i bystyret, for å sikre at det blir opprettet et slikt fristed også her i byen. Forslaget fikk full tilslutning fra panelet.

— Vi fem som sitter her utgjør et politisk flertall. Derfor håper jeg virkelig det er mulig å få gjennomslag for dette, slo SV-veteranen fast.

Et samlet panel vil gi rusmisbrukerne i Oslo et trygt sted å oppholde seg i framtiden. Foto: Christian Boger

Debatt om plassering

Hvor et slik tilbud kan lokaliseres, er mer uklart. Tidligere rusmisbruker Knudsen har tatt til orde for at Elgsletta på Grønland er et alternativ. Dette har møtt sterk motstand fra blant annet naboer.

— Det er for tidlig å si noe om hvor et slikt sted kan etableres. Elgsletta er et forslag, men for å få til dette, er det viktig å se på flere alternativer, understreket Arbeiderpartiets Mari Morken. En ting var de fem helt enige om. Det må ligge i sentrum.

— Skifte i debattklimaet

Forslaget ser ut til å kunne få solid politisk støtte, selv om det må gås noen runder med de respektive partigruppene. — Får vi ikke et byråd bestående av Høyre, Krf og Rødt, burde det ikke være noe problem å få dette gjennom, smiler MDGs Eivind Trædal.

— Debatten fram til nå har vært alt for sterkt preget av gamle stereotyper. Dette har vært et hinder for at vi kan skape et tilbud som denne gruppen av svake mennesker virkelig ønsker og trenger, sier Oslo Frps Aina Stenersen.

I dag holder det åpne rusmiljøet i Oslo til i Brugata på Grønland. Nå ønsker et flertall av partiene i bystyret å gi de narkomane et fast sted å være i framtiden. Foto: Arnsten Linstad

Arild Knudsen: — Veldig optimistisk

Etter lang tids arbeid med å bedre kårene for byens rusavhengige, er Arild Knudsen utpreget optimistisk med tanke på framtiden. — Det er fantastisk at vi kan få et forslag om et trygt tilholdssted for det tunge rusmiljøet. Nå håper jeg bare politikerne klarer å levere det de lover, påpeker han.

Knudsen understreker at dette ikke bare er viktig for de rusavhengige men også for resten av byens befolkning.

— Som tidligere stoffmisbruker er jeg den siste som ønsker at barn og unge, eller andre, skal utsettes for uønskede ting slike miljøer fører med seg. Derfor er det viktig for meg at et slikt sted legges til et sted som er avskjermet for omgivelsene, men likevel lett å ta seg til for brukerne, sier Knudsen.

Powered by Labrador CMS