Leieboerforeningen feiret nytt lokallag, en merkedag for leieboere i kommunale boliger. Fra venstre rådgiver Cathrine Skårn, prosjektleder Mari Løken, interimstyremedlem Nina Martinsen (sittende), ordfører Marianne Borgen (SV), interimstyremeldem Gro Tingelholm (PIO-senteret) og interimstyremedlem Aicha Benhammou.

— Vi trenger dere, sa ordfører Marianne Borgen til det nystarta lokallaget for kommunale leieboere

Ordføreren var med og åpnet døra for Leieboerforeningens lokallag for kommunale leieboere i Oslo. — Vi trenger dere. Bruk den korte veien inn til politikerne i denne byen og vær tydelige på hva som er feil, oppfordret hun.

Publisert

Leieboerforeningen har jobbet lenge med å få på plass lokallaget for folk som bor i kommunal bolig. Laget kommer i drift over sommeren.

— Det er viktig at vi nå får en formell organisering slik at beboerne kan kjempe for sine rettigheter og en bedre bosituasjon. Det er dere vi må lytte til hvis vi skal få til gode endringer, sa prosjektleder for lokallaget i Leieboerforeningen, Mari Løken.

Plattform for deltakelse

Løken understreket at lokallaget vil være en døråpner inn til et bredere og bedre tiltak for beboerorganisering i boligene. Leieboerforeningen ønsker dessuten at laget skal være mest mulig brukerstyrt og at Leieboerforening skal fungere som en organisasjonsplattform og et sted å hente fagkompetanse.

Beboere som er medlem av lokallaget skal få rett til bistand fra Leieboerforeningen, og det er planer for kurskvelder, beboerkonferanser og sosiale arrangementer.

— Beboere kan få juridisk hjelp gjennom lokallaget, men det er vel så viktig at det blir en plattform for deltakelse og nettverk, sa Løken.

Direktør Marit Jakobsen Leganger i Boligbygg ga uttrykk for at Boligbygg setter stor pris på initiativet.

— Vi kommer ikke alltid til å være enig, men vi jobber mot samme mål. Vi ønsker også at leieforholdene skal være best mulig i den tida de varer, sa Leganger.

Lokallaget blir veldig viktig i medvirkningsprosesser, sier styreleder i Leieboerforeningen Martin Gustavsen.

— Legger til rette for medvirkning

Styreleder i Leieboerforeningen, Martin Gustavsen, mente en av de viktigste tingene med lokallaget er å synliggjøre at også kommunale leieboere har en organisasjon.

— Det er veldig viktig at vi får en gruppe tillitsvalgte som kan være med på medvirkningsprosesser, både i bomiljøene, men også inn mot Boligbygg sentralt. Det å skape gode bomiljøer skal skje via medvirkning, poengterer Gustavsen overfor VårtOslo.

Lokallaget er finansiert av velferdsetaten i en prosjektperiode, men Leieboerforeningen har langsiktige planer, og jobber med å få på plass finansiering for permanent drift.

Ordfører Marianne Borgen (SV) var tilstede, overrakte en gave og uttrykte støtte til det nye lokallaget.

— Er det noe vi trenger, er det tydeligere brukerstemmer, mer demokrati og muligheten til å lytte til folks erfaringer i de kommunale boligene. Det er et beintøft boligmarked i byen vår, og mange jobber intenst politisk for å få til en bedre boligpolitikk, sa Borgen.

Interimstyremedlem Hajar Benhammou og Aicha Benhammou i samtale med Boligbyggs Marit Jakobsen Leganger, i bakgrunnen andre styremedlemmer i prat med ordføreren.

— Vær en kraft i den politiske debatten

Hun innrømmet at det sittende byrådet ser at det er store utfordringer i den kommunale leiesektoren. Hun trakk fram uforutsigbarhet, utrygge bomiljøer og barn og barnefamilier som sliter med å finne gode nok alternativer.

— Skal vi får til endring, må vi jobbe sammen, sa ordføreren.

— Dere skal tale beboerne sak og være en kraft i den politiske debatten, en debatt som vi må ha for å skape trygge boforhold og ikke minst økt kapasitet, flere boliger. Vi må ha en større boligmasse for å få mer forutsigbarhet inn i systemet, særlig for barnefamiliene, sa Borgen.

Les også: Hva sier du til 477 kvadratmeter brutalisme på beste Frogner til 40 millioner? Se bildene

— Vi skal lytte og være i dialog

Ordføreren minnet om at det jobbes med en boligbehovsplan for de kommunale boligene. Den skal behandles i byrådet før sommeren og sendes til bystyret over sommeren.

— Vi trenger dere og vi skal lytte og være i dialog med dere, sa Borgen.

Hun understreket at samarbeidet mellom beboere og kommunen må forsterkes, og at hun ønsker at det skal være kort vei fra Leieboerforeningen til politikerne.

Leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen, fortalte at foreningen har ambisjoner om å spre lokallag til andre steder i landet.

— Det er imidlertid naturlig å begynne i Oslo, og vi skal stille krav og bidra til at det blir bedre å bo i de kommunale boligene, sa Aasen.

Videre vil det midlertidige styret i lokallaget, et interimsstyre, fungere som en referansegruppe. Sammen med Leieboerforeningens prosjektgruppe skal de diskutere og avklare spørsmål og problemstillinger knyttet til oppstart.

Tirsdag var dagen før dagen for ordfører Marianne Borgen (SV), som fyller 70 år i dag, onsdag 2. juni. Det hadde ikke gått Leieboerforeningen helt hus forbi, og gave ble overrakt av Mari Løken.
Powered by Labrador CMS