Arbeiderpartiets Agnes Nærland Viljugrein (t.v) og SVs Kari Elisabeth Kaski vil ha på plass en ny husleielov som taler leietakernes sak på en mye bedre måte enn i dag.

Leiemarkedet for bolig i Oslo beskrives som det reneste vill-vest. Nå vil den politiske venstresiden ha ny husleielov

For den jevne arbeider er det nærmest umulig å få kjøpt en ny bolig i hovedstaden på en lønn, og på leiemarkedet er det nærmest fritt fram for skrupuløse eiendomsspekulanter. — Husleieloven må omformes til å tale leietakernes sak, mener SV og Arbeiderpartiet.

Publisert

Dagens opphetede boligmarked har gjort at bare tre prosent av sykepleierne i Oslo har råd til å kjøpe egen bolig med utgangspunkt i lønna si. I andre byer, som Sarpsborg og Fredrikstad, kan vel 40 prosent i samme yrkesgruppe få kjøpt seg ny bolig.

Statistikken fra Norsk sykepleierforbund viser med all tydelighet hvor vanskelig dagens boligmarked har blitt å komme inn i for førstegangskjøpere med en relativt gjennomsnittlig.

Onsdag kveld sparket VårtOslo i gang en serie med valgdebatter på utestedet Dattera til Hagen på Grønland. Her kom situasjonen i boligmarkedet opp til debatt. Og det var klart at samtlige av paneldeltagerne mente det måte endringer til for å gi flere mulighet til å komme seg inn på et brennhett boligmarked.

Husleieloven må gagne leietakerne

Oslo SVs førstekandidat til høstens stortingsvalg, Kari Elisabeth Kaski, og Arbeiderpartiets syvendekandidat, Agnes Nærland Viljugrein, var skjønt enige om at i dag er det alt for dyrt å kjøpe seg bolig i hovedstaden. Men de er også svært opptatt av at det må bli både enklere og lettere også å leie bolig i hovedstaden.

— Det vi virkelig trenger på leiemarkedet er en ny husleielov. Loven som ligger der i dag gir utleier alt for mange rettigheter. Her må vi ha på plass en ny lov som virkelig taler leietakernes sak og beskytter deres rettigheter, mener Nærland Viljugrein

SV-representant Kaski var helt enig med Ap-politikeren fra Tøyen og mener Oslo er den byen i Norge som er blitt hardest rammet av dereguleringen vi har sett i boligmarkedet.

Hanna Asefaw (t.h) fortalte om hvordan hyblifiseringen av leiligheter skaper dårligere bostandard i leiemarkedet.

— Det må bli mye mer ulønnsomt å eie bolig enn i dag. Over tyve prosent av befolkningen, som leier bolig, får i dag en straff både på skatteseddelen og på det å ikke kunne eie en egen bolig. Dette er en helt urettferdig dobbeltstraff, mener hun.

Vil kjempe mot hyblifisering

Sentralt i debatten stod også debatten om den såkalte "tredje boligsektor" og hva den skal inneholde. Her i byen har byrådet lenge snakket om å prøve ut ulike løsninger rundt dette, uten at det foreløpig har kommet noe konkret.

— Et viktig tiltak her er å jobbe imot den stadige hyblifiseringen av leiligheter. Det vi ofte ser er at små leiligheter, som gjerne eies av eiendomsinvestorer, deles opp til veldig små leiligheter med mange soverom og knøttsmå fellesarealer. Da blir det dårligere bokvalitet for leietakerne, sier Hanna Asefaw, som er aktiv i Instagram-kollektivet "Min drittleilighet".

Hun peker på et skrekkeksempel: en leilighet i Oslo på vel 50 kvadrat som var omgjort til fem soverom, hvor eier kunne innkassere månedlige leieinntekter på nesten 30.000 kroner.

— Her tror jeg "den tredje boligsektoren" kan spille en viktig rolle i å bedre forholdene. Det å kunne få opparbeidet et offentlig utleiemarked vil nok helt sikkert være med på å heve kvaliteten på de boligene som tilbys for utlån, sier Kari Elisabeth Kaski. Hun lovte, sammen med Nærland Viljugrein, å jobbe mot slike tendenser i hovedstadens boligmarked.

Video: Stein Ivar Mollestad og Andrea Lopez Lyngholm

Powered by Labrador CMS