— Når Obos har lagt frem en slik plan, er jeg redd den går gjennom. Det må kunne gå an å fortsette å ha små arbeidsplasser, sier Arne Nordihus, daglig leder ved Vålerenga verksted.
— Når Obos har lagt frem en slik plan, er jeg redd den går gjennom. Det må kunne gå an å fortsette å ha små arbeidsplasser, sier Arne Nordihus, daglig leder ved Vålerenga verksted.

Obos ønsker å fjerne historiske Etterstadgata 4 som huser Vålerenga verksted: — Veldig synd for bydelen

Etterstadgata 4 på Vålerenga representerer Norges siste skismøringsfabrikk på sitt opprinnelige sted. Mot slutten av juni sendte Obos et planforslag til plan- og bygningsetaten der det foreslås å erstatte verkstedet med tre rekkehus.

Publisert

I lokalet der Vålerenga verksted har tilholdssted, i Etterstadgata 4 på Vålerenga, ble Bratlie skismøring produsert fra 1925 til 1970. Som én av de to store aktørene, sammen med Peter Schou Østbye sin produksjon i Brugata 3C, ble flere typer av skismøring eksportert ut i verden, især til en rekke europeiske land.

Mens produksjonen var plassert i kjelleren av bygget, kom det til et snekkerverksted i etasjen over i 1946, som eksisterte frem til 2015. All den tid utstyr til produksjon av skismøring er tatt vare på, representerer stedet Norges siste skismøringsfabrikk på sitt opprinnelige sted.

I dag er det seks personer som er tilknyttet verkstedet. Arbeidsoppgavene omfatter restaurering av eldre bebyggelse, møbeltapetsering, sygrupper, samt et fokus på gjenbruk ved regelmessig å avholde fikse- og byttekvelder.

Imidlertid kan driften snart opphøre. Mot slutten av juni sendte Obos, som eier tomta og lokalet, et planforslag til plan- og bygningsetaten der det foreslås å erstatte verkstedet med tre rekkehus.

Historisk preg

I utgangspunktet ønsket Obos også å restaurere og reetablere Sotakiosken, lokalisert like ved og i hjørnet av Etterstadgata og Strømsveien, til fordel for en ny boligblokk ved Sotakioskens opprinnelige plassering. Ny plan foreslår at den planlagte boligblokka nedskaleres og at Sotakiosken istedenfor skal rehabiliteres og forbli på opprinnelig plassering.

Arne Nordihus, daglig leder ved Vålerenga verksted, sier at de siden han tok over i 2016 har fått ettårskontrakter av Obos. Seneste beskjed er at de kan benytte seg av stedet frem til mars neste år.

Utstyret til produksjon av skismøring.
Utstyret til produksjon av skismøring.

— Det har vært en utrolig historie i dette bygget. De ansatte jobber med ulike grupper, og vi har prøvd å skape en veldig sosial profil, hvor vi har hatt mange kurs. Det er noe vi mister nå. Vi har også hatt flere konserter, blant annet for å prøve å støtte opp om Vålerengas nærmiljø. Det må kunne gå an å fortsette å ha små arbeidsplasser.

Da Nordihus tok over driften for åtte år siden, var avtalen med Obos å videreføre tradisjonen med snekkerverksted, forteller han. Utvidelsen med gjenbruk betyr at folk kan ta med ting til verkstedet som repareres helt gratis.

— Når Obos har lagt frem en slik plan, er jeg redd den går gjennom. Jeg synes det er veldig synd for bydelen, og med tanke på posisjonen gjenbruk har i dag, bør det være rom for å ta vare på et bygg som dette.

Engasjert lokalmiljø

Nordihus problematiserer samtidig at flere mindre bedrifter har forsvunnet fra Vålerenga. I forlengelse av det trekker han frem at det har vært et tydelig engasjement blant lokalmiljøet de seneste to til tre årene.

Inngangspartiet til Vålerenga verksted i Etterstadgata.
Inngangspartiet til Vålerenga verksted i Etterstadgata.

— Ved fikse- og byttekvelder har folk fra Vålerenga kommet enten for å få reparert eller byttet til seg noe. De føler at de vet hva som foregår her nå. Tidligere var dette en litt nøytral plass. Gjennom mange arrangementer har vi synliggjort oss.

At man ikke har blitt tilbudt et alternativt lokale, samt den korte varigheten på kontraktene, fremheves av Nordihus som momenter som kan vanskeliggjøre en videre drift. I verste fall frykter han at arbeidsgruppen splittes opp og at flere historiske gjenstander går tapt.

— Støtter lokale krefter

Adrian Finvold, utviklingssjef ved Obos Eiendom, forteller at de har fått mange ideer og innspill knyttet til skismørnings-fabrikken, Vålerenga verksted og hvordan denne historien best kan bevares og gjenskapes.

— Vi er positive til å jobbe videre med nærmiljøet for å videreføre historien og skape et godt nærtilbud i ny plan, eksempelvis lokalt som en del av næringslokalet som henvender seg ut mot torg. Vi støtter også de lokale kreftene som jobber med etablering av et bydelshus i Etterstadgata 6. Dersom dette blir en realitet, vil det være mulig å videreføre virksomheten til Vålerenga verksted i kombinasjon med andre lokale aktiviteter i bygget.

Powered by Labrador CMS