Beboerne på Hylla i Enebakkveien kjemper mot Bane Nors utbyggingsplaner i området. Onsdag kveld fikk de hjelp fra bystyret, som nedla midlertidig forbud mot anleggsaktivitet fra Bane Nor i området.
Beboerne på Hylla i Enebakkveien kjemper mot Bane Nors utbyggingsplaner i området. Onsdag kveld fikk de hjelp fra bystyret, som nedla midlertidig forbud mot anleggsaktivitet fra Bane Nor i området.

Bystyret bevarer bomiljøet på Hylla i Enebakkveien inntil videre. — Nå hører vi på lokalbefolkningen, sier Abdullah Alsabeehg (Ap)

Bystyret vedtok onsdag kveld å legge ned forbud mot at Bane Nor foretar seg noe i Brynsbakken-prosjektet inntil videre. —Reguleringsplanen må oppheves og behandles på nytt, sier Morten Edvardsen (Sp).

Publisert

Onsdag ettermiddag ble det kjent at kommuneadvokaten mener bystyret har handlingsrom for å omgjøre sitt omstridte reguleringsplanvedtak for jernbaneutbyggingen i Brynsbakken.

Senere på kvelden vedtok bystyret, mot Fremskrittspartiets stemmer, å nedlegge et forbud mot at hus selges eller andre anleggsmessige tiltak igangsettes i Brynsbakken inntil videre.

Forbudet vil gjelde inntil bystyret har fått avklart hvordan man ønsker å behandle reguleringsplanen, etter at Bane Nor i november 2021 varslet at anleggsstart utsettes til 2027.

— Dette viser at vi tar lokalbefolkningen og deres syn på alvor, sier varaordfører og medlem av byutviklingsutvalget Abdullah Alsabeehg (Ap).

Venter på Statsforvalterens konklusjon

Kveldens vedtak kan sies å ha en litt vag formulering, når det gjelder hvor lenge bystyret ønsker et forbud mot aktivitet fra Bane Nors side i planområdet.

Formuleringen «inntil videre» er som skapt for å skape en usikkerhet.

— Ja, inntil videre er jo inntil videre. Nå må vi sette oss ned å studere nøye Statsforvalterens konklusjon i klagesaken når den kommer, og så får vi se hva som vil skje framover, sier Alsabeehg.

— Nå må byrådet sette bremsene på

Oslo Senterparti har, gjennom hele prosessen vært en av de største kritikerne til hvordan Bane Nor har hastet gjennom reguleringsplanvedtaket overfor byens folkevalgte.

Onsdag kveld er bystyrerepresentant Morten Edvardsen, overfor VårtOslo, klar på at planvedtaket, uansett utfallet av klagebehandlingen hos statsforvalteren må reverseres.

— Nå må byrådet være med på å oppheve reguleringspanen i Brynsbakken, sier Senterpartiets Morten Edvardsen.
— Nå må byrådet være med på å oppheve reguleringspanen i Brynsbakken, sier Senterpartiets Morten Edvardsen.

— Med dagens avklaring fra kommuneadvokaten er det på tide at byrådet ser at vi er ført bak lyset av Bane Nor og er med på å oppheve det reguleringsvedtaket bystyret fattet i mars i fjor, sier han.

Med bakgrunn i dette la partiet hans sammen med Høyre i kveldens bystyremøte fram et forslag om å allerede nå oppheve den vedtatte reguleringsplanen. Dette fikk ikke flertall i bystyret onsdag.

Powered by Labrador CMS