Foreldrene ved Bolteløkka skole mener en midlertidig paviljongløsning ved Veterinærhøyskolen er billigere enn å busse elevene til brynseng skole fra nyttår. Foto: Arnsten Linstad

— Paviljong-skole billigere enn bussing av Bolteløkka-elever til Brynseng, mener foreldreutvalg

Etter nyttår stenges Bolteløkka skole for rehabilitering. Det betyr at elever og ansatte må ha en midlertidig løsning. Foreldrene mener en paviljongskole i nærmiljøet er best. Utdanningsetaten foretrekker bussing til Brynseng.

Publisert

Forvirringen er stor rundt hvor ansatte og hundrevis av elever fra Bolteløkka skole skal ha tilhold etter nyttår, og frem til skolen etter planen står ferdig rehabilitert to og et halvt år senere.

Foreldrenes arbeidsutvalg ved Bolteløkka skole har lenge ment at de har et alternativ. De ønsker å ha brakke- eller pavilijongløsning i Thulstrups gate ved Veterinærhøyskolen.

— Bussing halvannen time daglig

Veterinærtomta gir en unik mulighet til å etablere en midlertidig skole innenfor ring 2 mens Bolteløkka rehabiliteres. Foreldrene opplever dette som en langt bedre løsning enn bussing, som med opp- og avlastning kommer til å ta en og en halv time hver dag. Ingen barn trenger mer inaktivitet i hverdagen enn de allerede har, sier FAU-leder Magnus Buflod ved Bolteløkka skole.

Flyfoto over Veterinærhøyskolen på Adamstuen. Iløpet av neste år er den fraflyttet. Da skal forskere, studenter og ansatte holde til på Ås. I tomtas del som er ved Thulstrups gate mener Bolteløkka-foreldre at det kan settes opp en paviljon- brakkeskole til en lavere pris enn det koster å busse elever gjennom byen til Brynseng i to et halvt år. Foto: Statsbygg

Utdanningsetaten har tidligere skissert overfor Magnus Buflod og FAU ved Bolteløkka at elevene skulle busses til Brynseng skole. Men denne løsningen fortalte ikke etaten til foreldrene ved Brynseng. Da de reagerte på manglende informasjon fra utdanningsetaten, skrev etaten et brev:

"Dere burde blitt informert om dette på lik linje med foreldrene ved Bolteløkka. Det er ikke endelig besluttet hvor elevene ved Bolteløkka skal være under rehabilitering av skolen og utdanningsetaten, UDE, jobber videre med ulike alternative løsninger".

"Når går vi imidlertid en ny runde for å vurdere alternativer i skoles nærmiljø."

Nekter å stille til intervju

VårtOslo har i lengre tid bedt om intervju med utdanningsetatens assisterende direktør Dag Hovdhaugen. Men etatens kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen og Hovdhaugen nekter å la seg intervjue av VårtOslo.

I stedet krever kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen å få alle spørsmål tilsendt skriftlig på forhånd. Deretter blir de skriftlige spørsmålene fra VårtOslo videreformidlet til assisterende utdanningsdirektør Dag Hovdhaugen.

� Bussing til Brynseng er også atskillig rimeligere enn først å måtte gjøre tiltak på Bolteløkka for at skolen skal kunne benyttes, mens man venter på en omregulering av veterinærhøyskoletomta, utgifter til omregulering og til oppsetting av brakker, skriver assisterende utdanningsdirektør Dag Hovdhaugen i epost til VårtOslo. Foto: Susanne Skaug

Utdanningsetaten sier nå i brevs form til foreldre ved Brynseng skole at det jobbes med andre løsninger for elevene ved Bolteløkka skole (enn bussing til Brynseng). Hvilke løsninger er det snakke om? Hva er det som vurderes?

— Det er de allerede foreslåtte løsningene, bruk av Ila og Møllergata og en ny risikovurdering av paviljongoppsetting i Thulstrups gate som vurderes, står det i eposten fra assisterende utdanningsdirektør Dag Hovdhaugen til VårtOslo.

Men selv om Hovdhaugen og utdanningsetaten sier de vil gjøre en vurdering av midlertidig løsning i Bolteløkka-elevenes nærmiljø, hevder etaten likevel at bussing til Brynseng skole er det mest aktuelle for elevene ved Bolteløkka.

Uenige om buss-kostnader

— Utdanningsetaten anbefaler at elevene går på Brynseng mens skolen rehabiliteres fordi det er den eneste løsningen som kan sikre at Bolteløkka blir rehabilitert så raskt som planlagt, og den løsningen som sikrer størst forutsigbarhet for elever, lærere og foresatte, skriver assisterende utdanningsdirektør Hovdhaugen i eposten.

Utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sittende til høyre. Nå setter foreldrene ved Bolteløkka sin lit til at Oslos politikere sørger får at utdanningsetaten utreder midlertidig skole-løsning fremfor bussing en og en halv time hver dag. Foto: Christian Boger

— Bussing til Brynseng er også atskillig rimeligere enn først å måtte gjøre tiltak på Bolteløkka for at skolen skal kunne benyttes, mens man venter på en omregulering av veterinærhøyskoletomta, utgifter til omregulering og til oppsetting av brakker. Utdanningsetaten anslår på bakgrunn av erfaringstall at oppsett av paviljonger i Thulstrups gate vil være omtrent to til tre ganger så dyrt som bussing av elever til Brynseng skole, skriver Dag Hovdhaugen.

— Bussing koster 26 millioner

Men foreldrene ved Bolteløkka skole er uenige med utdanningsetaten. De engasjerte konsulentselskapet Civitas til å sjekke blant annet de planmessige mulighetene ved paviljong- eller brakkeløsning i Thulstrups gate på Veterinærhøyskole-tomta.

Problemet foreldrene og det anerkjente konsulentselskapet støtte på var imidlertid at foreldrene aldri har fått noen tall fra utdanningsetaten. Til tross for at FAU ved Bolteløkka gjentatte ganger har spurt om stipulerte kostnader ved både bussing og en paviljong- eller brakkeløsning.

Bolteløkka-foreldre samlet under et møte med bydelspolitikere i fjor. Tall foreldrene har fått tak i viser at bussing til Brynseng koster minimum 26 millioner kroner de to og et halvt årene Bolteløkka rehabiliteres. FRa venstre Cecilie Wille, Hedda Bie, Knut Schreiner, Heidi Sande og FAU-leder Magnus Buflod. Foto: Arnsten Linstad

Foreldrene får det samme svaret fra utdanningsetaten som VårtOslo får: "Paviljonger i Thulstrups gate vil være omtrent to til tre ganger så dyrt som bussing av elever til Brynseng skole".

Men på bakgrunn av blant annet notatet fra Civitas trekker FAU konklusjonen om at det planmessig er fullt mulig å bygge en midlertidig skole i Thulstrups gate. Statsbygg har nemlig tidligere lagt planer for midlertidige lokaler for Veterinærhøyskolen på samme sted.

Og FAU har selv regnet på kostnadene. Bolteløkka-foreldrene har nemlig fått tak i tallene som viser hvor mye det har kostet å busse elever fra Hasle til Brynseng skole: 990.000 kroner per måned kostet bussingen.

— Billigst og best med paviljong

Oppussing av Bolteløkka er planlagt å ta to og et halvt år. Da blir samlede busskostnader, med utgangspunkt i Hasle-tallene, 26 millioner kroner. Men trolig blir tallet enda høyere fordi avstanden fra Bolteløkka er mye større. Det innebærer trolig bruk av flere busser daglig. Dermed er det grunn til å anta at prislappen blir langt over 26 millioner kroner.

Samtidig har FAU ved Bolteløkka skole klart å få tak i kostnadene ved en midlertidig paviljong- og brakkeløsning ved en skole på Kolbotn i Oslos nabokommune Oppegård. Her viser tallene at paviljongene kostet 20 millioner kroner, og at grunnarbeid kostet 4 millioner.

Barna i grunnskolen skal gå skolen som ligger nærmest sier opplæringsloven. Det er det gode grunner til. Selv om Brynseng er en ny og fin skole, ønsker ikke foreldrene på Bolteløkka å sende barna sine ut av sitt nærmiljø hvis det ikke er helt nødvendig, sier FAU-leder Magnus Buflod ved Bolteløkka skole.

— Får ikke fakta fra etaten

FAU-leder Magnus Buflod. Foto: Arnsten Linstad

Han beskriver hvordan Bolteløkka-foreldrene i over ett år har etterspurt faktainformasjon fra utdanningsetaten. Uten å få det.

Vi ser frem til at det endelig presenteres et riktig faktagrunnlag og diskutere hva som er den beste løsningen for barna på Bolteløkka, sier Buflod.

Etter å ha forsøkt å få utdanningsetaten til å ta forslaget om en midlertidig skoleløsning på Veterinærhøyskoletomta til grundigere vurdering i lang tid, møtte Bolteløkka-foreldrene mandag utdanningskomiteen i Oslo bystyre. Her la foreldrene frem sitt forslag, med håp om at politikerne vil legge press på utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), som igjen er utdanningsetatens øverste sjef.

— Begynner å få dårlig tid

— Jeg opplevde møtet med foreldrene fra Bolteløkka skole som svært godt. Vi kommer til å følge opp de problemene de frykter ved bussing av elevene. Det kommer utdanningskomiteen til å gjøre direkte med Inga Marte Thorkildsen. Vi mener det bør sees etter alternativer til bussing, sier utdanningspolitisk talsmann for Ap i bystyret, Abdullah Alsabeehg til VårtOslo.

— Det er ekstremt viktig at rehabilitering av Bolteløkka ikke forsinkes. Og da begynner det å bli knapt med tid dersom en midlertidig løsning ved Veterinærhøyskolen skal være aktuell. Men man skal aldri si aldri. Vi er selvfølgelig villig til å se på alle alternativer til bussing av Bolteløkka-elevene, sier Alsabeegh.

Men nå forteller foreldrene ved Bolteløkka at de ikke når frem til utdanningsetaten med sine innspill og forslag. Samtidig klager foreldrene ved Brynseng om at de ikke blir informert av utdanningsetaten. Hvordan ser du på etatens opptreden i denne saken?

— Bystyret kjenner kun byråden, ikke etaten. Men det har åpenbart vært svikt i kommunikasjonen mellom etaten og foreldrene ved begge skolene. Det er opplagt at utdanningsetaten kunne informert og kommunisert bedre. Manglende informasjon påvirker miljøet ved både Brynseng og Bolteløkka skole, og sånn skal det selvfølgelig ikke være, sier Ap-politikeren.

Powered by Labrador CMS