Forhandlingsleder i YS kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Unngår storstreik i Oslo kommune: – En viktig anerkjennelse av belastningen med å jobbe turnus

– Medlemmene er sikret reallønnsvekst slik at den enkelte får mer i lommeboken, og lørdags- og søndagstilleggene er økt. Dette vil være et viktig bidrag for mer heltid i Oslo kommune, mener forhandlingsleder for YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Publisert

Oslo kommune har kommet til enighet med de fire forhandlingssammenslutningene LO kommune Oslo, YS Kommune OsloUnio og Akademikerne om et resultat som gir alle ansatte minst 20.000 kroner i kronetillegg. 

I utgangspunktet gikk meklingsfristen ut ved midnatt. Etter å ha fortsatt forhandlingene gjennom natten, ble partene enige flere timer på overtid fredag formiddag. 

Hevet helgetillegg

Forhandlingsleder for YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad, mener de fikk gjennomslag for viktige krav.

– Medlemmene er sikret reallønnsvekst slik at den enkelte får mer i lommeboken, og lørdags- og søndagstilleggene er økt. Dette vil være et viktig bidrag for mer heltid i Oslo kommune, uttaler hun. 

Godtgjøring for lørdags- og søndagsarbeid hevet. Laveste sats for ubekvemstillegg heves fra 55 til minimum 70 kroner, og øverste sats heves fra 125 til 130 kroner.

– Økningen av satsene på ubekvemstillegg var et viktig krav for oss. Vi er glade for at Oslo kommune til slutt kom oss i møte. Dette er en viktig anerkjennelse av belastningen med å jobbe turnus, fortsetter Bjørnstad.

3,7 prosents økning

Per Egil Johansen, forhandlingsleder for LO Kommune Oslo, betegner det at alle får et kronetillegg på minimum 20.000 kroner for en seier.

Lønnsøkningen har virkningsdato fra 1. mai 2024. De som har lønnstrinn 30 og høyere får en økning på 3,7 prosent. 

Oppgjøret har en økonomisk ramme på 5,2 prosent og ligger på nivå med frontfaget og kommunene for øvrig.

Resultatet i korte trekk:

  • Alle er sikret et generelt tillegg på minst 20 000 kroner.
  • Det er satt av penger til lokale forhandlinger, og mange vil få ytterligere tillegg.
  • Laveste sats for ubekvemstillegg heves fra 55 til minimum 70 kroner, og øverste sats heves fra 125 til 130 kroner.
  • Partene er enige om å jobbe videre med heltid og heltidskultur.
  • Kilde: YS Kommune Oslo

– Vi er fornøyde med den økonomiske innretningen på lønnsoppgjøret i Oslo kommune. Vi slo tilbake angrepene på overenskomsten, fortsetter Johansen og sier videre:

– Det er selvfølgelig ikke alle deler av avtalen vi er like fornøyde med, men helheten gjør at vi har kommet til enighet. Det har vært viktig for oss å sikre en solidarisk innretning, og med en lavtlønnsprofil er dette noe vi kan leve med.

Vil være moderne og attraktiv arbeidsplass

– Vi har jobbet for en løsning hvor Oslo kommune er en moderne og attraktiv arbeidsplass, og mener lokale forhandlinger bidrar til dette. Vi har fått et resultat som jeg håper at de ansatte blir fornøyde med, uttaler finansbyråd Hallstein Bjercke (V).

Han påpeker videre at kommunen ønsker å være en trygg og forutsigbar arbeidsgiver, som er i stand til å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft.

Det er avtalt flere partsarbeid, blant annet for å vurdere strukturelle forhold i kommunens tariffavtale, ifølge byrådsavdelingen for finans i Oslo kommune.

– Jeg ser frem til partsarbeid om heltidskultur som jeg håper vil bidra til en organisering av arbeidstid og turnus mer tilpasset den enkelte arbeidstaker. Det vil gi økt trygghet og bedre tjenester for brukerne våre, fortsetter Bjercke.

– Har vært krevende

Forhandlingssammenslutningene representerer til sammen 32 ulike organisasjoner, en rekke ulike yrkesgrupper og stiller ulike krav til avtaleverk og økonomi.

– Jeg er fornøyd med at vi har kommet frem til en løsning som er anbefalt av alle fire sammenslutninger, sier forhandlingssjef i Oslo kommune, Harald Nævdal.

– Det er fire ulike sammenslutninger som representerer ca. 37.000 ansatte i en rekke ulike stillinger med sprikende interesser og krav. Meklingen har vært krevende, men det har vært en god og konstruktiv tone mellom partene, utdyper kommunens forhandlingssjef.

– Ikke noe vi ønsket oss

En del av potten, 1,3 prosent, er satt av til lokale forhandlinger.

– Dette var ikke noe vi ønsket oss, innrømmer Roger Dehlin, leder i Fagforbundet Oslo, i en pressemelding.

– Allikevel fikk vi redusert avsetningen til et minimum, som gjorde at kronetillegget ble høyere, legger han til.

– Forhandlingssammenslutningene Unio, Akademikerne og YS-K Oslo har også godtatt det samme resultatet. Det er en styrke for arbeidstakersiden at vi har kommet fram til en felles avtale, avslutter Dehlin.

Saken oppdateres.

Powered by Labrador CMS