Oslo 20230419. Utvalgsleder Hallstein Bjercke deltar på møtet i forbindelse med at utdanningsetaten har gitt opplysninger om at barn som utøver vold identifiseres i Oslo.
– Dette er et ansvarlig budsjett i krevende økonomiske tider. Det er mye å rydde opp i for vårt byråd, sier Oslo Venstres Hallstein Bjercke.

Revidert budsjett: Byrådet prioriterer å kutte i kommunens gjeld

– Kommunens gjeld er betydelig. Framover må det bli strammere budsjetter for å få kommunens økonomi på rett kjøl, sier finansbyråd Hallstein Bjercke (V) og byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

Publisert

Handlingsrommet i revidert budsjett er på ca. 3,6 milliarder kroner.

Byrådet foreslår å redusere kommunens låneopptak med totalt 1,34 milliarder kroner. Det er den største satsningen i revidert budsjett. I tillegg foreslår byrådet å dekke noen større investeringer med midler fra driften for å holde gjeldsveksten nede.

– Dette er et ansvarlig budsjett i krevende økonomiske tider. Det er mye å rydde opp i for vårt byråd, og i forslaget til revidert budsjett starter vi jobben, sier finansbyråd Hallstein Bjercke (V), i en pressemelding.

– Kommunens gjeld er betydelig. Framover må det bli strammere budsjetter for å få kommunens økonomi på rett kjøl, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

Vil bekjempe utenforskap

Likevel har byrådet funnet rom til å prioritere andre politiske satsinger.

– Skole er en av hovedsakene til dette byrådet. Når vi ser at pengene i grunnskolen ikke strekker til, er vi nødt til å prioritere å sikre at alle barn og unge får den opplæringen de fortjener. Vi ser også at det er behov for mer penger til å sikre mer grønt i byen og flere klimatiltak. Klima- og naturkrisen krever at vi er handlekraftige, sier Bjercke.

Byrådet foreslår å sette av 127 millioner kroner til en pakke mot ungt utenforskap. Særlig blir Grønland/Vaterland-området prioritert. Her har det vært en bekymringsfull utvikling i kriminalitet blant de helt unge.

Men det blir også satt av 80 millioner til styrking av ungdomsskoler i utsatte områder.

Tiltak mot mobbing

Byrådet setter også av tolv millioner kroner til tiltak mot mobbing, vold og trusler i skolen og 20 millioner kroner til innkjøp av skriftlige læremidler.

Byrådet foreslår også å bevilge 72 millioner kroner for å unngå svekkelse av skolebudsjettene.

Klima og natur

Byrådet ønsker å bevilge drøyt 110 millioner kroner til klima og natur, inkludert en pott til oppgradering og etablering av parker og økt avsetning til klimafondet.

I tillegg avsettes 7,5 millioner kroner til et grønt skolegårdsløft som skal sikre bedre trivsel og mer natur på skolenes og barnehagenes uteområder.

Budsjettet for 2024 ble lagt frem av det rødgrønne byrådet. I september presenterer det borgerlige byrådet sitt første fullstendige budsjett.

Savner satsing på sommerjobber?

SVs gruppeleder i Oslo bystyre, Sunniva Holmås Eidsvoll er kritisk til budsjettet fra byrådet:

– Jeg hadde forventet mye mer penger til sommer- og deltidsjobber for ungdom. Byrådet har hatt et handlingsrom på over tre milliarder ekstra, da sier det seg selv at de både kunne og burde gitt mye mer enn ti millioner til sommerjobber for unge. Det blir småpenger i denne sammenhengen. 

Holmås Eidsvoll mener at den viktigste årsaken til ungdomskriminalitet i levekårsutsatte områder er behovet for å tjene penger. 

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) etter pressekonferansen i Oslo rådhus etter Arbeiderpartiets møte om Fornebubanen.
Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) frykter for fremtiden til Oslo Nye Teater etter dagens reviderte budsjett.

– Ungdom bør få mulighet for sommer- eller deltidsjobb som et alternativt til å selge dop.

– Klimakrisen venter ikke

Holmås Eidsvoll synes også satsingen på ren fornybar energi er pinglete:

– Solbransjen melder om bom stopp i bygging av solenergi i borettslag og sameier. Likevel kommer det ingen nye støtteordninger fra byrådet. Nå må vi få opp farta. Klimakrisen venter ikke på handlingslammede politikere.

Hun er også bekymret for Oslo Nye Teater:

    – Dette er et teppefall for Oslo Nye Teater slik vi kjenner det dag. Heldigvis reddes de fra konkurs, men byrådet varsler store kutt i driften. I dag føler jeg med de ansatte på teateret som går en usikker fremtid i møte. 

Les mer om revidert budsjett 

Powered by Labrador CMS