Oslo 20240524. Ansatte i politiet som er organisert i Akademikerne streiker utenfor Politihuset i Oslo, hovedkontoret til Oslo politidistrikt, etter at meklingen med staten ikke førte fram. Streiken rammer blant annet flere departementer, politiet og høyskoler.
Ansatte i politiet som er organisert i Akademikerne streiker utenfor Politihuset i Oslo, hovedkontoret til Oslo politidistrikt, etter at meklingen med staten ikke førte fram. Streiken rammer blant annet flere departementer, politiet og høyskoler.

Oslo-politiet: Streiken kan påvirke etterforskningen av straffesaker

371 ansatte ved Oslo-politiet tas ut i streik. Streiken vil kunne påvirke etterforskningen av straffesaker, sier politiet, som ber folk møte opp som vanlig til passtime.

Publisert

– Det er tatt ut totalt 371 personer ved Oslo politidistrikt i første og andre uttak fra Akademikerne og Unio. De streikende innehar ulike oppgaver og funksjoner i politidistriktet, og uttaket omfatter jurister, politibetjenter og sivilt ansatte, heter det i en pressemelding fra Oslo politidistrikt.

Påtalekapasiteten vil være redusert under streiken, noe som kan gå ut over etterforskning og iretteføring av straffesaker, skriver de videre.

Oslo-politiet opplyser til NTB at de som har bestilt time for å få nytt pass, kan møte opp til avtalt tid.

Per fredag formiddag går det som normalt på passkontoret i Oslo politidistrikt, opplyser Oslo-politiet, som legger til at det kan bli litt lenger saksbehandling på enkelte søknader.

Stor streikevilje

Unio forhandler på vegne av Politiets Fellesforbunds medlemmer på statlig område. Unn Alma Skatvold, som er leder i Politiets Fellesforbund, sier at streikeviljen er stor.

– Vi er motiverte, klare og har opptrappingsplaner. Vi kan holde på lenge, sier hun til Politiforum.

– Dette er en streik som handler om noe mer enn kroner og øre og avtaleforhold. Vi opplever det også som et angrep på partssamarbeidet.

Hun mener staten forsøker å tvinge flertallet inn på noe som mindretallet ønsker.

– Vi synes dette blir politisert, det er ikke mer enn to år siden vi inngikk og laget en felles avtale med Akademikerne. Da var det velvilje fra staten for å ha to avtaler, og så er det plutselig ikke det fordi de som utgjør mindretallet ønsker seg en felles avtale, sier Skatvold videre.

Kan be om streikeunntak

Oslo-politiet opplyser videre at de i enkelte situasjoner kan be om at ansatte gis dispensasjon til å jobbe under streiken.

– Oslo politidistrikt foretar fortløpende vurderinger av streikeuttaket og søker om unntak eller dispensasjoner fra streiken der dette vurderes å være nødvendig, heter det i pressemeldingen.

Det begrunner de med at de er opptatt av å ivareta tryggheten og å ha beredskap for alvorlige hendelser, selv i en arbeidskonflikt.

De opplyser videre at kommunikasjonsstaben kommer til å bli kraftig redusert.

Powered by Labrador CMS