DEBATT

4500 ungdommer unge har Sålevending måttet si nei til det siste året. Deres turneringer forebygger kriminalitet, konflikter og utenforskap.

– Kriminaliteten blant unge vokser, men mer ressurser til politiet er ikke den viktigste måten å løse problemet

– Jeg begynner å bli alvorlig lei av folk som får lang taletid for å fortelle om økende ungdomsproblematikk uten å gjøre noe med det i praksis. Vi har blitt mer opptatt av å peke politisk finger i retning av hvem som har gjort noe galt istedenfor å diskutere hva vi kan gjøre med problemet.

Publisert

Vi har mange fantastiske forebyggende ressurser, men vi har valgt å fokusere på alt vi skulle gjort annerledes. Når Vista (2020) forteller oss at ett (!) menneske kan koste samfunnet 15,9 millioner kroner, så er dette en negativ utvikling som vi faktisk ikke har råd til å overse lenger.

Jeg er enig i at politiet har for få ressurser til å håndtere kriminalitet blant ungdom, men vi får det servert som at flere politiressurser er den eneste veien til å løse problemet. For meg er det ikke der skoen trykker. Er det politiet eller skoler og ungdomsorganisasjoner som kjenner ungdommene best?

Fra mitt ståsted er det primærforebyggende arbeidet til skoler og ungdomsorganisasjoner langt viktigere enn synligheten til politiet. Derfor må man snu om på rekkefølgen når man skal forebygge.

Vi står nærmest den unge

Det er vi som møter ungdommene hver dag. Det betyr at det er vi som er i best posisjon til å veilede den unge til å ta gode valg. Og når ungdommene oppholder seg på en arena der de føler mestring, da kan politiet komme og være til stede.

Den tidligere norske basketspilleren Marco El Safadi sa en gang at vi lytter bedre til mennesker vi liker, og du kan aldri stille høyere krav enn relasjonen tillater. Nå står vi i en situasjon der ungdom kun forbinder politiet med noe negativt, da vil man ikke være i stand til å forebygge noe heller.

Veien til innenforskapet

Fra mitt ståsted er det avgjørende å legge til rette for større møteplasser der ungdom kan møtes på tvers av områder i byen. Dette kan skape en fellesskapsfølelse og tilhørighet mange ikke har kjent på siden inaktiviteten fra koronapandemien. Hvis man i tillegg klarer å holde ungdom i aktivitet, så har man plutselig lagt mye til rette for å forebygge kriminalitet, konflikter og utenforskap.

Fakta: Sålevending

  • Sålevending er en ideell organisasjon som skaper store turneringer og opplevelser for ungdom.
  • Organisasjonen samler ungdom på tvers av områder i et stort felleskap for å forebygge utenforskap og skape innenforskap.
  • Ungdommene skal alltid få gratis påmelding, mat, drikke og premier for deltakelsen.

Jeg tror at jeg kan snakke på vegne av alle som jobber med ungdom når jeg sier at vi har en ungdomsgenerasjon i nød. Likevel er det helt utrolig å se hvor godt de kan fungere på arenaer der de føler seg trygge. Så la oss få flere midler til det som fungerer i dag, fordi i morgen kan det allerede være for sent.

Vi forebygger kriminalitet

4500 ungdommer. Det er antallet unge vi har måttet si nei til i Sålevending det siste året. Våre turneringer forebygger kriminalitet, konflikter og utenforskap, og dette skjer samtidig som ungdomskriminaliteten øker.

Politidirektoratet forteller at det var det en 28 prosent økning i straffbare forhold for barn og unge under 18 år fra 2022-2023. Alle som jobber for ungdom er fullstendig klar over at dette er stor utfordring, og nå har vi faktisk ikke råd til å skylde på hverandre lenger.Powered by Labrador CMS