Politiordning slaktes i ny rapport

En ny rapport har funnet flere feil ved politiets radikaliseringskontaktordning. Blant annet er ordningen utydelig på hva politiet skal og har lov til å gjøre.

Publisert

– Politiet er gitt et umulig oppdrag, sier forsker Charlotte Tandberg ved Politihøgskolen i Oslo til NRK.

Ordningen ble etablert i 2014 som følge av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, og går ut på at alle politidistrikt i landet skal ha minst én person som skal jobbe med forebygging av radikalisering. Denne personen skal være et kontaktpunkt i politiet, og for PST og lokale samarbeidsaktører.

Tandbergs rapport beskriver ordningen som utydelig, og peker på at oppdraget tolkes forskjellig i de ulike politidistriktene. Samtidig mener hun politiet ikke har ansvar for verken oppfølging eller forebygging av politisk vold og ekstremisme. Det skal nemlig PST og kommunen ta seg av.

Hun mener hele ordningen burde lages på nytt.

– Det er lite hensiktsmessig å gå inn og korrigere små feil og mangler, når roten til problemet vedvarer, sier Tandberg, som mener ansvaret må fordeles mellom kommunen, PST og politiet på en bedre måte.

Justis- og beredskapsdepartementet sier til kanalen at de vil ta rapporten til etterretning.

Powered by Labrador CMS