Politihøgskolen er en statlig høyskole og den sentrale utdanningsinstitusjonen for Politi- og lensmannsetaten med beliggenhet i Slemdalsveien på Majorstuen.

Bare fire av nesten fire hundre nyutdannede politifolk fikk fast jobb

Antallet studieplasser økes ved Politihøgskolen i Oslo til tross for at kun ytterst få av vårens ferdigutdannede politistudenter har fått fast jobb.

Publisert

Bare fire av de nesten fire hundre politifolkene som var ferdig utdannet ved Politihøgskolen, som ligger i Slemdalsveien på Majorstuen, i vår, har fått fast jobb.

– Den lave jobbandelen er bekymringsfull og krevende for de det angår og for fremtidig rekruttering. Spesielt fordi signalene fra politidistriktene er at de også fremover må nedjustere bemanningen, sier assisterende rektor Kjell Eirik Mortensen ved Politihøgskolen til TV 2.

Leder Alexander Stokkedal for Politistudentene sier at studentene visste at det kunne ta litt tid før de fikk fast jobb, men at det fremtidsutsiktene nå for vikariater også er mørke.

Mye frustrasjon

– Det er utrolig mye frustrasjon blant studentene. Mange føler på at vi blir utdannet ut i arbeidsledighet, sier han.

I statsbudsjettet for 2023 bestemte Justis- og beredskapsdepartementet at det skulle opprettes hundre nye studieplasser ved Politihøgskolen.

Samtidig viser en kartlegging TV 2 har gjort, at ni av tolv politidistrikt måtte nedbemanne i år. Politidirektoratet sier også i sin siste tertialrapport at det vil bli enda færre politifolk i etaten neste år på grunn av budsjett.

Kanalen har spurt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om det er forsvarlig å øke studenttallet når politiet ikke har råd til å ansette studentene. Statssekretær Sigve Bolstad svarer at målet er å få studentene i jobb.

– Derfor har vi prioritert politiet, men vi opplever som i andre deler av samfunnet, at prisveksten rammer politiet særlig hardt, sier han på vegne av justisministeren.

Sendt til Oslo

For at Oslo-politiet skal kunne løse sine pålagte oppgaver i tillegg til å håndtere den sikkerhetspolitiske situasjonen i tilknytning til norske reaksjoner på krigen mellom Israel og Hamas i Gaza, ble i forrige uke 44 politibetjenter fra hele landet sendt til Oslo politidistrikt for å avhjelpe situasjonen. 

Samtidig går altså flere hundre politifolk uten jobb.

Powered by Labrador CMS