DEBATT

– Det kunne gjennom et tidlig samspill og samarbeid, ført til reelle løsninger i tråd med bærekraftsmålene i veiprosjektet. Dette har ikke vært ønsket fra vegvesenet, påpeker Øystein Aurlien.
– Et tidlig samspill og samarbeid kunne ført til reelle løsninger i tråd med bærekraftsmålene i veiprosjektet. Dette har ikke vært ønsket fra vegvesenet, påpeker Øystein Aurlien.

– Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård: Når skal du selv ta ansvar?

Når denne tunnelen kommer til å koste nærmere 6 milliarder skattekroner å senke, med de enorme konsekvensene det får for trafikken, nabolaget lokalt, hele Oslo, og alle de som har investert og satset på å skape det fantastiske bylivet som nå blomstrer på Tullin: Hadde det ikke vært lurt å prioritere å lytte til innspill og råd?

Publisert

Når skal du selv ta ansvar, Jon-Ivar Nygård?

I hele år har jeg forsøkt å få til et møte med deg, siden du er samferdselsminister. Jeg har ønsket å møte deg for å diskutere konsekvensene av Ring 1-prosjektet du har bestilt. 

Det vil du ikke. Det som er trist er at du også får servert faktafeil fra de som skal hjelpe deg, som du bringer videre som sannhet.

Det kreves et tett samarbeid fra starten

Du skriver at vegvesenet har planer og at det er avtalt en rekke møter med nabolaget. Begge deler er fullstendig feil. Hvis det var avtalt en rekke møter hadde vi vel kanskje visst om det? Hadde det vært noen planer hadde vi vel heller ikke reagert?

Høsten 2022 vedtok Stortinget å sette i gang med planleggingen av tunnelprosjektet og stengingen av Ring 1, da statsbudsjettet for 2023 ble presentert og vedtatt. 

Samtidig hadde vegvesenet allerede ett år tidligere skissert planene for å stenge av hele Pilestredet til riggområde, og ha en gang- og sykkelbro over det hele. 

Den skulle starte oppe ved St. Olavs plass og ende opp rett foran inngangspartiet til Tronsmo i Universitetsgata.

I hele perioden siden den gang har vi kommet med forslag, løsninger og innspill til Statens vegvesen og deres folk. Vi har arrangert frokostmøter, folkemøter og tilbudt oss å bidra. Vi har ment, og mener fortsatt, at kun gjennom et tett samarbeid helt fra starten av kunne vi bidratt positivt både økonomisk, klimamessig og sosialt til et godt veiprosjekt. 

Med andre ord kunne det gjennom et tidlig samspill og samarbeid ført til reelle løsninger i tråd med bærekraftsmålene. Dette har ikke vært ønsket fra vegvesenet.

Vegvesenet har ingen planer

For en uke siden stilte Guri Melby (V) et skriftlig spørsmål til deg, der hun blant annet etterlyste svar på hvorfor det ikke var tettere dialog med nabolaget og næringslivet. Torsdag kom svaret, men det er jo bare svada. Og det avsluttes slik:

«Statens vegvesen er opptatt av å gjennomføre prosjektet på en mest mulig skånsom måte for innbyggerne og de næringsdrivende i området innenfor de rammer og forutsetninger som er lagt til grunn for prosjektet.»

For det første viser du til vegvesenets planer. Problemet er at vegvesenet ikke har noen planer. Det var derfor også Ruter i sommer gikk hardt ut med sin kritikk. Det er også derfor Oslo kommune selv har måttet starte egen planlegging, som de også presenterte for deg på torsdag. Det har jo til og med vært skrevet rapporter som viser til mangelfull planlegging. 

Vegvesenets folk har også bekreftet både skriftlig og muntlig til oss at det har ingen hensikt med flere møter med oss ennå, fordi de ikke har noe mer å komme med. Altså: De har ingen planer.

For det andre viser du til at det er planlagt en rekke møter i høst. Det er også feil. Det er ingen møter planlagt. Vi har etterlyst en god møteplan, og foreslo i et møte i juni å lage denne planen. Vi har også purret og etterlyst dette etterpå, men ikke fått svar. 

For noen dager siden inviterte vi derfor vegvesenet til å komme på et folkemøte hos oss mandag 30. oktober. Torsdag svarte de at de heller ville prioritere sitt eget folkemøte 1. november. Men, de forteller ikke hvor det skal være eller hvilket tidspunkt. Ingen på Tullin har hørt noe om dette møtet.

Er det riktig å tvinge gjennom dette veiprosjektet?

Jon-Ivar, du har avslått å møte oss to ganger tidligere i år. Ditt departement har ennå ikke svart på vårt siste brev, fra 1. august, der vi nok en gang ber om å få møte deg. Departementet vil ikke, og dine rådgivere vil heller ikke.

Når denne tunnelen kommer til å koste nærmere 6 milliarder skattekroner å senke, med de enorme konsekvensene det får for trafikken i Oslo, nabolaget lokalt, hele Oslo, og alle de som har investert og satset på å skape det fantastiske bylivet som akkurat nå blomstrer på Tullin: Hadde det ikke vært lurt å prioritere å lytte til innspill og råd?

Er du da trygg på at det er riktig å tvinge gjennom dette veiprosjektet?

Ansvaret for Ring 1 er ditt. Det kan du ikke løpe fra.

Dette innlegget ble først publisert på Øystein Aurlien sin Facebook-side, og er gjengitt med tillatelse.

Powered by Labrador CMS