Ordfører Marianne Borgen gratulerer Oslos nye mobbeombud, Kjerstin Owren. Foto: Oslo kommune / Sturlason
Ordfører Marianne Borgen gratulerer Oslos nye mobbeombud, Kjerstin Owren. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Kjerstin Owren blir Oslos første mobbeombud for barnehagebarn og elever

Publisert

Owren kommer fra jobben som undervisningsinspektør ved Holmlia skole. Der ledet hun prosjektet Dysleksivennlig skole.

Det var 116 søkere til stillingen, og ansettelsesutvalget ble spisset av ordfører Marianne Borgen. Oslo er den første kommunen i landet som ansetter et mobbeombud.

Tar vanskelige mobbesaker

– Jeg søkte denne stillingen fordi jeg brenner for at alle barn og unge skal føle seg inkludert og ivaretatt. Først og fremst skal jeg være barnas og elevenes representant i Oslo. Jeg er tilgjengelig for rådgivning og oppfølging i forbindelse ved vanskelige mobbesaker, sier Kjerstin Owren i en pressemelding.

Owren er utdannet adjunkt, har faget spesialpedagogikk og har gått rektorutdanningen ved Universitetet i Oslo. Hun har vært kontaktlærer, faglærer og undervisningsinspektør ved Holmlia skole siden 2010, og har fungert som assisterende rektor ved samme skole. Holmlia skole ble nylig sertifisert som en «Dysleksivennlig skole» som første skole i Oslo.

Oslos nye mobbeombud, Kjerstin Owren, tar i mot mobbesaker fra elever og barnehagebarn. Foto: Oslo kommune / Sturlason
Oslos nye mobbeombud, Kjerstin Owren, tar i mot mobbesaker fra elever og barnehagebarn. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Får bred støtte

Forretningsutvalget i bystyret stiller seg bak ansettelsesutvalgets innstilling til mobbeombud. Ansettelsesutvalget besto av ordfører Marianne Borgen (SV), Nicolai Øyen Langfeldt (H) og Abdullah Alsabeehg (A).

– Owren har jobbet tett på barn og unge i skolen og vet hvor viktig det er å se, bry seg og være til stede, sier Marianne Borgen i en pressemelding.

Representanter fra Sentralt barn og ungdomsråd og Elevorganisasjonen i Oslo har gitt innspill til hvilke kvalifikasjoner et ombud bør ha.

Rapporterer til bystyret

Mobbeombudet er underlagt og rapporterer årlig til bystyret om sin virksomhet. Slik kan ombudet utføre arbeidet sitt på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen.

Ifølge mandatet skal ombudet «arbeide mot alle former for mobbing, krenkelser, trakassering og diskriminering av barnehagebarn og elever i Oslo.»

Kan kontaktes av foreldre og elever

Mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud som kan kontaktes av elever og foreldre i vanskelige enkeltsaker. Ombudet kan veilede og rådgi i enkeltsaker og gå i dialog med barnehager og skoler i saker som er vanskelig å løse.

Mobbeombudet er ansatt på åremål med en åremålsperiode på seks år.

Powered by Labrador CMS