DEBATT

Ola Floberg og elbusser som lader
– Nå krever vi en plan for at bussen kommer til rett tidspunkt, også i kuldeperioder. Det må skje uten et anbudsregime, sier Ola Floberg.

– Galskapen burde vært stoppet. Bussanbudene ga oss verre tjenester og sløsing med midler

Tilbake i 2017 startet Unibuss og andre forsiktig med en toårig pilot med elbusser for å skaffe innsikt og erfaring med utslippsfri kollektivtransport. Prosjektet ga oss så mye læring at Oslo allerede da burde stoppa galskapen. Men den nyteknologiske optimismen stoppa ikke.

Publisert

Unibuss er eid av kommunale Sporveien, og de ansatte er ansvarlige for at bussen går året rundt, uansett vær i størstedelen av Oslo og deler av Akershus.

I Unibuss jobbes det nå på spreng for at passasjerene skal oppleve minst mulig konsekvenser før neste kuldeperiode og resten av vinteren, samtidig som de sørger for at transporten skal bli utslippsfri.

Anbud ufornuftig i teknologisk skifte

I fjor ble Oslos største teknologiske eksperiment innen kollektivtransporten igangsatt. Anbudet starta med 183 nye batteribusser med masse ny digital teknologi. Men anbudet la ikke til rette for nok testing av batteriteknologien og til opplæring i organisasjonen.

Vi har derfor lite å være stolte av etter at anbud ble valgt for grønne innkjøp av tjenestene. 

I seg selv er anbud ufornuftig i et teknologisk skifte, fordi Ruter gjennom tjenestekjøp fra operatører sørger for å kjøpe inn uprøvd nyteknologisk materiell.

Omleggingen skjedde for fort

Tilbake i 2017 startet Unibuss og andre forsiktig med en toårig pilot med elbusser for å skaffe innsikt og erfaring med å kjøpe og starte opp utslippsfri kollektivtransport. Som en forlengelse av piloten ble det i 2019 anskaffet 70 elbusser på eksisterende busskontrakter for å få erfaring med drift.

Dette ga oss så mye læring at Oslo allerede da burde stoppa galskapen. Men det stoppa ikke. Innfasingen av elbusser ble gjort kontrakt for kontrakt gjennom anbud og nyteknologisk optimisme.

For å kjøpe denne typen materiell må det gode forprosjekter til. Bussene skal passe i byen, de skal være tilpasset passasjerene og førerne. Samtidig er målet nullutslipp.

De ansatte blir ikke hørt

Oslo Sporveiers arbeiderforening har reist kritikk om at anbudsregimet ikke åpner for medvirkning fra de ansatte hos operatørene (som Unibuss), og det stemmer. Ansattes kunnskap og erfaring blir i liten grad hensyntatt.

Unibuss har ikke marginer til å innfri god nok sikkerhet for sjåførene sine i anbudsprosessen og kan heller ikke bruke den kompetansen aktivt når det gjelder for eksempel elbusser. Ruter har gjennom anbudssystemet heller ikke utformet krav til sjåførsikkerhet i anbudene som gir god nok sikkerhet til førerne.

Manglende forberedelser

Enkelt forklart mener vi at anbud som metode har gitt innbyggerne i Oslo et mye mer byråkratisk og dyrere tilbud enn de ville fått hvis bussen ble drifta i egenregi.

Den raske omstillingen til utslippsfri kollektivtransport krever tett samarbeid og en løsningsorientert tilnærming.

I Sporveien har vi mye dialog i forbindelse med anskaffelser, og det foregår en god kvalitetssikring. Tilbudsdokumentene er godt gjennomarbeida av kompetente folk på strøm, og vi trenger ikke dra på all verdens utenlandsturer før vi starter direkte forhandlingene med tilbydere.

Sporveien fungerer derfor best til å forberede, gjennomføre og følge opp en slik anskaffelse.

Anbud ga ikke en renere by 

Ingen ønsker seg tilbake til dieselbussene med de store utslippene dette innebærer – og tilhørende dårlig luftkvalitet for byens innbyggere. Hadde vi kjørt dagens flåte med dieselbusser, ville det ha medført en økning på 35 000 tonn CO2 ekvivalenter utslipp.

I tillegg ville vi hatt store utslipp av NOX og svoveldioksid med tilhørende dårlig luftkvalitet. På de kaldeste dagene vi har hatt nå i det siste, har folk med astma og lungeproblemer blitt advart mot å gå ut på grunn av helsefaren luften utgjør.

Det skjer, selv om nesten hele bussflåten i Oslo kjører på el. Oslo Sporveiers arbeiderforening mener derfor at det er viktig at Oslo ikke sløser bort verdifulle ressurser med dobbeltbyråkrati gjennom anbud og nyteknologisk optimisme.

Vi krever en ny plan

Ruter har ikke i sitt arbeid vektlagt å bruke alle virkemidler, som bruk av riktig kompetanse, for å bidra til å skape positive resultater for klima og miljø. Å drive under paraplyen til Sporveien – uten anbud – ville vært det viktigste verktøyet for å nå målene som er satt om utslippsfrihet.

I Sporveien er det jevnlig involvering og ansvarliggjøring av kompetente folk. Vi har kunnskap om hvilke løsninger som virker i kollektivtrafikken og hvilke krav til funksjon som trengs for å utvikle de mest klima- og naturvennlige løsningene for Oslo.

I tillegg snakker Sporveien (og Oslo Sporveiers arbeiderforening) med bransjeforeninger, brukerorganisasjoner, forskningsmiljøer, miljøer for næringsutvikling og myndigheter.

Nå krever vi en omfattende plan for at bussen kommer til rett tidspunkt, året rundt, uansett vær i hele Oslo og Akershus. Også i kuldeperioder. Det må skje uten anbudsregimet, i Sporveien.

NB: Teksten ble først publisert på sidene til Oslo Sporveiers arbeiderforening

Powered by Labrador CMS