Leder for det sentrale ungdomsrådet i Oslo Ingeborg Eikeland Uthaug, skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og politisk nestleder i Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs, ønsker en bedre skolehverdag. Foto: Christian Boger
Leder for det sentrale ungdomsrådet i Oslo Ingeborg Eikeland Uthaug, skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og politisk nestleder i Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs, ønsker en bedre skolehverdag. Foto: Christian Boger

— For mange elever er prestasjonspresset i skolen faktisk sterkere enn motepresset

Elevorganisasjonen mener ungdomsskolen er utdatert. Elever peker på en skole som er lite tilpasset hver enkelt elevs ønsker, mangelen på praktiske fag og svært mye klasseromsteori.

Publisert

Nylig la forskere ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA fram den store ungdomsundersøkelsen "Ung i Oslo 2018". Undersøkelsen viser at de aller fleste ungdommer har det bra og er fornøyde med livet både på skolen, hjemme og på fritiden. Samtidig går det fram at stadig flere opplever skolepresset som høyt. Andelen unge som er fornøyd med skoletilbudet synker kraftig gjennom ungdomsskolen.

— Vi er bekymret over den utviklingen vi ser med at stadig flere ungdom sliter og mistrives på skolen. Dette er en utfordring vi tar på dypeste alvor, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) til VårtOslo.

Ung i Oslo 2018

  • 4 av 10 ungdommer opplever mye press på å gjøre det bra i skolen.
  • Stresset øker kraftig i løpet av ungdomsskolen og er størst blant jenter. 7 av 10 jenter på 10. trinn blir ofte eller svært ofte stresset av skolearbeidet.
  • Andelen som sier de er fornøyde med skolen sin synker kraftig i løpet av ungdomsskolen. På 10. trinn er ca 6 av 10 elever fornøyde med skolen.
  • 65 prosent av ungdommene er helt enig eller litt enig i påstanden «jeg kjeder meg på skolen».
  • 22 prosent gruer seg ofte til å gå på skolen.
  • Skolen er det området der klart flest ungdommer opplever press og stress.

Ungdom savner mer tilpasset ungdomsskole

Trenden med elever som sier de er fornøyde med skolen bekymrer ikke bare byråden. Også leder i Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs, er urolig for utviklingen. Han tror mye av utviklingen skyldes at ungdomsskolen kommer i bakleksa når det gjelder faglig utvikling.

– Stort fokus på teoretiske fag og lite individuell tilpasning føler til mistrivsel i ungdomsskolen, mener Edvard Botterli Udnæs, fra Elevorganisasjonen. Foto: Privat
– Stort fokus på teoretiske fag og lite individuell tilpasning føler til mistrivsel i ungdomsskolen, mener Edvard Botterli Udnæs, fra Elevorganisasjonen. Foto: Privat

— Ungdomsskolen er mye mindre tilpasset hver enkelt elevs ønsker og behov enn videregående. Her er det nesten ikke praktiske fag og veldig mye klasseromsteori. Det bidrar til at mange finner det vanskelig å engasjere seg i skolehverdagen. Da faller også trivselen og mestringen fort, påpeker han.

Han mener det ikke er noe i veien for at Oslo legger opp til et mer praktisk skoleløp på ungdomsskolen.

— Så lenge kommunen oppfyller timekravene fra staten, står de fritt når det gjelder de resterende timene. De har store muligheter til å gjøre skoleløpet mer praktisk og mindre teoretisk, sier elevrepresentanten.

Offentliggjøring av prøveresultater skaper press

En kjedelig skoledag er, i ungdommens øyne, ikke den eneste store utfordringen. Prestasjonspress som følge av karakterjag og nasjonale prøver er et annet.

— For mange elever er prestasjonspresset faktisk sterkere enn motepresset. Dette har ikke blitt mindre etter at resultatene fra de nasjonale prøvene er publisert. Vi mener det er nødvendig å få en slutt på at disse resultatene blir publisert, sier leder for det sentrale ungdomsrådet i Oslo, Ingeborg Eikeland Uthaug

Både hun og nestlederen i Elevorganisasjonen mener prøvene fortsatt bør være der, men ser få positive sider ved at resultatene blir offentliggjort.

— Det er uheldig at resultatene offentliggjøres. Det sørger for at det blir en enorm konkurranse skolene i mellom. Det er ikke sikkert dette er positivt hverken for elevenes trivsel eller faglige utvikling, sier Eikeland Uthaug.

Byråden: — Sammen skal vi finne løsninger

Etter å ha lest rapporten fra NOVA, ble skolebyråd Thorkildsen overbevist om at utfordringene i rapporten er noe hun ønsker å løse i samarbeid med elevene selv. Etter å ha sett på et lignende prosjekt fra Tønsberg fra noen år tilbake, var hun raskt ute med å ta kontakt med dem som virkelig vet hvor skoen trykker.

Inga Marte Thorkildsen vil gå i dialog med elevene om innholdet i ungdomsskolen. Foto: Stig Jensen
Inga Marte Thorkildsen vil gå i dialog med elevene om innholdet i ungdomsskolen. Foto: Stig Jensen

— Nå må ungdommen tas på alvor og få prege skoleutviklingen. Vi inviterer elevene til samarbeid for å løse problemene. Vi må få fram ungdommenes kunnskap og forbedre skolen i tråd med deres råd. Vi starter med en workshop der elevene skal få anledning til å trekke opp linjene for hvordan skolen bør endres. Politikere og skoleadministrasjon skal lytte, forteller en engasjert byråd.

Ungdommene selv er positive til invitasjonen fra skolebyråden. Og understreker at samarbeide må gå gjennom elevrådene ved den enkelte skole.

La oss holde kontakten og husk å melde deg på vårt nyhetsbrev.

Powered by Labrador CMS