DEBATT

– At Høyre i valgkampen garanterte for likt lønnsvilkår som de kommunale sykehjemmene, var bare løgn og fanteri, skriver Rødts Siavash Mobasheri.

– Sykehjem i Oslo skal være velferd, ikke butikk

Når eierne ikke tjener nok penger, er de ikke lenger interessert i å ta vare på bestemor. Nå vil byrådet skru tida tilbake til da byen vår var overgitt til velferdsprofitører og solgt til markedskreftene.

Publisert

Se for deg at arbeidsplassen din får ny eier. Du fortsetter å gjøre den samme jobben. Kollegene er de samme. Bygningen er den samme. Forskjellen er at lønna kuttes med 50.000 kroner i året og at du taper flere hundre tusen kroner i pensjon, mens eierne plasserer overskuddet på skatteparadiset Jersey.

Vil skru tida tilbake

De færreste ville godtatt dette. Minst av alt Oslos høytlønte byråder fra Høyre og Venstre. Men det er de som anbudsutsetter sykehjemmene våre. Støttet av Frp og Krf, sørger de for sosial dumping av omsorgsarbeideres lønn og pensjon.

Det nye høyrebyrådet i Oslo lover en eldreomsorg med mangfold og kvalitet «der alle gode krefter tas i bruk». Nå vil byrådet altså skru tida tilbake til da byen vår var overgitt til velferdsprofitører og solgt til markedskreftene. 

Kvalitet ble for kostbart

Å vektlegge kvalitet høres ufarlig, ja nærmest ansvarlig ut. Men virkeligheten viser noe ganske annet. Når eierne ikke tjener nok penger, er de ikke lenger interessert i å ta vare på bestemor. 

Da er det kommunen som må ta ansvaret, slik tilfellet var i Stavanger da de testet “kvalitetsanbud” på Boganes sykehjem. Fem måneder senere sa seks av 16 sykepleiere opp etter at de fikk nye eiere. 

Utstrakt bruk av vikarer hadde ført til alvorlige avvik og de hadde opplevd en økning i klager fra pårørende. 

Lønnsvilkårene hadde også blitt mye dårligere etter at Attendo overtok. Etter knappe to år trakk Attendo seg ut av kontrakten, fordi driften av sykehjemmet hadde blitt betraktelig mer kostbar enn det eierne hadde sett for seg. 

Leverte ikke på kvalitative mål

Høyre i Oslo bør lytte til egen partikamerat og tidligere ordfører i Austevoll, Morten Storebø, som sa dette til NRK da kommunen tok sykehjemmet tilbake til kommunal drift i 2019. 

«Særleg har me vore opptatt av at dei ikkje heilt har klart å levera på dei kvalitative måla, mellom anna sjukepleiardekning.» 

Løgn og fanteri

Vi veit at helsefagarbeidere fikk bedre lønn da det rødgrønne flertallet tok tilbake kontrollen over de private sykehjemmene i Oslo. På Oppsalhjemmet var det ansatte som gikk opp 125.000 kroner i lønn da det ble rekommunalisert. 

At Høyre i valgkampen garanterte for likt lønnsvilkår som de kommunale sykehjemmene, var bare løgn og fanteri. Helsebyråden har selv innrømmet overfor VG 1. november at han ikke kan gi lønnsgaranti. 

Det er i tråd med det Fagforbundet har sagt om at en slik lønnsgaranti vil bety å gå inn å diktere lønnsoppgjørene. Jeg har mine sterke tvil til at det er det høyrebyrådet nå tenker å gjøre.

Kun de kommersielle som vinner anbud

Dette er også en sorgens dag for de ideelle, ikke-kommersielle aktørene som Kirkens bymisjon. Erfaringer viser at det, bortsett fra et par unntak, kun er de kommersielle selskapene som vinner sykehjemsanbud, på bekostning av det offentlige og de ideelle aktørene. 

Åpne anbud er i dag altså ensbetydende med kommersialisering. Kun ved rekommunalisering og begrensede anbud for ideelle aktører er det mulig å hindre kommersialisering. 

Konkurranseutsetting gir ikke mer mangfold, slik høyresiden påstår. Tvert imot gir det færre tilbud, med maktkonsentrasjon hos de store kommersielle aktørene. Dette tydeliggjør egentlig Høyres posisjon på glimrende vis: De er ikke opptatt av å forsvare alle private aktører, bare de som tjener penger på velferden vår.

Glemmer de ansatte

Ingen partier er uenige i at velferdsstaten skal ta vare på de som trenger hjelp. Men de borgerlige partiene glemmer at det ikke er politikerne som yter omsorgen, men de ansatte. 

Gode velferdstilbud er avhengig av flinke, fornøyde og glade ansatte. Høyres oppskrift på god velferd er å la de kommersielle spinke og spare på ansattes lønn, pensjon og arbeidsvilkår, i blind tro på at det gir bedre tilbud til våre gamle og syke. 

Vi må bedre arbeidsvilkår

Statistisk sentralbyrå sier at vi vil mangle 18.000 helsefagarbeidere og 28.000 sykepleiere i 2035. I stedet for å ødelegge arbeidsvilkårene gjennom privatisering, må vi modernisere dem: 

Vi må gi folk rett til heltid, slik at de slipper uverdig små stillingsbrøker. Vi må sikre et skikkelig lønnsløft og gi bedre arbeidsvilkår til helsearbeiderne, og vi må satse på kvalitet og kompetanse som gjør at disse viktige arbeidsplassene blir attraktive arbeidsplasser. 

For å få til dette må hver skattekrone bevilget til velferd gå til et best mulig tilbud, ikke til en tykkest mulig lommebok. Powered by Labrador CMS