DEBATT

Astrid Solberg er daglig leder i Oslo Røde Kors. Foto: Oslo Røde Kors
- Jeg håper byrådet banker på døra 2. januar for å snakke om hvordan vi sammen kan nå deres visjon, skriver Astrid Solberg i Oslo Røde Kors.

- Oslo verdens beste by for alle? Vi er milevis unna byrådets visjon

Høyre/Venstre-byrådet skal gjøre Oslo til verdens beste by å leve i. Da må de starte med å løfte barna som lever i lavinntekt ut av fattigdom. Og for å få til det må de jobbe med familien som helhet.

Publisert

For frivillige organisasjoner representerer førjulstiden en tid hvor vi får ekstra mange henvendelser fra familier som trenger hjelp. Det er vondt å se hvor mange foreldre som gruer seg til jul.

 I Oslo Røde Kors møter vi daglig mennesker som har det økonomisk vanskelig. Hele året. Vi er milevis unna det nye Høyre/Venstre-byrådets visjon om Oslo som verdens beste by å leve i for alle, uavhengig av hvem du er og hva slags bakgrunn du har.

- Hindre at sosial ulikhet går i arv

Jeg mener politikerne må ta omfattende grep for å utjevne de store forskjellene vi ser i Oslo. Det gjelder både helse, bomiljø og livsbetingelser. 

Og en nøkkel i dette arbeidet er at kommunen må opprette flere målrettede tiltak for å hindre at sosial ulikhet går i arv. De må jobbe med familiene. 

Oslo Røde Kors har lenge vært bekymret for de økende økonomiske ulikhetene i byen vår. Over 19.000 barn i Oslo lever i fattigdom. Dette vet vi godt, for mange av dem treffer vi ukentlig i våre aktiviteter.

- Har ikke råd til Ruter-billett

Våre frivillige møter foreldre som legger mat til side når vi serverer gratis middager, slik at de kan ta mat med seg hjem. Barn er sultne når de kommer for å delta i våre aktiviteter. 

Våre frivillige treffer familier som er takknemlige for våre gratis tilbud, men som ikke har råd til Ruter-billett for å komme seg dit. 

Vi har deltakere som går med lue hjemme fordi de sparer strøm og som kommer innom våre møteplasser bare for å sitte litt i varmen.

 - Får ikke informasjon

I byrådets visjon heter det at ingen i byen vår skal falle utenfor og at det er det offentliges ansvar å stille opp for byens befolkning når de trenger det. Jeg kunne ikke vært mer enig. 

Vi er mange ideelle aktører i byen vår som har verdifull kunnskap om nettopp de som faller utenfor og hva de selv sier de trenger for å få et bedre liv.

Noe av de vi oftest hører fra våre deltakere, er at de ikke får informasjonen de trenger. Det finnes flere ordninger for å hjelpe mennesker som lever i lavinntekt. Men det hjelper lite om de som faktisk trenger disse, ikke aner at de eksisterer. 

Det er åpenbart for oss at kommunen må jobbe mer aktivt og målrettet for å nå ut med informasjon om tilbud og støtteordninger til målgruppen.

- Trenger langsiktig finansiering

Kommunen må også sørge for at NAV gjør en grundigere kartlegging av barnas behov i møte med familier som sliter økonomisk.

Vi trenger fritids- og nærmiljøtilbud som kan kompensere for utfordringene familier som lever i lavinntekt opplever. 

Tilbud hvor foreldre kan få sosial støtte og veiledning, hvor barn og unge kan delta i inkluderende aktiviteter og familiene kan få styrket relasjon til andre familier. At disse er varige og forutsigbare, er essensielt for å skape stabile og gode bomiljø og nabolag. 

Det er avgjørende med langsiktige finansieringsordninger som kan sikre bærekraftig drift av gode gratistiltak.

- Åpner et tredje familiesenter

Det siste året har vi hatt nærmere 5.000 besøk på vårt familiesenter på Stovner. Dette er en gratis møteplass for barnefamilier hvor de kan komme sammen, lage mat, knytte nettverk og delta i aktiviteter sammen med andre barn og foreldre. 

Etter at vi åpnet et tilsvarende senter på Veitvet i juni, har vi hatt over 2500 besøk der. To tredjedeler av de besøkende er barn.

 Familiene som kommer på besøk er i forskjellige livssituasjoner og har ulike grunner til å komme til oss, men besøkstallene viser oss tydelig at tilbudet fyller et behov i lokalmiljøene. 

Derfor åpner Oslo Røde Kors neste år et tredje familiesenter på Grønland. Målet er å bidra til å gi barn og unge en trygg oppvekst, nettopp ved å se familien som en helhet. 

- Håper byrådet banker på døra

Vi er mange organisasjoner i Oslo med solid erfaring med å jobbe med ulike samfunnsutfordringer, som blant annet familiefattigdom. 

Jeg håper byrådet banker på døra 2. januar for å snakke om hvordan vi sammen kan nå deres visjon. 

Det er en fin visjon. Og jeg tror sjansen for å utvikle treffsikre mål, tiltak og tjenester er større om de frivillige organisasjonene kobles på arbeidet så tidlig som mulig.

Powered by Labrador CMS